Get Adobe Flash player

Posts Tagged ‘karta równości’

Prezydent Paweł Adamowicz, w imieniu gdańskiego magistratu podpisał Kartę Różnorodności, deklarację dbania o przyjazną i otwartą kulturę pracy w Urzędzie Miejskim. Gdańsk jest czwartym miastem w Polsce, które podpisało taką deklarację. Tego samego dnia odbyła się również inauguracja zespołu pracującego nad Modelem na rzecz Równego Traktowania.

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Gdansk-podpisal-Karte-Roznorodnosci,a,89850

Karta-Roznorodnosci-96436-[www.gdansk.pl]1

Szanowne Sympatyczki i Sympatycy. Wraz z naszymi partnerami zapraszamy na kolejne otwarte spotkanie, które tym razem poświęcone będzie tematyce zdrowia oraz równości kobiet i mężczyzn w Gdańsku.

14915508_732202993614930_9175798323991664030_n

Make it or Break it! – to motto tegorocznego, drugiego Zielony Europejski Letni Uniwersytet, który w dniach  8 do 11 września 2011 r. odbył się we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach.

Gdańskie Stowarzyszenie WAGA reprezentowane przez Elżbietę Jachlewską i Grażynę Knitter miało swój aktywny udział w tym znaczącym międzynarodowym przedsięwzięciu, organizowanym przez Grupę parlamentarną Zieloni/Wolny Sojusz Europejski i Europejską Partię Zielonych.

Read the rest of this entry »

kaPrzez trzy popołudniowe godziny soboty 7 maja 2011 różowy tramwaj akcji „Bilet do Równości” jeździł na trasie Oliwa – Gdańsk, promując Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

– W sumie rozdaliśmy 800 biletów upoważniających do darmowego przejazdu tramwajem akcji – mówi Krystyna Ejsmont, współautorka projektu, który powstał w ramach programu British Council Active Citizens – Aktywna Społeczność. – Informowaliśmy o treści Karty, kilka osób wzięło udział w konkursie na wierszyk, a dzieci w konkursie plastycznym dotyczącym równości. Wszyscy przyjmowali naszą inicjatywę z zainteresowaniem, dopytywali o szczegóły, adres strony na której można przeczytać o akcji i Karcie – www.biletdorownosci.pl – dodaje Krystyna Ejsmont.

– O co chodzi właściwie z tą Kartą? – takie pytanie pojawiało się w tramwaju i na pętlach w Oliwie i Chełmie, gdzie akcja także miała swoje przyczółki.

Karta, od 2006 roku rekomendowana samorządom i regionom Europy przez Radę Gmin i Regionów Europy, składa się z zasad, do przyjęcia których zobowiązuje się sygnatariusz Karty. Są to:

  1. Równość kobiet i mężczyzn stanowi fundamentalne prawo.
  2. Zagwarantowanie, że równość kobiet i mężczyzn, różnorodne formy dyskryminacji (oparte na płci, rasie, kolorze skóry, pochodzeniu etnicznym i społecznym, cechach genetycznych, języku, religii czy wierze, przekonaniach politycznych lub innych, przynależności do mniejszości narodowej, urodzeniu, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej czy statusie społeczno-ekonomicznym) i nierównego traktowania są brane pod uwagę.
  3. Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym jest warunkiem demokratycznego społeczeństwa.
  4. Eliminacja stereotypów opartych na płci jest podstawą osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn.
  5. Włączając kwestie płci do wszystkich działań samorządów lokalnych i regionalnych konieczne jest promowanie równości kobiet i mężczyzn.
  6. Właściwie opracowane plany działania i programy są koniecznymi narzędziami do promowania równości kobiet i mężczyzn.

Karta mówi, że „Perspektywa równości płci musi być brana pod uwagę przy tworzeniu polityki, metod i instrumentów, które wpływają na codzienne życie społeczności lokalnej np. poprzez techniki głównego nurtu zarządzania (gender mainstreaming) oraz budżetowanie pod kątem płci (gender budgeting). W tym celu doświadczenie kobiet w życiu lokalnym, warunki życia i pracy, muszą zostać zbadane i wzięte pod uwagę”.

Etapy wprowadzania Karty

Po przyjęciu przez Radę Miasta uchwały dotyczącej wdrożenia Karty i podpisaniu jej przez prezydenta, zaczyna się tworzenie Równościowego Planu Działania. Są na to dwa lata od momentu podpisania uchwały przez prezydenta. Przygotowanie Planu poprzedzają konsultacje społeczne oraz badania dotyczące aktualnego stanu polityki równości w życiu lokalnym miasta. Plan wyznacza cele i priorytety na działania na 2-3 lata, potem tworzy się kolejny, podsumowując wcześniejsze efekty. „Sygnatariusz będzie regularnie informował opinie publiczną o postępach we wdrażaniu Planu” – informuje treść Karty.

– Akcja Stowarzyszenia WAGA, jest kierowana do wszystkich kobiet i mężczyzn Gdańska – mówi Elżbieta Jachlewska, wiceprezeska Stowarzyszenia WAGA i współautorka projektu „Bilet do Równości”. – Przejawy dyskryminacji nie dotyczą tylko kobiet, także mężczyzn, m.in. w zakresie środków na badania profilaktyczne, dostępu ojców małych dzieci do miejsc, gdzie mogą przewinąć dziecko – mówi Jachlewska – A przecież są jeszcze problemy ludzi starszych, osób niepełnosprawnych i innych, dyskryminowanych w różnym stopniu.

Mapowanie problemów w trakcie przygotowywania Równościowego Planu Działania powinno pokazać cały obraz sytuacji równych szans w Gdańsku.

Kontakt: Elżbieta Jachlewska, e-mail: e.jachlewska@wp.pl

 

17 czerwca 2011 na Zaspie odbył się festyn „Gdańsk Stolicą Europejskiej Kultury 2016”. Podczas imprezy Stowarzyszenie WAGA promowało Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w  Życiu Lokalnym.

 

Read the rest of this entry »

W dniu 16 czerwca 2011 odbyło się spotkanie przedstawicielek Stowarzyszenia WAGA z Panią Wiceprezydent Ewą Kamińską. Tematem rozmów była Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. W spotkaniu brały udział także przedstawicielki stowarzyszenia NEWW Polska.

Read the rest of this entry »

Gdańsk jeszcze przed wakacjami miał się stać drugim w Polsce miastem, które mówi „nie” dyskryminacji. Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym miała bowiem zostać odczytana podczas majowej sesji Rady Miasta, ale ostatecznie termin został przełożony na sierpień lub wrzesień.

 

Read the rest of this entry »

Już w sobotę 7 maja w godz. 15.00 – 18.00 przez Gdańsk przejedzie specjalny tramwaj akcji „Bilet do Równości”, która promuje Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

– Zachęcamy wszystkich, którym bliska jest idea równości do udziału w tym wydarzeniu. „Bądźmy równi – jedźmy razem”, takim hasłem promujemy naszą akcję – zapowiada Elżbieta Jachlewska, wiceprezeska Stowarzyszenia WAGA, które jest organizatorem akcji. – Liczymy na duże zainteresowanie mieszkańców Trójmiasta, przygotowaliśmy kilka atrakcji na ten dzień.

Do przejazdu tramwajem będzie upoważniał specjalnie przygotowany bilet, rozdawany mieszkańcom przed wydarzeniem w różnych punktach Gdańska. Bilet będzie można także otrzymać tuż przed wejściem do tramwaju 7 maja. W sobotę równościowy tramwaj pojedzie na trasie Oliwa – Zaspa – Mickiewicza – Dworzec Główny – Brama Wyżynna – Urząd Miejski – Chełm – Hucisko – Dworzec Główny – Opera Bałtycka – Mickiewicza – Zaspa – Oliwa – Abrahama. Tramwaj jest charakterystyczny, różowy, udostępniony Stowarzyszeniu WAGA przez Biuro Gdańsk i Metropolia Europejska Stolica Kultury 2016 – kandydat.

Tramwaj promuje kandydaturę Gdańska i Metropolii do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. W tramwaju umieszczono wyrazy poparcia mieszkańców i mieszkanek dla kandydatury, skopiowane z wirtualnego muru, który znajduje się na stronie: www.gdansk2016.eu/popieram.

Organizatorzy akcji Bilet do Równości” przygotowali dla podróżujących konkursy, kawę i herbatę, występy artystyczne, m.in. na akordeonie zagra laureat Pomorskiej Nagrody Artystycznej w kategorii Nadzieja Artystyczna – Paweł Zagańczyk.

– W trakcie przejazdu będziemy rozdawali książeczki z treścią Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym i mówili o tym, co zyska Gdańsk stając się sygnatariuszem Karty – mówi Elżbieta Jachlewska – Naszym celem jest takie nagłośnienie i promocja treści i wartości Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym,  aby podobne inicjatywy odbyły się także w innych miastach Polski.

Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym od 2006 roku rekomenduje samorządom Rada Gmin i Regionów Europy. Przyjęło ją już ponad tysiąc miast w Europie.

Nasze miasto, byłoby drugim, po Nysie, w Polsce sygnatariuszem Karty. Aby tak się stało, Rada Miasta musi przyjąć uchwałę w tej sprawie, a prezydent podpisać ją. Dokument zobowiązuje samorządy lokalne do propagowania zasad równości kobiet i mężczyzn, czyli m.in.:

  • Zapewnienia równości kobiet i mężczyzn poprzez poruszanie kwestii różnorodnej dyskryminacji opartej na: płci, rasie, pochodzeniu etnicznym społecznym, cechach genetycznych, języku, religii, przekonaniach politycznych lub innych, przynależności do mniejszości narodowej, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej czy statusie społeczno-ekonomicznym;
  • Eliminacji wszelkich stereotypów opartych na płci oraz włączania kwestii płci do wszystkich działań samorządów lokalnych i regionalnych  jako podstawy osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn;
  • Szczegółowego opracowania planów działania i programów wykorzystania środków  uwzględniających równość płci.

 

Patronat honorowy: Wojewoda Pomorski

Partnerzy projektu: Urząd Miasta Gdańsk, Zarząd Transportu Miejskiego, British Council, Gdańsk i Metropolia Europejska Stolica Kultury 2016 – Kandydat, Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Partia Kobiet,  Fundacja Sprawni Inaczej, Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW Polska (NP), KPH Trójmiasto

Kontakt:

Elżbieta Jachlewska –  tel. 502240906; e-mail:e.jachlewska@wp.pl

Grażyna  Knitter – tel. 505 106 161; e-mail:grazynaknitter@wp.pl

Konferencja pt. „Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym” odbyła się 21 kwietnia br. w godz. 10.00 – 13.30 w Nowym Ratuszu w Gdańsku.

Zastanawialiśmy się jakie korzyści na wizerunek Gdańska i nasze wspólne życie społeczne, gospodarcze, kulturalne i polityczne może mieć wprowadzenie zasad Karty.

Jesteśmy przekonani, że część tych zasad już w Gdańsku funkcjonuje, ale wciąż brakuje systemowego podejścia do tematu równych szans w lokalnej społeczności i ustawodawstwie. Karta nie propaguje wyłącznie równości kobiet i mężczyzn. Apeluje o zniesienie stereotypów i dyskryminacji w bardzo szerokim ujęciu, m.in. dotykających osób niepełnosprawnych, starszych, o odmiennym wyznaniu religijnym, kolorze skóry.