Get Adobe Flash player

Bilet do Równości

Stowarzyszenie Waga zaprasza na konferencję

„Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn  w Życiu Lokalnym w Gdańsku”

21 kwietnia 2011, godz. 10.00

Wielka Sala Obrad w Nowym Ratuszu w Gdańsku

Read the rest of this entry »

 

Wywiad z EJachlewska_DB30032011-1

www.gdansk.pl/kultura

Dwa nasze projekty „Bilet do Równości” oraz „Młoda Demokracja” w ramach programu British Council „Active Citizens – Aktywna Społeczność” zdobyły uznanie i dofinansowanie.

„Bilet do Równości”Propagowanie idei  „Europejskiej Karty Równości Kobiet I Mężczyzn Na Poziomie Lokalnym” wśród mieszkańców Trójmiasta oraz władz lokalnych.

Aktywna społeczność i nowe projekty – WP

Ogromnie się cieszymy, że nasze inicjatywy zostały docenione.

„Bilet do równości” to autorski projekt Stowarzyszenia WAGA, który otrzymał w roku 2011 grant Active Citizens – Aktywna Społeczność.  Przedstawicielki Stowarzyszenia wzięły udział w warsztatach, w trakcie, których powstało wiele ciekawych projektów społecznych i kulturalnych poświęconych aktywizacji społeczności lokalnej, przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz promocji równości i różnorodności. Dzięwięć z nich otrzymało wsparcie finansowe, a spośród nich dwa zgłoszone przez Stowarzyszenie WAGA: „Bilet do równości” i „Młoda demokracja”.

Active Citizens to międzynarodowy projekt British Council prowadzony jednocześnie w ponad 30 krajach w Europie i na świecie. Jego celem jest aktywizowanie społeczności lokalnych i wspieranie aktywnych postaw obywatelskich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Województwo pomorskie jest pierwszym regionem w Polsce, w którym program jest realizowany. Strategicznym partnerem na Pomorzu i jedynym w Polsce jest Gdańsk i Metropolia Europejska Stolica Kultury 2016 – Kandydat.

„Bilet do równości” ma na celu rozpropagowanie treści Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym wśród mieszkańców Gdańska oraz władz samorządowych.

Projekt Stowarzyszenia WAGA zakłada zebranie 2000 podpisów pod Inicjatywą Uchwałodawczą wnioskującą o  podpisanie Karty Równości oraz złożenie jej w Radzie Miasta. W Europie już ponad 530 samorządów jest jej sygnatariuszami, a Gdańsk byłby drugim, po Nysie, miastem w Polsce.

Głównymi  punktami naszego projektu jest organizacja w drugiej połowie kwietnia konferencji „Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym Gdańska” z udziałem władz samorządowych miasta Gdańska oraz zaproszonych gości m.in. Jolanty Barskiej Burmistrz Nysy a także event promujący treści i wartości Karty.

W sobotę 7 maja br. pojedziemy specjalnie wynajętym tramwajem na trasie Oliwa – Zaspa – Przymorze – Centrum – Chełm wraz mieszkańcami Gdańska i zaproszonymi gośćmi. Będziemy zbierali podpisy, promowali Kartę, mówili o jej wartości dla naszej społeczności oraz rozmawiali o sposobach jej zastosowania.

Projekt „Bilet do równości” przewiduje też debaty na temat:

  • Zapewnienia równości kobiet i mężczyzn poprzez poruszanie kwestii różnorodnej dyskryminacji opartej na: płci, rasie, pochodzeniu etnicznym i społecznym, cechach genetycznych, języku, religii, przekonaniach politycznych lub innych, przynależności do mniejszości narodowej, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej czy statusie społeczno-ekonomicznym;
  • Eliminacji wszelkich stereotypów opartych na płci oraz włączania kwestii płci do wszystkich działań samorządów lokalnych i regionalnych jako podstawy osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn;
  • Szczegółowego opracowania planów działania i programów wykorzystania środków – uwzględniających równość płci.

Zapraszamy do udziału w naszym projekcie „Bilet do równości”

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym została wprowadzona w maju 2006 roku przez Radę Gmin i Regionów Europy. Karta ta adresowana jest do władz lokalnych i regionalnych Europy. Władzom zaproponowano podpisanie niniejszego dokumentu i tym samym wprowadzenie jego postanowień na ich terytorium

W chwili obecnej jedyna jednostka samorządowa, która podpisała i wdrożyła kartę na swoim obszarze jest Gmina Nysa ( 2008). W 2010 roku w Olsztynie Rada Miasta głosowała nad podpisaniem Karty. Pomimo zniesienia dyscypliny partyjnej podczas głosowania – większość głosów była przeciw przyjęciu Karty.

Członkinie naszego Stowarzyszenia podczas wyborów samorządowych przepytały kandydatów na Radnych ze znajomości karty, a także śledziły programy wyborcze kandydatów. Znikoma ilość wiedziała o istnieniu takiego dokumentu, treść przeczytała dopiero po długich namowach. Osoby, które zapoznały się chociażby z fragmentem Karty odnosiły się  pozytywnie do jej postulatów.

Wdrożenie Karty w Nysie pozwoliło na takie kierowanie środków aby nierówności społeczne zostały zniwelowane ( np. w obszarze zajęć pozalekcyjnych – gdzie dyskryminowane były dziewczynki, Uniwersytetu Trzeciego  Wieku – gdzie dyskryminowani byli mężczyźni).

31 marca 2011

– wręczenie radnym Miasta Gdańska Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

21 kwietnia 2011, godz. 10.00 – 14.00

– konferencja „Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym Gdańska”

7 maja 2011, godz. 15.00 – 17.00

– event „Bilet do równości”. Przejazd specjalnym tramwajem na trasie Oliwa – Przymorze – Zaspa – Śródmieście – Chełm. Zbieranie podpisów pod Inicjatywą Uchwałodawczą wnioskującą o  podpisanie Karty Równości.

Zapraszamy wszystkie organizacje, którym bliskie są idee równościowe do udziału w naszym projekcie!

Kontakt: Elżbieta Jachlewska, tel. 0502240906; e-mail: e.jachlewska@wp.pl, stowarzyszeniewaga@gmail.com