ul. Biskupia 4, Gdańsk

Akademia Animatorów Zrównoważonego Rozwoju

Akademia Animatorów Zrównoważonego Rozwoju

Serdecznie zapraszamy osoby pracujące z młodzieżą do udziału w bezpłatnej Akademii Animatorów Zrównoważonego Rozwoju.

Kurs potrwa cztery dni i odbędzie się 11-12 oraz 25-26 października w Gdańsku. Termin składania zgłoszeń to 26 września.

Nauczanie o globalnych problemach w taki sposób, by efektem była trwała zmiana postawy jest wyzwaniem. Kurs został więc pomyślany w taki sposób, by kształcił w pedagogach i pedagożkach kompetencje niezbędne do skutecznego szerzenia idei zrównoważonego rozwoju wśród młodzieży. Składa się on z dwóch części: pierwsza to uczestnictwo w czterodniowym szkoleniu obejmującym 32 godziny dydaktyczne, druga to samodzielne przeprowadzenie warsztatu dla młodzieży.

Zajęcia w ramach Akademii Animatorów Zrównoważonego Rozwoju poprowadzą w sumie cztery osoby, posiadające wiedzę ekspercką i praktyczną. Program szkoleń zawiera nie tylko treści dotyczące edukacji globalnej i zrównoważonego rozwoju, jest też pełen rozbudowanych części rozwijających kompetencje trenerskie, w tym posługiwanie się technikami dramy oraz metodami opartymi na doświadczaniu.

plakat_A3_Base(1)-page-001

Treści programowe Akademii Animatorów Zrównoważonego Rozwoju:

 • Globalne wyzwania w XXI wieku: dostęp do wody i żywności.
 • Krytyczne koncepcje rozwoju, perspektywa postkolonialna, krytyczna edukacja globalna.
 • Główne tematy poruszane przez edukację globalną: obywatelstwo globalne, globalne współzależności, glokalizacja, edukacja międzykulturowa, zmiany klimatyczne.
 • Misja: zrównoważony rozwój. Przykłady akcji społecznych i scenariuszy do wykorzystania w pracy z młodzieżą.
 • Miasto przyjazne dla klimatu – jakie rozwiązania można wprowadzić na poziomie miasta, by zmniejszyć jego wpływ na klimat?
 • Permakultura – metoda projektowania ekologicznych siedzib ludzi.
 • Jak wyżywić świat? Co ma wspólnego z głodem jedzenie mięsa? Woda deszczowa – jak ją zagospodarować?
 • Drama w edukacji. Istota i filozofia dramy.
 • Podstawowe techniki dramowe: pozy, rzeźby, stop-klatki, gorące krzesło, technika płaszcza eksperta.
 • Drama problemowa – scenki.
 • Elementy Teatru Forum w pracy nad zmianą społeczną.
 • Skuteczny warsztat w służbie zmiany społecznej. Budowa warsztatu.
 • Trwałość postawy i jej zmiana.
 • Technika oparta na doświadczaniu jako skuteczne narzędzie kształtowania postaw.

Informacja o prowadzących:

Dr Marcin Gerwin – specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, pedagog. Doktoryzował się tematem „Idea i praktyka kształtowania zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie współczesnych przemian globalnych”. Współzałożyciel Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej.

Jarosław Rebeliński – teatrolog, kierownik Teatru w Gdańskim Archipelagu Kultury, edukator dramy. Wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Realizator autorskich projektów teatralnych, w tym edukacja poprzez teatr, warsztaty dramy dla pedagogów.

Anna Urbańczyk – kulturoznawczyni, działaczka na rzecz praw człowieka i certyfikowana trenerka. Facylitatorka pracująca metodą Appreciative Inquiry (analizy sukcesów działań). Absolwentka Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego w Krakowie oraz Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom zaawansowany.

Krzysztof Wiatr – certyfikowany trener, członek zespołu trenerskiego Polskiej Akcji Humanitarnej. Uczestnik programu GLEN w Ugandzie. Prowadził szkolenia multiplikatorów edukacji globalnej. Autor publikacji do edukacji przedszkolnej oraz współautor gry planszowej "Globalni reporterzy: Misja Afryka Wschodnia".

 

Akademia Animatorów Zrównoważonego Rozwoju skierowana jest do osób pracujących z młodzieżą na terenie Trójmiasta i okolicznych miejscowości. Projekt zakłada, że po zakończeniu szkoleń każda osoba biorąca udział w Akademii przeprowadzi podczas Tygodnia Edukacji Globalnej (17 –23 listopada 2014r.) co najmniej dwie godziny dydaktyczne zajęć z zakresu zrównoważonego rozwoju dla minimum 16 osobowej grupy młodzieży. Organizacja zajęć z młodzieżą leży po stronie uczestnika Akademii.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wegański poczęstunek podczas wszystkich dni szkolenia. Szkolenie odbędzie się w Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście, ul. Nowe Ogrody 35, Gdańsk.

 

Uwaga! Nabór na kurs trwa do 26 września (włącznie). Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza na stronie https://daa.pl/lJ1I

O przyjęciu na kurs zadecyduje wynik analizy formularzy, w tym motywacji osób zgłaszających się. Decyzję o przyjęciu na kurs przekażemy do dnia 30 września na podany w formularzu adres e–mail.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: trojmiasto@poczta.krytykapolityczna.pl

Akademia Animatorów Zrównoważonego Rozwoju realizowana jest przez Świetlicę Krytyki Politycznej w Trójmieście w ramach projektu Zrównoważony rozwój. Akcja: animacja!

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014r. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym z Programu Kultura Unii Europejskiej.

Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście to miejsce wydarzeń kulturalnych i społecznych, powstała w 2009 roku. Podejmuje działania na rzecz kształtowania otwartego i różnorodnego Trójmiasta zarówno w sferze kultury, jak i życiu społecznym. Jako środowisko budujące nowoczesną lewicę w Polsce działa na rzecz partycypacji i poszerzenia udziału obywateli w życiu publicznym oraz długotrwałej zmiany społecznej.

Osoba do kontaktu: Marta Kosińska, 508 118 459, marta.kosinska@poczta.krytykapolityczna.pl