Get Adobe Flash player

DZIAŁAMY RÓWNOŚCIOWO

Poniżej przedstawiamy do zapoznania się Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym opracowaną przez Radę Gmin i Regionów Europy:

charte_egalite_pl1

Rada Gmin i Regionów Europy uruchomiła na spotkaniu w Paryżu stronę internetową poświęconą Europejskiej Karcie Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Można na niej znaleźć tekst Karty, informacje o samorządach lokalnych, które Kartę podpisały, dobre praktyki w zakresie promowania równości płci realizowane przez poszczególne samorządy. W Polsce Kartę podpisała wyłącznie Nysa w 2008 roku.

Plany podpisania Karty przez rady miast Gdańska i Olsztyna nie zostały zrealizowane.

Więcej: http://www.charter-equality.eu/?lang=en

Reprezentantki WAGI Grażyna Knitter oraz Elżbieta Jachlewska na IV Lubuskim Kongresie Kobiet wystąpiły z prezentacją przedstawiającą ” Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym”. Hasło przewodnie Kongresu – “Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”.

155259_537235799625852_2020325542_n156098_537235956292503_121018282_n198642_537236122959153_1340431134_n419399_537235592959206_858432863_n393586_537235372959228_1035719459_n561785_537237862958979_1390382176_n

Stowarzyszenie WAGA było jednym ze współorganizatorów I Forum Kobiet Pomorza, które odbyło się 26 maja 2012 r. w Hotelu Kuracyjnym w Gdyni. Główny inicjator  Forum, Robert Biedroń witając uczestniczki i uczestników, zauważył licznie przybyłych mężczyzn, podkreślając, że to właśnie do mężczyzn kobiety składają swoje postulaty dotyczące równości i propozycje działań antydyskryminacyjnych w Sejmie, tylko ¼ to posłanki. –

Read the rest of this entry »

26 maja 2012 w godzinach 16.00-18.00 W HOTELU KURACYJNYM (Al. Zwycięstwa 255 w Gdyni) odbędzie się:

I FORUM KOBIET POMORZA

Zapraszają: Robert Biedroń – poseł na Sejm RP, Elżbieta Jachlewska – Stowarzyszenia Waga, Ewa Graczyk – Kobiety dla Pomorza, Małgorzata Tarasiewicz – Stowarzyszenie NEWW

Swoją obecnością uczestników i uczestniczki zaszczyci Wanda Nowicka (Wicemarszałkinia Sejmu VII Kadencji)

Prosimy o potwierdzenie swej obecności do 24 maja br. Kontakt: Justyna Pardyka, Dyrektorka Biura poselskiego Roberta Biedronia, tel. (58) 620 84 47, 784 081 301;e-mail:j.pardyka@robertbiedron.pl

Stowarzyszenie WAGA zaprasza na spotkanie „Mapa Równości w Gdańsku” w dniu 7 lutego br. w godz. 17-20 w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych przy al. Grunwaldzkiej 5 (dawny Pałac Ślubów).
Wynikiem tego spotkania będzie stworzenie mapy problemów związanych z równością kobiet i mężczyzn w kontekście zagospodarowania przestrzennego, dostępu mieszkańców do kultury, badań profilaktycznych i innych.

Read the rest of this entry »

Przewodnik „Jak wprowadzić Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym” przetłumaczony z języka francuskiego przez Teresa Zabża:

Przewodnik_Karta Rownosci1

 

Make it or Break it! – to motto tegorocznego, drugiego Zielony Europejski Letni Uniwersytet, który w dniach  8 do 11 września 2011 r. odbył się we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach.

Gdańskie Stowarzyszenie WAGA reprezentowane przez Elżbietę Jachlewską i Grażynę Knitter miało swój aktywny udział w tym znaczącym międzynarodowym przedsięwzięciu, organizowanym przez Grupę parlamentarną Zieloni/Wolny Sojusz Europejski i Europejską Partię Zielonych.

Read the rest of this entry »

kaPrzez trzy popołudniowe godziny soboty 7 maja 2011 różowy tramwaj akcji „Bilet do Równości” jeździł na trasie Oliwa – Gdańsk, promując Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

– W sumie rozdaliśmy 800 biletów upoważniających do darmowego przejazdu tramwajem akcji – mówi Krystyna Ejsmont, współautorka projektu, który powstał w ramach programu British Council Active Citizens – Aktywna Społeczność. – Informowaliśmy o treści Karty, kilka osób wzięło udział w konkursie na wierszyk, a dzieci w konkursie plastycznym dotyczącym równości. Wszyscy przyjmowali naszą inicjatywę z zainteresowaniem, dopytywali o szczegóły, adres strony na której można przeczytać o akcji i Karcie – www.biletdorownosci.pl – dodaje Krystyna Ejsmont.

– O co chodzi właściwie z tą Kartą? – takie pytanie pojawiało się w tramwaju i na pętlach w Oliwie i Chełmie, gdzie akcja także miała swoje przyczółki.

Karta, od 2006 roku rekomendowana samorządom i regionom Europy przez Radę Gmin i Regionów Europy, składa się z zasad, do przyjęcia których zobowiązuje się sygnatariusz Karty. Są to:

  1. Równość kobiet i mężczyzn stanowi fundamentalne prawo.
  2. Zagwarantowanie, że równość kobiet i mężczyzn, różnorodne formy dyskryminacji (oparte na płci, rasie, kolorze skóry, pochodzeniu etnicznym i społecznym, cechach genetycznych, języku, religii czy wierze, przekonaniach politycznych lub innych, przynależności do mniejszości narodowej, urodzeniu, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej czy statusie społeczno-ekonomicznym) i nierównego traktowania są brane pod uwagę.
  3. Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym jest warunkiem demokratycznego społeczeństwa.
  4. Eliminacja stereotypów opartych na płci jest podstawą osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn.
  5. Włączając kwestie płci do wszystkich działań samorządów lokalnych i regionalnych konieczne jest promowanie równości kobiet i mężczyzn.
  6. Właściwie opracowane plany działania i programy są koniecznymi narzędziami do promowania równości kobiet i mężczyzn.

Karta mówi, że „Perspektywa równości płci musi być brana pod uwagę przy tworzeniu polityki, metod i instrumentów, które wpływają na codzienne życie społeczności lokalnej np. poprzez techniki głównego nurtu zarządzania (gender mainstreaming) oraz budżetowanie pod kątem płci (gender budgeting). W tym celu doświadczenie kobiet w życiu lokalnym, warunki życia i pracy, muszą zostać zbadane i wzięte pod uwagę”.

Etapy wprowadzania Karty

Po przyjęciu przez Radę Miasta uchwały dotyczącej wdrożenia Karty i podpisaniu jej przez prezydenta, zaczyna się tworzenie Równościowego Planu Działania. Są na to dwa lata od momentu podpisania uchwały przez prezydenta. Przygotowanie Planu poprzedzają konsultacje społeczne oraz badania dotyczące aktualnego stanu polityki równości w życiu lokalnym miasta. Plan wyznacza cele i priorytety na działania na 2-3 lata, potem tworzy się kolejny, podsumowując wcześniejsze efekty. „Sygnatariusz będzie regularnie informował opinie publiczną o postępach we wdrażaniu Planu” – informuje treść Karty.

– Akcja Stowarzyszenia WAGA, jest kierowana do wszystkich kobiet i mężczyzn Gdańska – mówi Elżbieta Jachlewska, wiceprezeska Stowarzyszenia WAGA i współautorka projektu „Bilet do Równości”. – Przejawy dyskryminacji nie dotyczą tylko kobiet, także mężczyzn, m.in. w zakresie środków na badania profilaktyczne, dostępu ojców małych dzieci do miejsc, gdzie mogą przewinąć dziecko – mówi Jachlewska – A przecież są jeszcze problemy ludzi starszych, osób niepełnosprawnych i innych, dyskryminowanych w różnym stopniu.

Mapowanie problemów w trakcie przygotowywania Równościowego Planu Działania powinno pokazać cały obraz sytuacji równych szans w Gdańsku.

Kontakt: Elżbieta Jachlewska, e-mail: e.jachlewska@wp.pl