Get Adobe Flash player

Partnerstwo dla Biskupiej Górki

Szanowni Państwo,

W imieniu Partnerstwa dla Biskupiej Górki, którego Stowarzyszenie „WAGA” jest aktywnym członkiem, zapraszamy na spotkanie z mieszkańcami Biskupiej Górki w sprawie Forum Radunia w poniedziałek 20 maja o godz. 18.00 w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, sala 102.

Spotkanie ma na celu przekazanie informacji o planach zabudowy centrum Gdańska, zwanego Forum Radunia. Plany dotyczą bezpośrednio ciągów komunikacyjnych łączących ulice: 3 Maja, Armii Krajowej oraz Okopowa z ulicami Biskupią, na Stoku, Zaroślak na Biskupiej Górce.

Mieszkańcy dowiedzieli się o planowanych zmianach z informacji medialnych. Pojawiło się wiele pytań i wątpliwości a nawet plotek i domniemań. Tymczasem należy im się solidna informacja dotyczącego tego, na czym dokładnie będą polegały planowane zmiany.

Spotkanie organizuje Partnerstwo dla Biskupiej Górki, które od 2010 roku we współpracy z Urzędem Miasta Gdańsk działa na rzecz promocji i przywrócenia obecności Biskupiej Górki, od wielu lat ocenianej jako część miasta słabą ekonomicznie, niebezpieczną, mało znaną.

Na skutek starań instytucji i organizacji, które mają swoje siedziby na Biskupiej Górce powoli udaje się pokazywać tę część Śródmieścia Gdańska jako obszaru z coraz bardziej aktywnymi mieszkańcami i mieszkankami a nawet, ze względu na unikatową zabudowę sprzed 1939 roku, interesującego turystycznie, w ub. roku dzięki projektowi „Lokalni Przewodnicy” Biskupią Górkę zwiedziło ok. 1000 osób.

Na Biskupiej Górce będzie się działo coraz więcej, także dzięki środkom pozyskanym z budżetu Miasta Gdańska. W 2015 roku planowane jest rozpoczęcie rewitalizacji Biskupiej Górki.

Na spotkaniu chcemy zapytać inwestorów i wykonawców Forum Radunia jak planowana zabudowa ma się do tych planów. Jakich zmian w ciągach komunikacyjnych, infrastrukturze mogą spodziewać się osoby mieszkające, pracujące i studiujące na Biskupiej Górce? Jak przebudowa wpłynie na zabytkową tkankę Biskupiej Górki? Jaki sposób komunikacji przewidziano z osobami mieszkającymi na Biskupiej Górce, by otrzymali oni pełną informację o czekających ich zmianach: w trakcie budowy oraz po jej zakończeniu? Takie pytania postawimy na spotkaniu, na które zaprosiliśmy m.in. przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Multi Development Poland.

Jesteśmy przekonani, że spotkanie dot. budowy Forum Radunia zainteresuje także inne osoby mieszkające i pracujące w centrum Gdańska, stąd ogromna prośba o pomoc w nagłośnieniu tego spotkania.

Zależy nam na Państwa obecności na spotkaniu 20 maja br. – liczymy bardzo na przybycie osób zainteresowanych zmianami wynikającymi z nowej inwestycji w centrum Gdańska w bliskim sąsiedztwie Biskupiej Górki.

Krystyna Ejsmont, członkini Stowarzyszenia „Waga” i radna Śródmieścia podsumowuje rok 2012 na Biskupiej Górce. A działo się, oj działo!

“Zamieszkałam tu z rodzicami, gdy miałam trzy lata, jestem więc z tym miejscem bardzo zżyta. Dlatego cieszy mnie bardzo, że w tym roku o Biskupiej Górce zrobiło się głośno, że stała się dzielnicą coraz chętniej odwiedzaną, budzącą zainteresowanie, zachęcającą do odkrywania” – mówi Krystyna Ejsmont ze Stowarzyszenia WAGA i Partnerstwa dla Biskupiej Górki.

Cały tekst: BISKUPIA GÓRKA WYCHODZI Z CIENIA

Stowarzyszenie Waga zaprasza na spotkanie z Wojciechem Ostrowskim, oceanografem, filmowcem i podróżnikiem  6 listopada o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Na Stoku 43 w Gdańsku (Biskupia Górka).
Wojciech Ostrowski podzieli się swoim doświadczeniem z wypraw polarnych. Ma o czym opowiadać – po raz pierwszy przekroczył koło podbiegunowe w 1983 roku jako uczestnik wyprawy naukowej na Spitsbergen. Odwiedził także Grenlandię, Ziemię Franciszka Józefa, Sołowki.
Jako uczestnik i filmowiec brał udział w wyprawie ”Razem na biegun” z Jaśkiem Melą, Markiem Kamińskim i Wojciechem Moskalem, zdobył dwa bieguny w jednym roku. Odwiedził z kamerą ponad 30 krajów świata na wszystkich kontynentach.
W trakcie spotkania będzie okazja do obejrzenia sprzętu, który służył podróżnikami w czasie wypraw polarnych oraz zdjęć i filmów z tych niezwykłych podróży.

Karta 2 DRUKKarta 3 DRUKFot. W.Ostrowski

W niedzielę, 4 listopada br.  spacerowaliśmy po Biskupie Górce z lokalną przewodniczką Grażyną Knitter. Zapraszamy na kolejne spacery. Oprowadzanie jest bezpłatne.

8-300x225155588_556455017714763_1224490671_n156455_556739014342197_2067689290_n400359_556739197675512_1065960554_n534544_556738964342202_584554219_n Fot. Krystyna Ejsmont

Spacer uwiecznił również ibedeker:

ibedeker.pl spacer z Grażyną Knitter

Stowarzyszenie Waga, przy nieocenionym wsparciu sympatyka Marka, założyło stronę internetową dla osiedla Biskupia Górka – www.biskupiagorka.pl. Zapraszamy do jej współredagowania – oczekujemy na informacje, które mogą zainteresować mieszkańców i mieszkanki Biskupiej Górki, liczymy na wzbogacenie galerii w dawne fotografie Biskupiej Górki i zapraszamy do dyskutowania na forum.

 

DSCN2069

Fot. Krystyna Ejsmont

24 października „Waga” wzięła udział, jako członkini Partnerstwa dla Biskupiej Górki, w spotkaniu z urzędnikami i urzędniczkami Wydziału Rewitalizacji, Wydziału Spraw Społecznych, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Biura Prezydenta ds Kultury UMG, GZNK, ZDiZ i Policji. Na spotkaniu podsumowano dotychczasową współpracę oraz rozmawiano o możliwościach rozwiązywania pozostałych problemów występujących na tym terenie.

W spotkaniu dotyczącym sytuacji Biskupiej Górki udział wzięły Grażyna Knitter, Elżbieta Jachlewska oraz Krystyna Ejsmont.

42

fot. Krystyna Ejsmont

 

Konkurs „Fortyfikacje Gdańska i Pomorza Kultura Autentyczności” odbył się w Gdańsku po raz trzeci. Jego celem było znalezienie ciekawych pomysłów architektonicznych na zagospodarowanie fortyfikacji Biskupiej Górki w Gdańsku. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu jest Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej Gdańskiej Fundacji Wody.

image001Międzynarodowe, multidyscyplinarne i międzyuczelniane zespoły stworzyły i zaprezentowały koncepcje zagospodarowania Biskupiej Górki. Na otwartą prezentację koncepcji, 6 października w Ratuszu Staromiejskim przybyli nie tylko mieszkańcy, ale także przedstawiciele Rady Miasta Gdańska, m.in. pan Marek Bumblis, przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta Gdańska.

Młodzi twórcy doskonale poradzili sobie z niełatwym zadaniem ożywienia Biskupiej Górki, uczynienia jej bardziej dostępną dla mieszkańców i turystów i jednocześnie podkreślenia walorów przyrodniczych i kulturowych.

Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła grupa „BON TON” w składzie Natalia Kowalska – SGGW, Architektura Krajobrazu, Bogna Mańkowska – Akademia Rolnicza w Krakowie, Architektura Krajobrazu za wieloaspektowe spojrzenie, uwzględnienie funkcji kulturowych, edukacyjnych, rekreacyjnych. Stworzenie przestrzeni dla mieszkańców i lokalnych artystów, zwrócenie uwagi na bardzo ważny wątek współpracy polsko – holenderskiej.

Drugie miejsce zdobyła grupa „Cztery” reprezentująca Politechnikę Gdańską Wydział Architektury w składzie Bogumił Katarzyna, Brzuchańska Iga, Cholewińska Adrianna, Kubiesa Aleksandra, której uczestniczki dostrzegły potencjał w bogactwie przyrodniczym terenu. Zwróciły uwagę na problemy występujące w dzielnicy (zaniedbany teren, wysoki stopień ubóstwa
i bezrobocia, mała ilość usług), zaproponowały zmiany, które powinny zostać wypracowane
w oparciu o projektowanie partycypacyjne angażujące mieszkańców. Zaproponowały nowe funkcje dla bastionów: salę kinowo/wykładową, pomieszczenia dla stowarzyszeń działających na Biskupiej Górce, amfiteatr, miejsce na ognisko, salę multimedialną gdzie dotknąć można historii Biskupiej Górki.

Trzecie miejsce ex aequo zajął zespół z Politechniki Gdańskiej „Latający holender” w składzie Banasik Marta, Alaburda Oskar – Wydział Architektury, Dąbrowski Łukasz – absolwent międzywydziałowego kierunku Biotechnologia, Szafrański Krzysztof – Wydział Budownictwa oraz zespół „Archaniołki” w składzie Kamińska Iwona, Ziółkowska Martyna – Politechnika Wrocławska, kierunek Planowanie przestrzenne, Mazur Justyna – Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury i Urbanistyki oraz Milanowska Małgorzata reprezentująca Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, kierunek Architektura Krajobrazu.

„Latający holender” bardzo trafnie dostrzegł sąsiedztwo Centrum Hewelianum i wynikające stąd szanse i zagrożenia dla zagospodarowywania obiektów Biskupiej Górki, przeprowadził analizę SWOT, uwzględnił kwestie ekonomiczne związane z adaptacją terenu, naturalną regulacją zieleni poprzez wypas kóz na bastionach oraz wykorzystanie ich pożytków do stworzenia produktu regionalnego. Zespół „Archaniołki” wyróżniony został za ciekawą formę prezentacji (teatrzyk), konsekwentnie przedstawione i zaplanowane działania, atrakcje na świeżym powietrzu dla małych i dużych, identyfikację wizualną terenu opracowaną w oparciu o już istniejące elementy.

Jury konkursu w składzie dr inż. Justyna Borucka – Politechnika Gdańska, dr Henk Blokland
– Saxion University, Mariusz Maleszewski – Partnerstwo dla Biskupiej Górki, Jowita Kurach, Katarzyna Sulewska – Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej Gdańskiej Fundacji Wody przyznało 5 wyróżnień specjalnych.

Wyróżnienie za najciekawsze rozwiązania przyrodnicze przyznano zespołowi „No name”
w składzie Agnieszka Korzeniewska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Elżbieta Jadwiga Kaszuba – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, zespołowi „Mons Episcopalis”
w składzie Katarzyna Berent – Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, Natalia Dziak – Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Magdalena Kąkolewska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Architektury Krajobrazu oraz zespołowi „BON TON”.

Wyróżnienie za szczególnie ciekawą prezentację otrzymał zespół „Archaniołki” oraz zespół „BON TON”

Wyróżnienie za inżynierskie podejście do tematu przyznano zespołowi „Urban Blender” reprezentującemu Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, kierunek Gospodarka Przestrzenna w składzie Paulina Lubińska, Jakub Bożomański, Grzegorz Szyperek.

Wyróżnienie za globalne spojrzenie otrzymał zespół „The Flying Dutchman” w składzie Miranda van de Burgt, Jessica da Rocha Brito Oliveira, Nami Cha, Cian O’shea z Saxion University, Bartosz Ukarma-Malaga z Politechniki Wrocławskiej Wydziału Architektury.

Wyróżnienie za ciekawą ideę prezentacji – stop klatka otrzymał zespół „ArchBus” reprezentujący Politechnikę Gdańską w składzie Joanna Jaczewska, Julia Hajdel – Wydział Architektury, Iga Zjawin – Wydział Budownictwa.

Prezentacje  konkursowe dostępne są pod linkiem: PREZENTACJE

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego, Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów w Gdańsku.

Partnerami merytorycznymi konkursu są: Politechnika Gdańska – Wydział Architektury, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Uniwersytet Gdański – Wydział Biologii, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Stowarzyszenie „WAGA”, Partnerstwo dla Biskupiej Górki, Instytut Kultury Miejskiej, Nadbałtyckie Centrum Kultury. Patronat medialny objął portal urbanistyka.info. Konkurs wspierają Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – PGNiG S.A. oraz Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna – GIWK Sp. z o.o.

Kapituła Forum Odpowiedzialnego Biznesu doceniła formułę konkursu i jest on opublikowany
w 10, Jubileuszowej Edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2011. Dobre praktyki”.

Jeżeli chcesz lepiej poznać wyjątkowy klimat minionych epoko lat kilkadziesiąt weź udział w grze miejskiej „Zapomniana przesyłka” – przeniesiesz się w świat przedwojennego Gdańska. Dotąd odbyły się już 2 edycje. Poniżej zamieszczamy zdjęcia i zapraszamy na kolejne spotkania z Biskupią Górką, które odbędą się w dniach 30 września i 7 października. Zbiórka o godz. 12.00, ul. Biskupia 35/1

Zapisy na gry miejskie: e-mail: poczta.z.widokiem@gmail.com lub telefonicznie: 514 452 631

 

076077102087

106108136137142141

134135127113129120

Jednocześnie już dziś zapraszamy na wernisaż wystawy zdjęć i pocztówek, który odbędzie się 12 października o godz. 18.00

Wystawa będzie czynna od 13 września do 10 października br. pn-pt w godz. 16.00-19.00, sob-niedz. w godz.15.00-18.00, ul. Biskupia 35/1

„Waga” aktywnie uczestniczyła w organizacji i samym sprzątaniu Biskupiej Górki oraz  zadbała o ciepły posiłek.

Marianna Palider i Elżbieta Jachlewska z koleżanką z Partnerstwa dla Biskupiej Górki