ul. Biskupia 4, Gdańsk

Kategoria: O nas

Nasze działania z Fundacją Batorego

W konkursie ogłoszonym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu: Fundusz Solidarnościowy „Działaj Dalej”  Stowarzyszenie WAGA  otrzymało dotację  – bezcenne wsparcie finansowe na podtrzymanie realizacji priorytetowych celów związanych z troską o równe  traktowanie wszystkich osób, w  tym szczególnie kobiet oraz przeciwdziałanie różnorodnym przejawom wykluczenia. Od 2009 r. Stowarzyszenie WAGA prowadzi wiele szeroko rozumianych działań  na rzecz  równego traktowania, w tym: aktywne starania…
Przeczytaj więcej

Waga organizacją pożytku publicznego (OPP)

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie WAGA znajduje się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 roku. Zapraszamy do wspierania naszych działań przy okazji rozliczania PITu. Stowarzyszenie WAGA – KRS 0000339979  

RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Stowarzyszenie WAGA, Gdańsk, ul. Biskupia 4 adres e-mail: stowarzyszenie.waga@gmail.com, adres pocztowy: 80- 875 Gdańsk, ul. Biskupia 4 Twoje dane osobowe otrzymaliśmy  od Ciebie przy  wypełnianiu: Formularza Zgłoszeniowego na potrzeby projektu: System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej…
Przeczytaj więcej

WAGA – co robimy i dlaczego?

Stowarzyszenie WAGA powstało z inicjatywy kilkunastu kobiet i ich niezgody na dyskryminację kobiet w Polsce. W tej chwili liczymy 20 członków i członkiń. Naszym celem było wprowadzenie perspektywy feministycznej do polityki miejskiej i ogólnopolskiej oraz wsparcie osób wykluczonych. Statutowym celem WAGI jest działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Od 2009 r. WAGA przeprowadza akcje…
Przeczytaj więcej

Statut Stowarzyszenia WAGA

  POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I Stowarzyszenie, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, nosi nazwę „WAGA”. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas…
Przeczytaj więcej