ul. Biskupia 4, Gdańsk

"BILET DO RÓWNOŚCI" projekt promujący Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

"BILET DO RÓWNOŚCI" projekt promujący Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

„Bilet do równości” to autorski projekt Stowarzyszenia WAGA, który otrzymał w roku 2011 grant Active Citizens – Aktywna Społeczność.  Przedstawicielki Stowarzyszenia wzięły udział w warsztatach, w trakcie, których powstało wiele ciekawych projektów społecznych i kulturalnych poświęconych aktywizacji społeczności lokalnej, przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz promocji równości i różnorodności. Dzięwięć z nich otrzymało wsparcie finansowe, a spośród nich dwa zgłoszone przez Stowarzyszenie WAGA: „Bilet do równości” i „Młoda demokracja”.

Active Citizens to międzynarodowy projekt British Council prowadzony jednocześnie w ponad 30 krajach w Europie i na świecie. Jego celem jest aktywizowanie społeczności lokalnych i wspieranie aktywnych postaw obywatelskich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Województwo pomorskie jest pierwszym regionem w Polsce, w którym program jest realizowany. Strategicznym partnerem na Pomorzu i jedynym w Polsce jest Gdańsk i Metropolia Europejska Stolica Kultury 2016 – Kandydat.

„Bilet do równości” ma na celu rozpropagowanie treści Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym wśród mieszkańców Gdańska oraz władz samorządowych.

Projekt Stowarzyszenia WAGA zakłada zebranie 2000 podpisów pod Inicjatywą Uchwałodawczą wnioskującą o  podpisanie Karty Równości oraz złożenie jej w Radzie Miasta. W Europie już ponad 530 samorządów jest jej sygnatariuszami, a Gdańsk byłby drugim, po Nysie, miastem w Polsce.

Głównymi  punktami naszego projektu jest organizacja w drugiej połowie kwietnia konferencji „Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym Gdańska” z udziałem władz samorządowych miasta Gdańska oraz zaproszonych gości m.in. Jolanty Barskiej Burmistrz Nysy a także event promujący treści i wartości Karty.

W sobotę 7 maja br. pojedziemy specjalnie wynajętym tramwajem na trasie Oliwa – Zaspa – Przymorze – Centrum – Chełm wraz mieszkańcami Gdańska i zaproszonymi gośćmi. Będziemy zbierali podpisy, promowali Kartę, mówili o jej wartości dla naszej społeczności oraz rozmawiali o sposobach jej zastosowania.

Projekt „Bilet do równości” przewiduje też debaty na temat:

  • Zapewnienia równości kobiet i mężczyzn poprzez poruszanie kwestii różnorodnej dyskryminacji opartej na: płci, rasie, pochodzeniu etnicznym i społecznym, cechach genetycznych, języku, religii, przekonaniach politycznych lub innych, przynależności do mniejszości narodowej, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej czy statusie społeczno-ekonomicznym;
  • Eliminacji wszelkich stereotypów opartych na płci oraz włączania kwestii płci do wszystkich działań samorządów lokalnych i regionalnych jako podstawy osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn;
  • Szczegółowego opracowania planów działania i programów wykorzystania środków – uwzględniających równość płci.

Zapraszamy do udziału w naszym projekcie „Bilet do równości”