ul. Biskupia 4, Gdańsk

Co słychać w projekcie „Aktywizacja Społeczno – Zawodowa w Gdańsku” finansowanym z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego?

Co słychać w projekcie „Aktywizacja Społeczno – Zawodowa w Gdańsku” finansowanym z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego?

Komponent Aktywnej Integracji RPPM.06.01.01-22-0007/16

Projekt miał się zakończyć 30 września 2022 r. Okazało się jednak, że zainteresowanie nim oraz zaangażowanie uczestników i uczestniczek w proces wsparcia jest na tyle duży, że zdecydowano się przedłużyć jego realizację do końca 2022 r.

To projekt nastawiony na aktywizację zawodową naszych podopiecznych, ale zawirowania na rynku pracy, które miały miejsce w okresie pandemii (2020-2021) oraz niepokojące sygnały docierające od analityków rynku w 2022 r. spowodowały, że decyzja o przedłużeniu realizacji projektu jest zasadna.

Na 146 osób przyjętych do projektu 71% stanowiły kobiety, a 29 % mężczyźni. Zatrudnienie (lub własną działalność gospodarczą) zdobyło 47% uczestników i uczestniczek. Kursy kwalifikacyjne i kompetencyjne ukończyło ok. 60% naszych podopiecznych. Przez pierwsze trzy lata realizacji dużym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia z segmentu IT (ECDL, Adobe, grafika komputerowa, tester oprogramowania, social media). Od 2021 r. większe zainteresowanie wzbudza branża kosmetyczna (paznokcie, rzęsy, fryzjerstwo) oraz kursy prawa jazdy (kat. B oraz C). Ze wsparcia doradczyni zawodowej skorzystało ok. 80% uczestniczek i uczestników, wsparcia psychologicznego ok. 65%, a płatne staże zawodowe zrealizowało ok. 45% osób.

Szczegółowego raportu spodziewajcie się pod koniec listopada.

Komponent Usług Społecznych RPPM.06.02.01-22-0006/16

Projekt kończy się zgodnie z harmonogramem 30 września 2022 r. Udział wzięło ok. 100 osób (ok. 90% kobiet i 10% mężczyzn) oraz ich rodziny. Dużą popularnością cieszyło się wsparcie doradztwa rodzinnego i „Szkoły dla rodziców” realizowane przez fundację Pelikan (ok. 70%). Wiele radości i satysfakcji dała nam praca i zabawa z dziećmi w ramach Świetlicy (warsztaty dla rodzin dysfunkcyjnych) ok. 30% oraz aktywizacja psychoruchowa seniorów (zajęcia integracyjne dla osób zależnych, w tym osób starszych, niepełnosprawnych) ok. 25%. Wsparcie psychologa otrzymało ok. 50% uczestniczek i uczestników, podobnie wsparcie prawnika i pedagoga.

Zapotrzebowanie na wsparcie tych grup społecznych na Biskupiej Górce i okolicach jest duże, także ze względu na pojawienie się dużego środowiska ukraińskiego, dlatego Stowarzyszenie WAGA nie będzie ustawać w staraniach o uzyskanie dofinansowania dla podobnych projektów.