Get Adobe Flash player

Aktualności

Zgłoś się do Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej na Biskupiej Górce w Gdańsku. Możesz poprzez kursy pozyskać nowe kwalifikacje, odbyć płatny staż lub wolontariat zawodowy i lepiej odnaleźć się na rynku pracy. 

Każda osoba zakwalifikowana do projektu otrzyma indywidualne doradztwo zawodowe, pomoc w poszukiwaniu pracy, a także wsparcie zawodowe asystenta/asystentki. Można skorzystać również z konsultacji psychologicznych oraz rozwijać umiejętności komunikacji i autoprezentacji.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a liderem projektu jest Miasto Gdańsk.

Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej na Biskupiej Górce, ul. Biskupia 4, Gdańsk

tel. 513 811 295

Informujemy, że w okresie marzec 2019 do lipiec 2019 siedziba Stowarzyszenia WAGA oraz lokal Centrum Aktywizacji Zawodowej znajduje się w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 35 II piętro.

Informujemy o zmianie kontaktu w sprawie Centrum Aktywizacji.

Właściwy kontakt to: Anna Skierka 513 854 715

W ramach Domu Sąsiedzkiego zapraszamy wszystkie dzieci na zajęcia ceramiczne.

Zajęcia odbędą się w kolejne środy – 13.03, 20.03 w „Pracowni” ul. Grobla 1/2 .

Zbiórka dzieci o godzinie 15:45 przed siedziba Domu Sąsiedzkiego ul. Biskupia 4

Od 4 marca w godz. 13.00 – 14.00 spotykamy się w przyjaznych progach SCENY MUZYCZNEJ przy.ul Powstańców Warszawskich 25 na zajęciach tanecznych… ruch, śmiech, zabawa przy muzyce pod kierownictwem p.Tomasza Bień – instruktor tańce towarzyskiego – Dom sąsiedzki na Biskupiej Górce zaprasza – wstęp wolny
zajęcia finansowane przez Miasto Gdańsk – projekt Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górce
Na czas remontu, siedziby DS przy ul Biskupiej 4, zajęcia odbywają się w SCENIE MUZYCZNEJ przy ul.Powstańców Warszawskich 25

Zapraszamy wszystkie dzieci z Biskupiej Górki i okolic, na warsztaty chemiczne i zajęcia plastyczne.