Get Adobe Flash player

CENTRUM AKTYWIZACJI

Informujemy, że w okresie marzec 2019 do lipiec 2019 siedziba Stowarzyszenia WAGA oraz lokal Centrum Aktywizacji Zawodowej znajduje się w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 35 II piętro.

Informujemy o zmianie kontaktu w sprawie Centrum Aktywizacji.

Właściwy kontakt to: Anna Skierka 513 854 715

UWAGA, mieszkanki i mieszkańcy Gdańska poszukujący pracy!

27749878_2071811089501641_1299426245381165289_n

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku komponent aktywnej integracji  6.1.1 oraz komponent usług społecznych 6.2.1

Celem Projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej, zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska poprzez wypracowanie i wdrożenie systemu integracji społeczno-zawodowej oraz usług społecznych.

Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie ze Stowarzyszeniem WAGA, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość”, Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego FOSA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan, w okresie od 01.03.2017r. do 30.09.2022r.

Co oferujemy ?

 • Szkolenia i kursy zawodowe
 • Staże pracownicze – płatne
 • Wolontariat zawodowy i społeczny
 • Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 • Wszechstronne wsparcie asystentury indywidualnej
 • Wielopłaszczyznową diagnozę i Indywidualną Ścieżkę Reintegracji
 • Warsztaty terapeutyczne
 • Wsparcie psychologiczne i psychospołeczne
 • Warsztaty terapeutyczne dla rodzin i wsparcie środowiskowe
 • Usługi opiekuńcze i wsparcie wychowanków pieczy zastępczej
 • Klub Mieszkańca i Zajęcia dla dzieci z rodzicami  (bardzo bogaty program zajęć)

Uczestnicy Projektu działania 6.1.1 otrzymają dodatkowo: ubezpieczenie NNW na cały czas trwania Projektu, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy zawodowe, wyżywienie w trakcie szkoleń/kursów zawodowych, zwrot kosztów badań lekarza medycyny pracy przed rozpoczęciem stażu, stypendium stażowe, ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe podczas stażu, zwrot kosztów dojazdu na staż.

Projektem zostaną objęte osoby oraz rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych lub biernych zawodowo i osób niepełnosprawnych lub otoczenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie, w jakim jest to niezbędne do aktywizacji społecznej i zawodowej.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły okresie od 03.2017r. do 05.2022r.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

 • zadzwonić pod numer tel. 513 854 715
 • zgłosić się osobiście do siedziby:  Stowarzyszenia Waga, Gdańsk, ul. Biskupia 4,

Zapraszamy we wtorki, środy i czwartki w godz. 10-14

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie WAGA zaprasza do udziału w projekcie System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Od marca rusza oferta aktywizacji osób, które są w trudnej sytuacji życiowej i mieszkają w Gdańsku. Uczestnicy i uczestniczki mogą skorzystać z indywidualnego wsparcia, którego efektem będzie staż i praca. Pomagamy w znalezieniu optymalnych rozwiązań zawodowych dostosowanych do potrzeb i możliwości osób, które szukają pracy, a mają trudną sytuację zdrowotną, bytową,  czy społeczną. Projekt zakłada, że w tym roku z naszego Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej skorzysta blisko 30 osób.

Wsparciem objęte zostaną także rodziny beneficjentów i beneficjentek. Co więcej, jeśli osoba ma w rodzinie kogoś kto wymaga stałej opieki (dziecko, osobę starszą), pomożemy w znalezieniu zastępstwa na czas trwania zajęć.

W Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej przy ulicy Biskupiej 4 w Gdańsku już teraz można spotkać się z animatorką, która pomoże dobrać odpowiednią formę działań w zależności od sytuacji i aktualnych potrzeb osoby zainteresowanej.

Obecnie prowadzimy nabór na kurs zawodowy dla kobiet w zawodzie kelnerka.

Szczególnie zapraszamy osoby, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, znajdują się w trudnej sytuacji mieszkaniowej, czy bytowej, członków rodzin osób z niepełnosprawnością, osoby rozpoczynające drogę zawodową, powracające na rynek pracy po przerwie, osoby z trudnościami w utrzymaniu pracy, jak również osoby, które chciałby się przebranżowić.

Kurs zawiera część teoretyczną i praktyczną, a także elementy wizażu i indywidualnej stylizacji. Zajęcia trwają 10 dni po 6 godzin i odbywają się przy ul. Biskupiej na Biskupiej Górce w Gdańsku.
W czasie trwania kursu zapewniamy opiekę na dzieckiem  lub osobą zależną, a także obiad dla każdej uczestniczki zajęć.

Absolwentki otrzymają certyfikat odbycia kuru zawodowego oraz możliwość odbycia trzymiesięcznego stażu w restauracji.

Program Kursu:
1. Zajęcia teoretyczne  (24 godziny – 4 dni)
– Savoir-vivre
– cechy dobrego kelnera
– zasady i metody obsługi klienta
– typologia klientów
– nazwy i określenia przydatne w pracy kelnera
– zasady nakrywania stołu
– przydatne zwroty w języku angielskim

2. Zajęcia praktyczne (24 godziny – 4 dni)
– nakrywanie stołów
– techniki składania serwetek
– technika noszenia talerzy
– technika noszenia tacy
– obsługa gości przy stole (scenki sytuacyjne)

– trudny klient (scenki sytuacyjne)
– sprzątanie ze stołu

3. Stylizacja i wizaż (12 godziny – 2 dni)
– wygląd i prezencja kelnera
– indywidualna stylizacja
– samodzielne wykonanie makijażu służbowego

Zapisy na kurs

 • osobiście – Przyjdź do Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej przy ulicy Biskupiej 4 w Gdańsku – wtorek, środa, czwartek, w godzinach 10 – 14
 • telefonicznie – Zadzwoń do animatorki – tel. 519 542 785
 • e-mail: d.szlas.waga@gmail.com

 

Zgłoszenia osobiste lub drogą mailową:

Ogloszenie Trener1

Zgłoszenia osobiste lub drogą mailową:

Ogloszenie Psycholozka1

tablica5