Get Adobe Flash player

CENTRUM AKTYWIZACJI

Zgłoś się do Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej na Biskupiej Górce w Gdańsku. Możesz poprzez kursy pozyskać nowe kwalifikacje, odbyć płatny staż lub wolontariat zawodowy i lepiej odnaleźć się na rynku pracy. 

Każda osoba zakwalifikowana do projektu otrzyma indywidualne doradztwo zawodowe, pomoc w poszukiwaniu pracy, a także wsparcie zawodowe asystenta/asystentki. Można skorzystać również z konsultacji psychologicznych oraz rozwijać umiejętności komunikacji i autoprezentacji.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a liderem projektu jest Miasto Gdańsk.

Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej na Biskupiej Górce, ul. Biskupia 4, Gdańsk

tel. 513 811 295

Dnia 29 lipca 2019 r. odbyło się uroczyste przekazanie kluczy do zmodernizowanego lokalu przy Biskupiej 4, w którym aktywnie działają Stowarzyszenie WAGA oraz Stowarzyszenie Biskupia Górka.

Aleksandra Dulkiewicz, Prezydentka Miasta Gdańska oraz Maria Galewska, przedstawicielka Komisji Europejskiej przekazały symboliczne klucze do lokalu Annie Butrym, prezesce Stowarzyszenia WAGA oraz Krystynie Ejsmont, prezesce Stowarzyszenia Biskupia Górka.

W tym ważnym dla nas wydarzeniu uczestniczyli także Piotr Grzelak, wiceprezydent Miasta Gdańska, Jan Szymański i Agnieszka Surudo, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Michał Glaser, dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, Alina Suska z Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, oraz Przemysław Piotr Guzow – Dyrektor Gdańskich Nieruchomości, a także przedstawiciele Rady Miasta Gdańska,  jednostek miejskich, organizacji pozarządowych oraz sympatyków i sympatyczek naszego Stowarzyszenia. 

–  Zacytuję zdanie śp. prezydenta Pawła Adamowicza, które zawsze powtarzał przy podobnych okazjach: dziękuję podatnikom Unii Europejskiej. To jest jeden z tych radosnych dni, kiedy przypominamy sobie, że Unia Europejska to wartości, wspólnota, ale to także zasadnicze zmiany w naszym życiu. Pokazujemy w Gdańsku, że można połączyć różne kapitały: ludzki, finansowy z dobrym pomysłem i działać na rzecz społeczności lokalnej, a także wartości, które były bliskie ojcom założycielom Unii Europejskiej. Życzę wam, abyście byli domem dla każdego – mówiła podczas otwarcia wyremontowanego lokalu Prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

 

Fot. D. Sowińska

Spotkanie prowadziła Ewa Pielak, zastępczyni dyrektora BRG, kierowniczka Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego.

– Biskupią Górkę czekają ogromne zmiany. To pod wieloma względami wyjątkowa część Gdańska, położona na trudnym terenie. Bez wcześniejszego zabezpieczenia osuwisk remonty nie byłyby możliwe. Umacnianie skarp dobiega końca i wchodzimy w etap realizacji zadań przewidzianych w projekcie rewitalizacji. Jako pierwszy został wyremontowany lokal przeznaczony na działania społeczne, w drugim kwartale przyszłego roku powinny rozpocząć się remonty dróg – mówiła Ewa Pielak.

Po części oficjalnej goście zwiedzili wyremontowane pomieszczenia. – Zyskaliśmy nową kondygnację i wiele udogodnień, które pomogą zarówno pracownikom, jak i wszystkim uczestnikom naszych projektów – mówi Anna Butrym, prezeska Stowarzyszenia WAGA.

W lokalu zamontowano windę, która umożliwia dostęp do lokalu osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Nadal przy Biskupiej 4 będą działały Dom Sąsiedzki, Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej oraz Klub Senioryci.

W wyremontowanym lokalu Stowarzyszenie WAGA będzie realizować także nowe projekty. Centrum Wsparcia Seniora będzie skierowane przede wszystkim do osób niesamodzielnych oraz starszych. Seniorzy będą mogli tutaj ciekawie spędzić czas, wziąć udział w zajęciach czy skorzystać z konsultacji psychologicznych.

Fot. D. Sowińska

Przy Biskupiej 4 będzie również działał jeden z siedmiu punktów wsparcia dla osób doświadczających dyskryminacji

– Gdańskie Centrum Równego Traktowania.

Remont lokalu komunalnego przy ul. Biskupiej 4 został wykonany w ramach projektu rewitalizacji, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu miasta. Prace zostały przeprowadzone przez Gdańskie Nieruchomości. Koordynatorem projektu rewitalizacji jest Biuro Rozwoju Gdańska.

Stowarzyszenie WAGA i Stowarzyszenie Biskupia Górka czują się mocno związane z historią Biskupiej Górki, tutaj działamy od 2012 roku. Od początku promujemy to miejsce, uznając jego wyjątkowość i unikatowe dziedzictwo. Cieszymy się, że Biskupia Górka podlega rewitalizacji i jesteśmy przekonani, że stanie się modnym miejscem, gdańskim Montmartre.

 

Informujemy, że w okresie marzec 2019 do lipiec 2019 siedziba Stowarzyszenia WAGA oraz lokal Centrum Aktywizacji Zawodowej znajduje się w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 35 II piętro.

Informujemy o zmianie kontaktu w sprawie Centrum Aktywizacji.

Właściwy kontakt to: Anna Skierka 513 854 715

UWAGA, mieszkanki i mieszkańcy Gdańska poszukujący pracy!

27749878_2071811089501641_1299426245381165289_n

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku komponent aktywnej integracji  6.1.1 oraz komponent usług społecznych 6.2.1

Celem Projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej, zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska poprzez wypracowanie i wdrożenie systemu integracji społeczno-zawodowej oraz usług społecznych.

Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie ze Stowarzyszeniem WAGA, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość”, Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego FOSA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan, w okresie od 01.03.2017r. do 30.09.2022r.

Co oferujemy ?

 • Szkolenia i kursy zawodowe
 • Staże pracownicze – płatne
 • Wolontariat zawodowy i społeczny
 • Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 • Wszechstronne wsparcie asystentury indywidualnej
 • Wielopłaszczyznową diagnozę i Indywidualną Ścieżkę Reintegracji
 • Warsztaty terapeutyczne
 • Wsparcie psychologiczne i psychospołeczne
 • Warsztaty terapeutyczne dla rodzin i wsparcie środowiskowe
 • Usługi opiekuńcze i wsparcie wychowanków pieczy zastępczej
 • Klub Mieszkańca i Zajęcia dla dzieci z rodzicami  (bardzo bogaty program zajęć)

Uczestnicy Projektu działania 6.1.1 otrzymają dodatkowo: ubezpieczenie NNW na cały czas trwania Projektu, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy zawodowe, wyżywienie w trakcie szkoleń/kursów zawodowych, zwrot kosztów badań lekarza medycyny pracy przed rozpoczęciem stażu, stypendium stażowe, ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe podczas stażu, zwrot kosztów dojazdu na staż.

Projektem zostaną objęte osoby oraz rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych lub biernych zawodowo i osób niepełnosprawnych lub otoczenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie, w jakim jest to niezbędne do aktywizacji społecznej i zawodowej.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły okresie od 03.2017r. do 05.2022r.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

 • zadzwonić pod numer tel. 513 854 715
 • zgłosić się osobiście do siedziby:  Stowarzyszenia Waga, Gdańsk, ul. Biskupia 4,

Zapraszamy we wtorki, środy i czwartki w godz. 10-14

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie WAGA zaprasza do udziału w projekcie System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Od marca rusza oferta aktywizacji osób, które są w trudnej sytuacji życiowej i mieszkają w Gdańsku. Uczestnicy i uczestniczki mogą skorzystać z indywidualnego wsparcia, którego efektem będzie staż i praca. Pomagamy w znalezieniu optymalnych rozwiązań zawodowych dostosowanych do potrzeb i możliwości osób, które szukają pracy, a mają trudną sytuację zdrowotną, bytową,  czy społeczną. Projekt zakłada, że w tym roku z naszego Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej skorzysta blisko 30 osób.

Wsparciem objęte zostaną także rodziny beneficjentów i beneficjentek. Co więcej, jeśli osoba ma w rodzinie kogoś kto wymaga stałej opieki (dziecko, osobę starszą), pomożemy w znalezieniu zastępstwa na czas trwania zajęć.

W Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej przy ulicy Biskupiej 4 w Gdańsku już teraz można spotkać się z animatorką, która pomoże dobrać odpowiednią formę działań w zależności od sytuacji i aktualnych potrzeb osoby zainteresowanej.

Obecnie prowadzimy nabór na kurs zawodowy dla kobiet w zawodzie kelnerka.

Szczególnie zapraszamy osoby, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, znajdują się w trudnej sytuacji mieszkaniowej, czy bytowej, członków rodzin osób z niepełnosprawnością, osoby rozpoczynające drogę zawodową, powracające na rynek pracy po przerwie, osoby z trudnościami w utrzymaniu pracy, jak również osoby, które chciałby się przebranżowić.

Kurs zawiera część teoretyczną i praktyczną, a także elementy wizażu i indywidualnej stylizacji. Zajęcia trwają 10 dni po 6 godzin i odbywają się przy ul. Biskupiej na Biskupiej Górce w Gdańsku.
W czasie trwania kursu zapewniamy opiekę na dzieckiem  lub osobą zależną, a także obiad dla każdej uczestniczki zajęć.

Absolwentki otrzymają certyfikat odbycia kuru zawodowego oraz możliwość odbycia trzymiesięcznego stażu w restauracji.

Program Kursu:
1. Zajęcia teoretyczne  (24 godziny – 4 dni)
– Savoir-vivre
– cechy dobrego kelnera
– zasady i metody obsługi klienta
– typologia klientów
– nazwy i określenia przydatne w pracy kelnera
– zasady nakrywania stołu
– przydatne zwroty w języku angielskim

2. Zajęcia praktyczne (24 godziny – 4 dni)
– nakrywanie stołów
– techniki składania serwetek
– technika noszenia talerzy
– technika noszenia tacy
– obsługa gości przy stole (scenki sytuacyjne)

– trudny klient (scenki sytuacyjne)
– sprzątanie ze stołu

3. Stylizacja i wizaż (12 godziny – 2 dni)
– wygląd i prezencja kelnera
– indywidualna stylizacja
– samodzielne wykonanie makijażu służbowego

Zapisy na kurs

 • osobiście – Przyjdź do Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej przy ulicy Biskupiej 4 w Gdańsku – wtorek, środa, czwartek, w godzinach 10 – 14
 • telefonicznie – Zadzwoń do animatorki – tel. 519 542 785
 • e-mail: d.szlas.waga@gmail.com

 

tablica5