ul. Biskupia 4, Gdańsk

Kategoria: Opowieści Gdańskich Rodów

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „Z KRONIKI MEGO RODU”

Konkurs dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Gdańska i gminy Gdańsk 2013 r.   § 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie WAGA, które zajmuje się aktywizacją i obroną praw kobiet i rodzin w życiu zawodowym, społecznym, ekonomicznym i kulturalnym, działaniem na rzecz środowisk twórczych, rozwoju edukacji, oświaty, nauki…
Przeczytaj więcej

Zgłoszenie do konkursu literackiego

ZGŁOSZENIE UCZESTNICZKI/UCZESTNIKA KONKURSU LITERACKIEGO „Z KRONIKI MOJEGO RODU”             GODŁO LUB NAZWA       IMIĘ I NAZWISKO:…………………………………………………………………………   WIEK, KLASA:………………………………………………………………………………   ADRES DOMOWY:………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. E-MAIL UCZESTNICZKI, UCZESTNIKA LUB RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO:………………………………………………………………………………… NAZWA I ADRES SZKOŁY, PLACÓWKI (w przypadku zgłoszenia przez szkołę):………………………………………………………………………………………………………………… IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELKI, NAUCZYCIELA ZGŁASZAJĄCEGO:………………………………………………………………………………………………… TYTUŁ PRACY KONKURSOWEJ:…
Przeczytaj więcej