Get Adobe Flash player

TATA jak MAMA

„Mama Ma Pomysł” oraz „Etat: Tata, lubię to!” to dwie ogólnopolskie kampanie informacyjne promujące partnerstwo i równowagę w wychowywaniu dzieci. W obu partnerem lub organizatorem jest Stowarzyszenie WAGA.

Więcej:

Tata ma etat

Etat Tata. Lubię to! podsumowanie

 

992792_193811380779117_2022072741_n

Zobaczcie filmik z rodzinnego rejsu promem:
Dzień Taty. Lubię to! Rodzinny rejs promem Stena Line 22-23 czerwca 2013

Więcej informacji na stronie www.etattata.pl

Stowarzyszenie Waga jest partnerem projektu.

 

Organizatorzy kampanii „Etat Tata. Lubię to!” oraz Stena Line zapraszają rodziców i dzieci do udziału w wyjątkowym, familijnym rejsie z okazji Dnia Taty. W programie przewidziano konkursy, gry i występy artystyczne a także promocję głównej idei kampanii – godzenia życia zawodowego i rodzinnego, stąd będzie także miejsce na eksperckie konsultacje i warsztaty w tym zakresie .

Każdy uczestnik/rodzic, biorący udział w rejsie z programem „Dzień Taty. Lubię to!” otrzyma kartę rabatową „Mozaika Rodzinna”, uprawniającą do zniżek na produkty i usługi atrakcyjne dla rodziców i dzieci.

– Wypływamy po południu w sobotę 22 czerwca, wracamy wieczorem w niedzielę 23 czerwca – mówi Sylwia Bąkowska, koordynatorka eventu, z Koncept SD, firmy Lidera projektu „Tata jak Mama – ogólnopolska kampania informacyjna na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” . Spotkanie rodziców i dzieci na promie Stena Line jest częścią tego projektu.

– W marcu tego roku zaprosiliśmy tatów i dzieci na Festiwal TataFest – mówi Sylwia Bąkowska. – Teraz zapraszamy mamę, tatę i dzieci do wspólnej zabawy na promie.

banner rejs z dzieckiem 800x600 130527 (2)

Najwięcej atrakcji czeka rodziców i dzieci w niedzielę 23 marca, czyli w Dniu Taty. Dzień rozpocznie się grą promową, w trakcie której uczestnicy będą odnajdywali ukryte miejsca z zagadkami.

Gra zakończy się finałem z nagrodami do rodziców i dzieci, biorących udział w zabawie.

– Potem uczestników rejsu zaprosimy do rodzinnego quizu, który będzie dotyczył kampanii „Etat Tata. Lubię to!” . Równolegle w sali kinowej na promie będzie można obejrzeć przegląd filmów, audycji telewizyjnych, które zgłoszono w konkursie „Dwa etaty – okiem taty” – zapowiada Sylwia Bąkowska.

Spośród ośmiu realizacji Jury, Pracodawcy oraz Publiczność wybierze najlepsze audycje i nagrodzi podczas uroczystego zakończenia całego eventu.

W innych konkursach z nagrodami wezmą także pozostali uczestnicy rejsu „Dzień Taty. Lubię to!”.

– Przygotowujemy jeszcze inne atrakcje dla rodziców i dzieci. Będą zabawy i warsztaty rozwojowe dla rodziców i dzieci oraz pracodawców – mówi Sylwia Bąkowska.

Na zakończenie rejsu Organizatorzy przygotowali niespodziankę dla wszystkich uczestników rejsu z programem „Dzień Taty. Lubię to!”.

Sobota, 22.06.2013 r.

godz. 19.30 – odprawa promowa

godz. 21.00 – wypłynięcie promu z Gdyni

Niedziela, 23.06.2013 r.

godz. 10.30 – brunch

godz. 12.00-14.00 – gra promowa dla rodziców i dzieci, warsztaty dla mamy, warsztaty dla taty

godz. 13.00-15.00 – przegląd filmów „Dwa etaty – okiem taty” połączony z konkursem na najlepszy film, prezentujący zaangażowane postawy ojców. Przyznanie Nagrody Grand Prix, Nagrody Publiczności, Nagrody Pracodawców

Dzień Taty zbliża się wielkimi krokami, zapraszamy więc wszystkich już teraz na rodzinny rejs statkiem po Bałtyku (w bardzo atrakcyjnych cenach). W programie mnóstwo atrakcji – sami sprawdźcie tutaj: https://www.etattata.pl/aktualnosci/nid,38/

 

923111_180009088826013_242002273_n

Firma Koncept SD z Gdańska oraz Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne ogłaszają konkurs na audycję telewizyjną: reportaż, felieton, inną krótką formę telewizyjną, pod tytułem „Dwa etaty – okiem taty”. Organizatorzy oczekują realizacji ciekawych i atrakcyjnych, nie dłuższych niż 15-minutowe audycji telewizyjnych, pokazujących problemy młodych ojców, godzenie ojcostwa z pracą zawodową, dobre praktyki pracodawców w tym zakresie oraz konkretne przykłady z życia młodych ojców.

zdjecie-35Celem konkursu filmowego na audycję telewizyjną „Dwa etaty – okiem taty”jest promowanie w mediach elektronicznych idei efektywnego łączenia roli rodzica z pracą zawodową oraz promowanie modelu równoprawnego rodzica/opiekuna małych dzieci w świadomości pracowników i pracodawców w ramach projektu „Tata jak Mama – ogólnopolska kampania informacyjna na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”, realizowanego pod hasłem „Etat Tata. Lubię to!”.

– Do udziału w konkursie zapraszamy nadawców telewizyjnych, w tym telewizje lokalne, niezależnych producentów telewizyjnych, stowarzyszenie, szkoły i osoby prywatne – mówi Juliusz Marek, prezes Stowarzyszenia Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne

Konkurs ma dwa etapy. W pierwszym jury wybierze osiem poprawnie przygotowanych pod względem technicznym (np. nagrania telefonami komórkowymi nie będą kwalifikowane), najlepszych i najbardziej wartościowych pod względem merytorycznym, dziennikarskim i operatorskim audycji telewizyjnych o tematyce zgodnej z konkursem.

– Warunkiem jest, żeby audycja telewizyjna była wyprodukowana w 2013 roku – podkreśla Juliusz Marek. – Chcemy, by uczestnicy konkursu, m.in. telewizje lokalne zaangażowały się w kampanię „Etat Tata. Lubię to!” i wzmocniły swoją pozycję jako pełnowartościowego partnera ogólnopolskich kampanii społecznych.

Drugi etap konkursu odbędzie się w trakcie rejsu na promie Stena Line, gdzie ośmiu autorów audycji pokaże swoje produkcje na Festiwalu Filmów „Dwa etaty – okiem taty” i podda się ocenie jury konkursowego. Najlepsze produkcje otrzymają statuetki, dyplomy i nagrody Grand Prix, Pracodawców (w trakcie tego samego rejsu odbędzie się gala finałowa konkursu „Dobre Praktyki Pracodawców, który jest częścią kampanii „Etat Tata. Lubię to!”) oraz Publiczności.

Nagrodzone audycje będzie można obejrzeć w telewizjach lokalnych należących do Stowarzyszenia Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, a także na kanale YouTube kampanii „Etat Tata. Lubię to!”.

Organizatorzy konkursu czekają na zgłoszenia do 10 czerwca 2013 roku.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy na stronie www.etattata.pl.

 

Zakończył się ogólnopolski konkurs „Dobre Praktyki Pracodawców”, zorganizowany w ramach kampanii społecznej „Etat Tata. Lubię to!”. Akcja jest częścią projektu „Tata jak Mama – ogólnopolskiej kampanii informacyjnej na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kapituła konkursu nagrodziła 9 firm oraz wyróżniła kolejne 9. Wyboru dokonano w oparciu o stosowane na terenie zgłoszonych zakładów pracy przyjazne formy zatrudnienia oraz wsparcia dla pracowników, będących jednocześnie rodzicami małych dzieci. Wśród najczęściej stosowanych praktyk wymienić należy elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy z domu. Do najciekawszych warto zaliczyć informowanie wszystkich członków firmy o ważnych wydarzeniach z życia pracowników, w tym narodzinach dziecka pracownika. Zwycięzcy konkursu otrzymali tytuł „Dobrego Pracodawcy”. Dodatkowo, organizatorzy konkursu, w oparciu o otrzymane zgłoszenia, w lipcu br., wydadzą broszurę „Dobre Praktyki”, która pokaże najlepsze formy udogodnień stosowanych przez polskich przedsiębiorców w stosunku do pracowników-rodziców małych dzieci. W ramach akcji „Etat Tata. Lubię to!”, nadal trwa drugi konkurs dla Pracodawców – „Dzień z Dzieckiem w Pracy”. Szczegóły nt. konkursu dostępne są na stronie www.etattata.pl. Organizatorzy zapraszają i zachęcają Pracodawców do udziału także w tym w konkursie. logotyp etatTATA RGB 121127

Kampania „Etat Tata. Lubię to!” jest akcją o charakterze społecznym i zasięgu ogólnopolskim. Stanowi część projektu „Tata jak Mama – ogólnopolskiej kampanii informacyjnej na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorzy akcji „Etat Tata. Lubię to!” wiele działań kierują do pracodawców, podkreślając, że mama i tata małego dziecka to wartościowi i perspektywiczni pracownicy, którzy potrzebują zrozumienia i wsparcia. W celu zachęcenia pracodawców do wprowadzania i stosowania w firmach dobrych praktyk, uruchomiono konkurs „Dobre Praktyki Pracodawców”. Konkurs trwał od 1 marca do 24 kwietnia br.

Podstawą zgłoszenia było przesłanie do organizatorów Wywiadu Doceniającego, wskazującego, jakie udogodnienia prorodzinnej polityki kadrowej stosują Pracodawcy zatrudniający pracowników-rodziców małych dzieci. Do konkursu „Dobre Praktyki Pracodawców” zgłosiło się: (i) 17 firm zatrudniających do 50 pracowników (mikro i małe przedsiębiorstwa), (ii) 7 firm zatrudniających od 50 do 250 pracowników (średnie przedsiębiorstwa), (iii) 8 firm zatrudniających powyżej 250 pracowników (duże przedsiębiorstwa).

Wśród najczęściej stosowanych praktyk stosowanych przez Pracodawców wymienić należy elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy z domu (okazjonalnie lub długoterminowo). Do najciekawszych warto zaliczyć informowanie wszystkich pracowników o ważnych wydarzeniach z życia pracowników, np. narodzinach dziecka pracownika.

 

Oceny stosowanych praktyk oraz wyboru zwycięzców i wyróżnionych dokonała Kapituła w składzie:

– Marianna Palider, Przewodnicząca Komisji Konkursowej, Stowarzyszenie „WAGA”, Partner Projektu „Tata jak Mama – ogólnopolska kampania na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”;

– Iwona Piotrowska, doradca zawodowy, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku;

– Magdalena Grabarczyk-Bródka, prezes Fundacji Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych, Gdańsk;

– Joanna Mielewczyk, dziennikarka, Polskie Radio Program III, Warszawa.

 

Kapituła nie miała łatwego wyboru. „Okazuje się, że wielu polskich przedsiębiorców, organizacji, urzędów wspiera pracowników/rodziców małych dzieci w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego” – mówiła Marianna Palider ze Stowarzyszenia „WAGA”, przewodnicząca Kapituły.

Priorytetem w ocenie zgłoszonych wywiadów była wielkość firmy oraz udogodnienia, które pozwalają pracownikom/rodzicom na godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Kapituła oceniała wywiady pod względem podstawowych udogodnień dla pracowników oraz oceny indywidualnych, dodatkowych udogodnień dla pracowników rodziców. Obrady Kapituły i ocena odbywały się na podstawie arkusza ocen z uzasadnieniem przydzielonych ocen punktowych dla każdego wywiadu doceniającego przedsiębiorstw, w poszczególnych kategoriach. Sposób oceny regulował Regulamin Konkursu.

Szczególnie wysoko oceniłam firmy, które w polskich realiach, nie będąc częścią korporacyjnych międzynarodowych firm, same wypracowują w kulturze organizacji standardy, zasady, które wspierają pracowników/rodziców” – podkreślała członkini Kapituły, Joanna Mielewczyk, dziennikarka Polskiego Radia Program III.

Zwycięzcami w konkursie „Dobre Praktyki Pracodawców” zostali:

W kategorii mikro i małe przedsiębiorstwa:

Biuro Rachunkowe Lex Bufiks Beata Kącka

Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego

B&B Produkt Słodycze Reklamowe

W kategorii średnie przedsiębiorstwa

DOW Polska Sp. z o.o.

"Kołaszewski" Sp. z o. o.

Apella Spółka Akcyjna

W kategorii duże przedsiębiorstwa:

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Roedl Outsourcing Sp. z o.o.

IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o.

Dodatkowo przyznano 9 wyróżnień.

W kategorii mikro i małe przedsiębiorstwa wyróżnienie uzyskały:

DYBZA Financial Consulting Sp. z o.o.

CONDIZIONE Sp. z o.o.

Zalesie Mazury ACTIVE SPA

 

W kategorii średnie przedsiębiorstwa wyróżnienie uzyskały:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

MWD Sp. z o.o.

Urząd Gminy Zielonki

W kategorii duże przedsiębiorstwa wyróżnienia uzyskały:

Intel Technology Poland

Thomson Reuters

Flextronics International Poland Sp. z o. o.

 

Zwycięzcy konkursu otrzymali tytuł „Dobrego Pracodawcy”. Wszystkim Przedsiębiorcom, którzy zgłosili swoje firmy do konkursu organizatorzy przekażą karty rabatowe „Mozaika Rodzinna”, dla każdego pracownika firmy, który jest rodzicem dziecka do 7 roku życia. Karty pozwalają na korzystanie ze zniżek w wybranych punktach handlowych i usługowych na terenie całej Polski.

Dodatkowo, organizatorzy konkursu, w oparciu o otrzymane zgłoszenia, w lipcu br., wydadzą broszurę „Dobre Praktyki”, która wymieni najlepsze formy udogodnień stosowanych przez polskich przedsiębiorców, w stosunku do pracowników-rodziców małych dzieci.

Nadal trwa drugi konkurs dla Pracodawców, organizowany w ramach akcji „Etat Tata. Lubię to!” – „Dzień z Dzieckiem w Pracy”. Szczegóły nt. konkursu dostępne są na stronie www.etattata.pl. Organizatorzy zapraszają i zachęcają Pracodawców do udziału także w tym w konkursie.

Formularz konkursowy: „Dzień z Dzieckiem w Pracy”.

Wybierz jedną z podanych dat obchodów „Dnia z Dzieckiem w Pracy”

clip_image001 17 lipca 2013r.

clip_image002 30 sierpnia 2013r.

clip_image003 9 września 2013r.

Wybierz jeden ze scenariuszy Dnia z Dzieckiem w Pracy lub zaproponuj własny pomysł:

clip_image004 każdy pracownik-rodzic przynosi zdjęcia dzieci, z których tworzy się mozaikę rodzinną na tablicy/wspólnej przestrzeni w miejscu pracy;

clip_image005 pracownicy/rodzice dzieci przynoszą do pracy przygotowane specjalnie na tę okazję ordery/korony itp. dla prezesa/szefa firmy

clip_image004[1] inny/własny pomysł: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię I nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Liczba pracowników/rodziców dzieci do lat 7: ………………………………………………………………………………………………………….

Kontakt, e-mail, tel.: ………………………………………………………………………..

Miejscowość, data Podpis

………………………………………………………….. ……………………………………………………………

Podpisany formularz prosimy przesłać skanem na adres e-mail: biuro@etattata.pl

Rusza konkurs "Dobre Praktyki Pracodawców", w którym WAGA jest partnerem.

Do udziału zapraszamy mikro i małe firmy, średnie i duże firmy.

Jeśli w Państwa firmie pracownicy/rodzice małych dzieci mogą korzystać z takich udogodnień jak elastyczny czas pracy, telepraca a w kulturze Waszej organizacji jest przychylność dla pracowników, którzy godzą życie zawodowe i rodzinne – ten konkurs jest dla Was.

Rodzice małych dzieci, pracownicy firm, które wezmą udział w konkursie otrzymają bezpłatne karty rabatowe „Mozaika Rodzinna”, które uprawniają do zniżek i rabatów na produkty i usługi atrakcyjne dla rodziców małych dzieci.

Udział w konkursie jest bezpłatny i polega na udzieleniu odpowiedzi wywiadu doceniającego, który pokazuje dobre praktyki w zakresie prorodzinnej polityki kadrowej.

Zobacz Firmy, które już udzieliły odpowiedzi w wywiadzie doceniającym

Wywiad prosimy wysłać:

– skanem na adres e-mail: dobrepraktyki@etattata.pl,

– pocztą tradycyjną na adres: Koncept SD, ul. Koziorożca 29B 80-299 Gdańsk*

Na zgłoszenia czekamy do 24 kwietnia 2013 r. Ogłoszenie wyników – 26 kwietnia 2013 r. na stronie www.etattata.pl

Specjalnie powołana Kapituła Konkursowa przyznana nagrody główne oraz wyróżnienia w trzech kategoriach – mikro i małe firmy, średnie firmy i duże firmy. W każdej z kategorii zostaną nagrodzone trzy najwyżej ocenione przez Kapitułę Firmy.

  • 3 nagrody główne, w III kategoriach Przedsiębiorstw – w postaci honorowego tytułu „Dobry Pracodawca”;
  • 3 wyróżnienia, w III kategoriach Przedsiębiorstw – w postaci honorowego tytułu „Dobry Pracodawca”;
  • Karta rabatowa „Mozaika Rodzinna” – prezent, który każdy Pracodawca – uczestnik konkursu – prowadzący w firmie prorodzinną politykę kadrową może przekazać  pracownikom/ rodzicom dzieci w wieku 0 -7 lat.
  • Obecność w broszurze „Dobre Praktyki” poprzez prezentację logo Firmy wraz z przykładami dobrych praktyk stosowanych przez  wszystkich nagrodzonych „Dobrych Pracodawców”.

Uroczysta Gala wręczenia dyplomów z honorowym tytułem „Dobry Pracodawca” odbędzie się w czerwcu 2013 r.

Patronat merytoryczny nad konkursem -  Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

O konkursie "Dobre Praktyki Pracodawców" powstał film happytv.pl – obejrzyj

więcej informacji na stronie: https://www.etattata.pl

23 marca 2012 w Rumii odbył się pierwszy Festiwal Tatów. Stowarzyszenie WAGA jest partnerką w projekcie, gdzie odpowiada miedzy innymi za stosowanie języka wrażliwego, zapewnia ekspertów /ekspertki z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego, prawa cywilnego.
Polecamy stronę www.etattata.pl

 

Festiwal TataFest w Radio Gdańsk

Jak tata z dzieckiem może spędzić wolny czas? Idą na spacer, basen, potem znowu na spacer, a kiedy jest ciepło na plac zabaw.

/ fot. Pawel Wyszomirski / TESTIGO.pl

– Monotonii czasu spędzanego przez  tatów z dziećmi mówimy stanowcze „nie” – deklarują Organizatorzy Festiwalu TataFest, który odbędzie się 23 marca br. w Hotelu Faltom w Rumi. Festiwal jest częścią ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Etat Tata. Lubię to!”, która promuje postawy ojców angażujących sięw opiekę i wychowywanie swoich dzieci.

Obserwując  środowisko tatów małych dzieci, doszliśmy do wniosku, że brakuje oferty kierowanej do tej grupy – mówi Dorota Sarlej z firmy Koncept, Lidera projektu „Tata jak Mama – ogólnopolskiej kampanii informacyjnej na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

– Zatem w projekcie przewidzieliśmy Festiwal TataFest, na który zapraszamy ojców z dziećmi do Hotelu Faltom w Rumi – mówi Dorota Sarlej. Każdy tata  ma do wyboru cztery bezpłatne zajęcia spośród ponad 40 różnych propozycji –  judo, gra w piłkę, zajęcia ruchowe, ale też warsztaty kulinarne, muzyczne, dramowe. Porad będą udzielali psychologowie, lekarze, ratownicy medyczni, eksperci ds. prawa pracy.

A mama…? Mama w tym czasie może skorzystać z wolnego czasu, zająć się sobą.  Mamy często obawiają się, jak tata poradzi sobie sam z dzieckiem. Tymczasem Organizatorzy zachęcają mamy, by zaufały mężom, partnerom, oddając dzieci pod ich równie dobrą i ważną opiekę, a same, dla odmiany, zrobiły coś tylko dla siebie.

Każdy uczestnik TataFest otrzyma bezpłatną kartę rabatową „Mozaika Rodzinna”, która uprawnia do zniżek na produkty i usługi atrakcyjne dla rodziców małych dzieci.

Rezerwacja warsztatów do 17 marca br.

 

Rejestracja jest prosta – wybierz i zaznacz max 4 warsztaty Festiwalu i wyślij zgłoszenie na biuro@etattata.pl.

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona.

Patronat medialny:

Trojmiasto.pl

Dziennik Bałtycki

Radio Gdańsk

źródło: https://www.etattata.pl/aktualnosci/nid,24/

 

Więcej:

https://nauka.trojmiasto.pl/Festiwal-TataFest-imp350184.html