Get Adobe Flash player

Posts Tagged ‘karta równości’

Prezydent Paweł Adamowicz, w imieniu gdańskiego magistratu podpisał Kartę Różnorodności, deklarację dbania o przyjazną i otwartą kulturę pracy w Urzędzie Miejskim. Gdańsk jest czwartym miastem w Polsce, które podpisało taką deklarację. Tego samego dnia odbyła się również inauguracja zespołu pracującego nad Modelem na rzecz Równego Traktowania.

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Gdansk-podpisal-Karte-Roznorodnosci,a,89850

Karta-Roznorodnosci-96436-[www.gdansk.pl]1

Szanowne Sympatyczki i Sympatycy. Wraz z naszymi partnerami zapraszamy na kolejne otwarte spotkanie, które tym razem poświęcone będzie tematyce zdrowia oraz równości kobiet i mężczyzn w Gdańsku.

14915508_732202993614930_9175798323991664030_n

 

Karta 20171

Prezentacja autorstwa Elżbiety Jachlewskiej

 

Dobre praktyki1

Poniżej przedstawiamy do zapoznania się Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym opracowaną przez Radę Gmin i Regionów Europy:

charte_egalite_pl1

Przewodnik „Jak wprowadzić Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym” przetłumaczony z języka francuskiego przez Teresa Zabża:

Przewodnik_Karta Rownosci1

 

Make it or Break it! – to motto tegorocznego, drugiego Zielony Europejski Letni Uniwersytet, który w dniach  8 do 11 września 2011 r. odbył się we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach.

Gdańskie Stowarzyszenie WAGA reprezentowane przez Elżbietę Jachlewską i Grażynę Knitter miało swój aktywny udział w tym znaczącym międzynarodowym przedsięwzięciu, organizowanym przez Grupę parlamentarną Zieloni/Wolny Sojusz Europejski i Europejską Partię Zielonych.

Read the rest of this entry »

kaPrzez trzy popołudniowe godziny soboty 7 maja 2011 różowy tramwaj akcji „Bilet do Równości” jeździł na trasie Oliwa – Gdańsk, promując Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

– W sumie rozdaliśmy 800 biletów upoważniających do darmowego przejazdu tramwajem akcji – mówi Krystyna Ejsmont, współautorka projektu, który powstał w ramach programu British Council Active Citizens – Aktywna Społeczność. – Informowaliśmy o treści Karty, kilka osób wzięło udział w konkursie na wierszyk, a dzieci w konkursie plastycznym dotyczącym równości. Wszyscy przyjmowali naszą inicjatywę z zainteresowaniem, dopytywali o szczegóły, adres strony na której można przeczytać o akcji i Karcie – www.biletdorownosci.pl – dodaje Krystyna Ejsmont.

– O co chodzi właściwie z tą Kartą? – takie pytanie pojawiało się w tramwaju i na pętlach w Oliwie i Chełmie, gdzie akcja także miała swoje przyczółki.

Karta, od 2006 roku rekomendowana samorządom i regionom Europy przez Radę Gmin i Regionów Europy, składa się z zasad, do przyjęcia których zobowiązuje się sygnatariusz Karty. Są to:

  1. Równość kobiet i mężczyzn stanowi fundamentalne prawo.
  2. Zagwarantowanie, że równość kobiet i mężczyzn, różnorodne formy dyskryminacji (oparte na płci, rasie, kolorze skóry, pochodzeniu etnicznym i społecznym, cechach genetycznych, języku, religii czy wierze, przekonaniach politycznych lub innych, przynależności do mniejszości narodowej, urodzeniu, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej czy statusie społeczno-ekonomicznym) i nierównego traktowania są brane pod uwagę.
  3. Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym jest warunkiem demokratycznego społeczeństwa.
  4. Eliminacja stereotypów opartych na płci jest podstawą osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn.
  5. Włączając kwestie płci do wszystkich działań samorządów lokalnych i regionalnych konieczne jest promowanie równości kobiet i mężczyzn.
  6. Właściwie opracowane plany działania i programy są koniecznymi narzędziami do promowania równości kobiet i mężczyzn.

Karta mówi, że „Perspektywa równości płci musi być brana pod uwagę przy tworzeniu polityki, metod i instrumentów, które wpływają na codzienne życie społeczności lokalnej np. poprzez techniki głównego nurtu zarządzania (gender mainstreaming) oraz budżetowanie pod kątem płci (gender budgeting). W tym celu doświadczenie kobiet w życiu lokalnym, warunki życia i pracy, muszą zostać zbadane i wzięte pod uwagę”.

Etapy wprowadzania Karty

Po przyjęciu przez Radę Miasta uchwały dotyczącej wdrożenia Karty i podpisaniu jej przez prezydenta, zaczyna się tworzenie Równościowego Planu Działania. Są na to dwa lata od momentu podpisania uchwały przez prezydenta. Przygotowanie Planu poprzedzają konsultacje społeczne oraz badania dotyczące aktualnego stanu polityki równości w życiu lokalnym miasta. Plan wyznacza cele i priorytety na działania na 2-3 lata, potem tworzy się kolejny, podsumowując wcześniejsze efekty. „Sygnatariusz będzie regularnie informował opinie publiczną o postępach we wdrażaniu Planu” – informuje treść Karty.

– Akcja Stowarzyszenia WAGA, jest kierowana do wszystkich kobiet i mężczyzn Gdańska – mówi Elżbieta Jachlewska, wiceprezeska Stowarzyszenia WAGA i współautorka projektu „Bilet do Równości”. – Przejawy dyskryminacji nie dotyczą tylko kobiet, także mężczyzn, m.in. w zakresie środków na badania profilaktyczne, dostępu ojców małych dzieci do miejsc, gdzie mogą przewinąć dziecko – mówi Jachlewska – A przecież są jeszcze problemy ludzi starszych, osób niepełnosprawnych i innych, dyskryminowanych w różnym stopniu.

Mapowanie problemów w trakcie przygotowywania Równościowego Planu Działania powinno pokazać cały obraz sytuacji równych szans w Gdańsku.

Kontakt: Elżbieta Jachlewska, e-mail: e.jachlewska@wp.pl

 

17 czerwca 2011 na Zaspie odbył się festyn „Gdańsk Stolicą Europejskiej Kultury 2016”. Podczas imprezy Stowarzyszenie WAGA promowało Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w  Życiu Lokalnym.

 

Read the rest of this entry »

W dniu 16 czerwca 2011 odbyło się spotkanie przedstawicielek Stowarzyszenia WAGA z Panią Wiceprezydent Ewą Kamińską. Tematem rozmów była Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. W spotkaniu brały udział także przedstawicielki stowarzyszenia NEWW Polska.

Read the rest of this entry »