Get Adobe Flash player

Kontakt

Skład Zarządu Stowarzyszenia WAGA:

 

  • Prezeska

Anna Butrym – 609 342 054; anna-butrym@wp.pl

  • Wiceprezeska:

Elżbieta Jachlewska – 502 240 906; e.jachlewska@wp.pl

  • Sekretarz Zarządu:

Edyta Petelska

  • Skarbniczka:

Marianna Palider

 

Regulamin zasad publikowania zdjęć na stronie www.stowarzyszeniewaga.pl oraz profilu Stowarzyszenie WAGA na Facebooku

 

  1. Stowarzyszenie WAGA dokonuje publikacji zdjęć na potrzeby dokumentowania swoich zadań statutowych oraz tworzenia dokumentacji koniecznej w związku z realizowanymi projektami.

 

  1. Stowarzyszenie WAGA nie bierze odpowiedzialności za wykorzystywanie i przetwarzanie zamieszczonych zdjęć dla celów innych niż wymienione w ust. 1, w szczególności przez osoby obce.

 

  1. Zgodnie z art. 81 ust. 2 Ustawy z dn. 04.02.1994 r. osoby uwiecznione na zdjęciach stanowią element wydarzenia publicznego lub ich wizerunek jest wykorzystywany w związku z pełnieniem funkcji publicznej lub społecznej

 

  1. Każda osoba uwieczniona na zdjęciu ma prawo do żądania zaniechania wykorzystywania jej wizerunku za pomocą pisemnego ogłoszenia takiego sprzeciwu za pośrednictwem portalu na FB (jako wiadomość prywatną), na adres mailowy: waga@gmail.com lub pocztą na adres: 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 4.

Po otrzymaniu takiego żądania, Stowarzyszenie WAGA zobowiązane jest do natychmiastowego usunięcia wskazanego zdjęcia.

Klauzula braku zgody

Załącznik 1

 

Nie wyrażam zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez publikacje mojego zdjęcia na stronie www.stowarzyszeniewaga.pl lub profilu Stowarzyszenia Waga na Facebooku

 

Data……………………                  Imię i Nazwisko  …………         ………………

Stowarzyszenie WAGA

Siedziba i biuro:

ul. Biskupia 4, 80-875  Gdańsk

stowarzyszenie.waga@gmail.com


Kontakty:

Dom Sąsiedzki:

Anna Butrym – 513 767 866


Centrum Aktywizacji:

Danuta Szlas – 519 542 785, d.szlas.waga@gmail.com


Świetlica dla dzieci:

Anna Skierka – 513 854 715, a.skierka.waga@gmail.com


 

profil Stowarzyszenia na Facebooku: Stowarzyszenie WAGA

 

WESPRZYJ  NAS  W  DZIAŁANIACH!

Darowizny prosimy wpłacać na konto w Banku PEKAO SA Oddział Gdańsk:

85 1240 1268 1111 0010 3368 9387

Dziękujemy serdecznie wszystkim dotychczasowym darczyńcom.

 

WOLONTARIAT

Stowarzyszenie WAGA poszukuje wolontariuszy i wolontariuszek chętnych do pomocy przy organizacji imprez społecznych. Zainteresowane osoby powinny cechować się dużym entuzjazmem oraz dobrą organizacją pracy. Wszystkich chętnych zapraszamy do przesyłania swoich CV i krótkich wypowiedzi pisemnych, uzasadniających chęć udziału jako wolontariusz/wolontariuszka w tego typu wydarzeniach.

Dokumenty prosimy przesyłać na adres:

stowarzyszenie.waga@gmail.com