Get Adobe Flash player

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku komponent aktywnej integracji  6.1.1 oraz komponent usług społecznych 6.2.1

Celem Projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej, zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska poprzez wypracowanie i wdrożenie systemu integracji społeczno-zawodowej oraz usług społecznych.

Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie ze Stowarzyszeniem WAGA, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość”, Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego FOSA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan, w okresie od 01.03.2017r. do 30.09.2022r.

Co oferujemy ?

 • Szkolenia i kursy zawodowe
 • Staże pracownicze – płatne
 • Wolontariat zawodowy i społeczny
 • Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 • Wszechstronne wsparcie asystentury indywidualnej
 • Wielopłaszczyznową diagnozę i Indywidualną Ścieżkę Reintegracji
 • Warsztaty terapeutyczne
 • Wsparcie psychologiczne i psychospołeczne
 • Warsztaty terapeutyczne dla rodzin i wsparcie środowiskowe
 • Usługi opiekuńcze i wsparcie wychowanków pieczy zastępczej
 • Klub Mieszkańca i Zajęcia dla dzieci z rodzicami  (bardzo bogaty program zajęć)

Uczestnicy Projektu działania 6.1.1 otrzymają dodatkowo: ubezpieczenie NNW na cały czas trwania Projektu, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy zawodowe, wyżywienie w trakcie szkoleń/kursów zawodowych, zwrot kosztów badań lekarza medycyny pracy przed rozpoczęciem stażu, stypendium stażowe, ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe podczas stażu, zwrot kosztów dojazdu na staż.

Projektem zostaną objęte osoby oraz rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych lub biernych zawodowo i osób niepełnosprawnych lub otoczenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie, w jakim jest to niezbędne do aktywizacji społecznej i zawodowej.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły okresie od 03.2017r. do 05.2022r.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

 • zadzwonić pod numer tel. 519 542 785
 • wysłać maila na adres: d.szlas.waga@gmail.com
 • zgłosić się osobiście do siedziby:  Stowarzyszenia Waga, Gdańsk, ul. Biskupia 4,

Zapraszamy we wtorki, środy i czwartki w godz. 10-14

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wbrew opiniom tych, którzy dane statystyczne wkładają między bajki i chcą wypowiedzieć Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Trójmiejska Akcja Kobieca organizuje w prima aprilis, 1 kwietnia spotkanie „Solidarnie przeciwko przemocy”.

Dowiesz się jakiej przemocy kobiety doświadczają najczęściej, weźmiesz udział w warsztatach oraz zdecydujesz jak chcesz przeciwdziałać przemocy na co dzień. Naszą siłą jest wiedza, umiejętności i solidarność. Razem możemy wiele. Przemoc rozwija się w milczeniu ofiar i ich otoczenia. Mówmy więc głośno, nazywajmy rzeczy po imieniu, uczmy się chronić, przeciwdziałać i nabierajmy odwagi aby działać we własnych sprawach. Wspólnie. Może po warsztatach zechcesz pomagać, poświęcić komuś czas na rozmowę, ale również zainicjować powstanie grupy samopomocowej, aby wesprzeć większą liczbę osób dotkniętych przemocą. Jeśli to będzie twoja droga, to dowiesz się jak to zrobić.

Zapraszamy wszystkie osoby chcące przeciwdziałać przemocy, nieść wsparcie, jak również te, które na co dzień stykają się z przemocą, do wzięcia udziału w spotkaniu „Solidarnie przeciwko przemocy” w sobotę, 1 kwietnia 2017 w samo południe w Europejskim Centrum Solidarności. Wierzymy, że solidarność kobiet jest kluczem do zwycięstwa z przemocą! Pokażemy gdzie szukać siły, aby powiedzieć NIE!

„Solidarnie przeciwko przemocy”
Sobota, 1 kwietnia 2017, godz. 12.00-14.30
Europejskie Centrum Solidarności (sala wystaw czasowych), plac Solidarności 1, Gdańsk
Wydarzenie na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/1823358421214830/


Wydarzenie podzielone jest na dwie części:

godz. 12 – zestaw przemówień motywacyjnych, przygotowanych przez osoby współorganizujące „Solidarnie przeciwko przemocy”,
przerwa ok 15 min,
godz. 13.15 – jedenaście odbywających się równocześnie warsztatów/wykładów, na które odbywają się zapisy poprzez portal Evenea (https://solidarnieprzeciwkoprzemocy.evenea.pl/). Prosimy zapisać się tylko na jeden, wybrany warsztaty/wykład. Warsztaty: „I Ty możesz zostać kobietą sukcesu!”, „Porozumienie bez Przemocy”, „Wiem to o sobie na pewno, „Miłość , Bezradność, Przemoc”, „Proces wychodzenia z roli ofiary na różnych etapach pomagania”, „Przemoc wobec kobiet: mity i fakty”, „Odwaga w działaniu”, „Identyfikowanie i przeciwdziałanie mowie nienawiści wobec mniejszości seksualnych”, „Sztuka walki ulicznej dla kobiet”; Wykłady: „Reagowanie na przemoc, również, gdy krzywdzone jest dziecko”, „Trauma i co dalej…?”. Opisy warsztatów i wykładów znajdują się na portalu Evenea.

Organizator: Trójmiejska Akcja Kobieca

Zaproszenie na kolejne warsztaty z cyklu Gdańska Akademia Rodzica:

Zaprasza dzieci i rodziców do udziału w cyklu spotkań (6)-1

 

Stowarzyszenie WAGA zaprasza do udziału w projekcie System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Od marca rusza oferta aktywizacji osób, które są w trudnej sytuacji życiowej i mieszkają w Gdańsku. Uczestnicy i uczestniczki mogą skorzystać z indywidualnego wsparcia, którego efektem będzie staż i praca. Pomagamy w znalezieniu optymalnych rozwiązań zawodowych dostosowanych do potrzeb i możliwości osób, które szukają pracy, a mają trudną sytuację zdrowotną, bytową,  czy społeczną. Projekt zakłada, że w tym roku z naszego Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej skorzysta blisko 30 osób.

Wsparciem objęte zostaną także rodziny beneficjentów i beneficjentek. Co więcej, jeśli osoba ma w rodzinie kogoś kto wymaga stałej opieki (dziecko, osobę starszą), pomożemy w znalezieniu zastępstwa na czas trwania zajęć.

W Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej przy ulicy Biskupiej 4 w Gdańsku już teraz można spotkać się z animatorką, która pomoże dobrać odpowiednią formę działań w zależności od sytuacji i aktualnych potrzeb osoby zainteresowanej.

Obecnie prowadzimy nabór na kurs zawodowy dla kobiet w zawodzie kelnerka.

Szczególnie zapraszamy osoby, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, znajdują się w trudnej sytuacji mieszkaniowej, czy bytowej, członków rodzin osób z niepełnosprawnością, osoby rozpoczynające drogę zawodową, powracające na rynek pracy po przerwie, osoby z trudnościami w utrzymaniu pracy, jak również osoby, które chciałby się przebranżowić.

Kurs zawiera część teoretyczną i praktyczną, a także elementy wizażu i indywidualnej stylizacji. Zajęcia trwają 10 dni po 6 godzin i odbywają się przy ul. Biskupiej na Biskupiej Górce w Gdańsku.
W czasie trwania kursu zapewniamy opiekę na dzieckiem  lub osobą zależną, a także obiad dla każdej uczestniczki zajęć.

Absolwentki otrzymają certyfikat odbycia kuru zawodowego oraz możliwość odbycia trzymiesięcznego stażu w restauracji.

Program Kursu:
1. Zajęcia teoretyczne  (24 godziny – 4 dni)
– Savoir-vivre
– cechy dobrego kelnera
– zasady i metody obsługi klienta
– typologia klientów
– nazwy i określenia przydatne w pracy kelnera
– zasady nakrywania stołu
– przydatne zwroty w języku angielskim

2. Zajęcia praktyczne (24 godziny – 4 dni)
– nakrywanie stołów
– techniki składania serwetek
– technika noszenia talerzy
– technika noszenia tacy
– obsługa gości przy stole (scenki sytuacyjne)

– trudny klient (scenki sytuacyjne)
– sprzątanie ze stołu

3. Stylizacja i wizaż (12 godziny – 2 dni)
– wygląd i prezencja kelnera
– indywidualna stylizacja
– samodzielne wykonanie makijażu służbowego

Zapisy na kurs

 • osobiście – Przyjdź do Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej przy ulicy Biskupiej 4 w Gdańsku – wtorek, środa, czwartek, w godzinach 10 – 14
 • telefonicznie – Zadzwoń do animatorki – tel. 519 542 785
 • e-mail: d.szlas.waga@gmail.com

 

W dniach od 8 marca do 30 czerwca 2017 roku w Bibliotece Prawnej Uniwersytetu Gdańskiego prezentowana będzie wystawa pt. Równość wobec prawa. Wczoraj – dziś – perspektywy. Ekspozycja jest wspólnym przedsięwzięciem Biblioteki Prawnej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania.

Na wystawie zaprezentowano podstawowe akty prawne odnoszące się do zasady równości wobec prawa, w tym zakazu dyskryminacji. Można również zapoznać się z najciekawszymi publikacjami książkowymi poświęconymi rozmaitym zagdanieniom znaczącym dla równości wobec prawa, takim jak między innymi: dyskryminacji w miejscu pracy, równego traktowania
w zatrudnieniu, zatrudniania osób niepełnosprawnych, praw mniejszości narodowych i etnicznych, praw kobiet, praw osób starszych, praw osób transpłciowych, praw osób należących do mniejszości seksualnych. Literatura poświęcona problematyce równości wobec prawa, zarówno polska, jak i zagraniczna, jest niezmiernie różnorodna, dlatego warto zapoznać się chociażby z podstawowymi

plakat_do_maila_web

publikacjami.

Wystawa: Równość wobec prawa. Wczoraj – dziś – perspektywy

Termin: 8 marca 2017 – 30 czerwca 2017

Organizatorzy: Biblioteka Prawna UG, Gdańska Rada ds. Równego Traktowania

Kuratorzy wystawy: Joanna Glaza (Biblioteka Prawna UG), dr Tomasz Snarski (Wydział Prawa i Administracji UG, Gdańska Rada ds. Równego Traktowania)

Miejsce: Biblioteka Prawna Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Prawa i Administracji UG, ul. Jana Bażyńskiego 6, 80 – 309 Gdańsk

 

 

Manifa to coroczne święto organizowane w związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet. W 2017 roku Manifa Trójmiasto idzie po raz trzynasty, tym razem pod hasłem POD JEDNĄ PARASOLKĄ, by pokazać, że GDZIE KOBIETA, TAM MOC! Ruszamy w środę, 8 marca o godz. 17.00 spod Pomnika Sobieskiego na Targu Drzewnym w Gdańsku, by przemaszerować ulicami Głównego Miasta, demonstrując naszą siłę i solidarność. Oprócz przemarszu odbędzie się również wiele wydarzeń towarzyszących: warsztaty, debaty, dyskusje i seminaria.

Manifa Trójmiasto 2017 – POD JEDNĄ PARASOLKĄ
Gdzie kobieta, tam moc!

Środa, 8 marca, godz. 17.00-19.00, Wstęp wolny
Start: Pomnik Sobieskiego, Targ Drzewny, Gdańsk, godz. 17.00, występ Chóru Trójmiejskiej Akcji Kobiecej
Koniec: Targ Węglowy, godz. 18.45, wspólny taniec Nazywam się Miliard / One Billion Rising

Manifa Trójmiasto 2017: https://web.facebook.com/events/396908330665294/
Występ Chóru Trójmiejskiej Akcji Kobiecej: https://www.facebook.com/events/153179045196298/?ti=cl
Manifa Trójmiasto: https://web.facebook.com/manifa.trojmiasto/?fref=ts
Twitter: @manifa3m
Instagram: manifa3m
#manifa3m

Manifa2017_plakat

Kobieca moc to solidarność wyrażona w działaniu na rzecz praw i godności przynależnych naszym matkom i babkom, córkom i wnuczkom oraz wszystkim innym kobietom, a także nam samym. Kobieca moc to mądrość, siła, wolność, to znajomość swojej własnej wartości bez potrzeby udowadniania jej innym. Kobieca moc to szacunek dla siebie i dla innych osób. Kobieca moc to również siła, zdecydowanie i determinacja, by bronić swoich wartości i stworzonego przez siebie samą Królestwa.

Jak co roku, Manifie Trójmiasto towarzyszy szereg wydarzeń edukacyjno – integracyjnych:

Wtorek, 7 marca, godz. 17.00-19.00, Wstęp wolny
Izrael – tożsamość i kultura. Spotkanie z pracownikami Yad Vashem na temat tożsamości i kultury Izraela
Krytyka Polityczna – Świetlica w Trójmieście, ul. Nowe Ogrody 35 (II p.), Gdańsk
Tematem spotkania z Orit Margaliot i Alexem Dancygiem będzie dyskusja wokół tożsamości i przenikania kulturowego. Porozmawiamy o tożsamości współczesnego Izraela, roli kobiet w kibucach, relacjach między kulturą kolektywistyczną a indywidualizmem oraz wpływie religii na życie jednostek, zastanowimy się jak religia wpływa na życie kobiet w Izraelu i Polsce. Gośćmi spotkania będą Orit Margaliot – historyczka, edukatorka, przewodniczka po Polsce, pracująca w Dziale Edukacji Yad Vashem Instytutu Historycznego w Jerozolimie oraz Alex Dancyg – historyk, kibucnik, pracownik Działu Edukacji Yad Vashem. Spotkanie poprowadzi Aleksandra Hołubowicz (Krytyka Polityczna)
Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/1128937640562000/

Środa, 8 marca, godz. 12.00-16.00, Wstęp wolny
Międzynarodowy Strajk Kobiet – Miasteczko Strajkowe
Podwale Grodzkie, Gdańsk
Międzynarodowy Strajk Kobiet 8 marca jest organizowany w Gdańsku przez Feministyczną Brygadę Rewolucyjną FeBRa, a w Polsce realizowany przez Ogólnopolski Strajk Kobiet – nieformalną, bezpartyjną inicjatywę kobiet, należących do różnych organizacji kobiecych, a także niezrzeszonych, które zorganizowały Ogólnopolski Strajk Kobiet – Czarny Poniedziałek 3 października 2016 r. w ponad 200 miastach w Polsce i za granicą. Czarne protesty OSK doprowadziły do wycofania się partii rządzącej z procedowanego przez Sejm projektu całkowitego zakazu aborcji. Sukces spowodowany był m.in. maksymalnym rozproszeniem protestu – tym, że każda kobieta w Polsce mogła wziąć sprawy w swoje ręce.
W koalicji Międzynarodowego Strajku Kobiet biorą udział kobiety z ponad 40 państw, planując na 8 marca 2017 r. masowe, solidarne, zróżnicowane działania pod hasłem „Solidarność naszą bronią”.
Więcej informacji: https://web.facebook.com/events/231442393969589/

Środa, 8 marca, godz. 19.00, Wstęp wolny
Międzynarodowy Strajk Kobiet – Koncert „Solidarność jest Kobietą!”
Klub B90, ul. Elektryków (Stocznia), Gdańsk
Koncert charytatywny, na którym wystąpią artystki zaangażowane w działalność feministyczną. Podczas koncertu FeBRa przeprowadzi zbiórkę pieniędzy na Centrum Praw Kobiet.
Więcej informacji: https://web.facebook.com/events/844786605659416/

Sobota, 1 kwietnia, Wstęp wolny
Solidarne przeciwko przemocy wobec kobiet
Europejskie Centrum Solidarności, Plac Solidarności, Gdańsk
Seminarium o przemocy wobec kobiet, połączone z sesjami warsztatowymi o tym, jak rozpoznać przemoc, jak jej zapobiegać i gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych.
Organizatorką trzynastej Manify Trójmiasto jest Trójmiejska Akcja Kobieca (TAK)

 

Rusza Centrum Aktywizacji Społecznej na Biskupiej Górce. Jest to jedno z 5 nowo powstałych Centrów
Aktywizacji Społecznej, które będą funkcjonować w okresie 2017-2022. Pozostałe Centra powstały na Oruni, Stogach, w Nowym Porcie oraz na Dolnym Mieście. Tym samym pomoc społeczna zostanie przeniesiona do dzielnic zgodnie z potrzebą zapewnienia zindywidualizowanych i kompleksowych
usług w środowisku lokalnym.

Grupą docelową projektu są w szczególności dzieci i młodzież oraz ich opiekunowie/rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także osoby niesamodzielne/niepełnosprawne i ich opiekunowie.

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci wszechstronną diagnozą, na podstawie której zostaną opracowane optymalne sposoby pomocy. Każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z usług, których najbardziej potrzebuje, np. wsparcie psychologiczne, poradnictwo, usługi opiekuńcze, pobyt w dziennej placówce. Każdy uczestnik zostanie objęty asystenturą (asystent/asystent rodziny). Projekt wykorzystuje animację środowiskową i wolontariat. W ramach projektu osoby potrzebujące pomocy poszukiwać będą pracy, uczestniczyć w kształceniu, szkoleniu, zdobywać będą nowe kwalifikacje i wreszcie podejmą pracę po zakończeniu projektu.

 

Poniżej przedstawiamy fotorelację z uroczystego otwarcia lokalu przy ul. Biskupiej 4 po trwającym kilka miesięcy generalnym remoncie. Spotkanie odbyło się w środę 22 lutego. Nową funkcjonalność, system ogrzewania i świeżą estetykę zawdzięczamy zaangażowaniu firmy EDF Wybrzeże, Fundacji Gdańskiej oraz Urzędu Miasta Gdańska.

Wszystkim pozostałym osobom, przyjaciołom i sympatykom – wszystkim, którzy nam pomagali a nie mogli być na uroczystości – jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Oprócz Stowarzyszenia WAGA lokal użytkowany jest przez Stowarzyszenie Biskupia Górka oraz Klub „Senioryci”. Mieści się w nim również Dom Sąsiedzki.

 

fot. Monika Drolińska

Siedziba Stowarzyszenia WAGA w nowej odsłonie. Serdecznie zapraszamy.

ZAPRO2-01 ZAPRO2-02

Dom Sąsiedzki przy ul. Biskupiej 4  zaprasza w styczniu:

– w każdy wtorek na spotkania Klubu Seniorki i Seniora „Senioryci”, godz. 16.00

– w każdą środę o godz. 18.00 na zajęcia rękodzieła (4 i 11 – zdobienie techniką ebru, 18 i 25 – malowanie za pomocą szablonów)

– w każdy piątek do biblioteki i na wystawę fotografii z Festiwalu NARRACJE, godz. 16.00-19.00. W tym czasie dyżur będzie pełniła Krystyna Ejsmont ze Stowarzyszenia WAGA, Stowarzyszenia Biskupia Górka i redakcji www.biskupiagorka.pl. Zapraszamy osoby zainteresowane współpracą.

– w każdą sobotę w godz. 11.00-14.00 na naukę gry w tenisa stołowego albo do pogrania dla przyjemności.

28 stycznia Klub Seniora „Senioryci” i Stowarzyszenie WAGA zapraszają do Domu Sąsiedzkiego mieszkańców i mieszkanki Biskupiej Górki na karnawałowy bal przebierańców. Początek o godz.16.00.