ul. Biskupia 4, Gdańsk

Czy pamiętacie, jak wyglądały poprzednie edycje Gdańskiej Nagrody Równości?

Czy pamiętacie, jak wyglądały poprzednie edycje Gdańskiej Nagrody Równości?

? I Gdańska Nagroda Równości

Po raz pierwszy w historii Gdańską Nagrodę Równości wręczono 10 grudnia 2017 roku, w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, w Europejskim Centrum Solidarności. Nagrodę z rąk prezydenta Piotra Kowalczuka odebrało dwoje laureatów – trzeciego nie wyłoniono.W sumie wpłynęło 16 nominacji do nagrody w trzech kategoriach: „Praktyk/Praktyczka”, „Wizjoner/Wizjonerka” i „Bohater/Bohaterka”.

?Gdańską Nagrodę Równości w kategorii „Wizjoner/Wizjonerka”, przyznawaną osobie, która swoimi wizjonerskimi pomysłami przyczyniła się w ostatnim roku do rozwoju idei równych szans i sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska, otrzymała Agnieszka Kasprzyk-Mączyńska – założycielka firm JobHunter oraz business coach, zaangażowana w działania na rzecz doceniania różnorodności w biznesie.

Pozostali nominowani w tej kategorii to: Ewa Graczyk, ks. Krzysztof Niedałtowski i Małgorzata Polakowska.

?Gdańską Nagrodę Równości w kategorii „Praktyk/Praktyczka”, przyznawaną osobie, która codzienną pracą przyczyniła się w ostatnim roku do realizacji idei równych szans i sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska, otrzymał Piotr Bogdanowicz – dyrektor Szkół Programów Indywidualnych, malarz, nauczyciel plastyki i historii sztuki, pionier w edukacji włączającej i integrującej dzieci z niepełnosprawnością oraz dzieci zdrowe. Pozostali nominowani w tej kategorii: Anna Butrym, Anna Fedas, Aleksandra Konczal, Magdalena Kopacz i Nikodem Mrożek.

Kapituła zdecydowała się nie przyznawać w 2017 roku Nagrody Równości w trzeciej, ostatniej kategorii, „Bohater/Bohaterka”, przyznawanej osobie, która odznaczyła się w ostatnim roku bohaterskim działaniem na rzecz równych szans i sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałanie dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska. Decyzję motywowano niewystarczającym opisem złożonych nominacji.

? II Gdańska Nagroda Równości

Uroczystość drugiej edycji wręczenia tych nagród odbyła się w 9 grudnia 2018 roku, w przeddzień Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, także w Europejskim Centrum Solidarności. Spośród ośmiu osób nominowanych do Nagrody (wyłonionych z 11. zgłoszonych), kapituła wyłoniła troje laureatów: Ewę Patyk, Dorotę Zabłudowską i Krzysztofa Skrzypskiego.Od 2018 roku Nagroda nie była już przyznawana w osobnych kategoriach, ale jednej – łączącej trzy obszary, za które do tej pory ją przyznawano.

?Ewa Patyk to specjalistka wspierająca rodziny i organizatorka społeczności lokalnej w Domu Sąsiedzkim Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej na Oruni. Zapoczątkowała nurt pracy z harcerzami z niepełnosprawnością oraz lokalny ruch Klubów Rodziców. Jest autorką m.in. kursów online dla rodziców przeciwdziałających przemocy w rodzinie.

?Dorota Zabłudowska to Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe, także wiceprezes gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, została wyróżniona za sprzeciwianie się niekorzystnym dla praworządności zmianom w ustawach o Sądzie Najwyższym, Krajowym Rejestrze Sądowym i sądach powszechnych. Kapituła Nagrody zwróciła uwagę, że od SN, KRS i sądów powszechnych zależy przestrzeganie praw człowieka i zasad sprawiedliwości. Chodzi o prawo do niezawisłego i niezależnego rozpoznania spraw oraz równość wobec prawa.

?Krzysztof Skrzypski jest kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gdańsku, Laureat jest też prezesem Spółdzielni Socjalnej CieKAWA w Gdańsku, która tworzy miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest także działaczem Rady Dzielnicy Przymorze Wielkie.

? III Gdańska Nagroda Równości

W trzeciej edycji nominowano trzynaście osób. W 2019 roku nagroda po raz pierwszy zyskała imię Pawła Adamowicza.

Gala Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza odbyła się 11 grudnia, w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności.

Laureatkami Nagrody zostały Elisabeta Mîndra Căldărar, Elżbieta Rutkowska i Patrycja Medowska.

?Elisabeta Mîndra Căldăra otrzymała nagrodę za odwagę, bohaterstwo, pracę na rzecz człowieka i praw dziecka. Jest gdańszczanką, kobietą ze społeczności romskiej, imigrantką z Rumunii, na co dzień żyjącą w osadzie w Gdańsku Osowej.

?Kolejną laureatką była Patrycja Medowska, zastępczyni dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności i szefowa Wydziału Kultury Obywatelskiej. Patrycja Medowska była pierwszym kontaktem, pierwszą osobą, do której gdańscy aktywiści i aktywistki przychodzili ze swoimi pomysłami na równościowe akcje, m.in. debata dot. tęczowych rodzin w czasie I Marszu Równości, (braku) praw osób LGBT, powstanie Programu Praktyki Obywatelskiej dla Imigrantów i Imigrantek. To ona była inicjatorką programu Solidarność Codziennie, przestrzeni, gdzie realizowane mogą być wszystkie ważne i równościowe pomysły gdańskich społeczników.

?Z kolei Elżbieta Rutkowska to wizjonerka pracy partnerskiej, u podstaw której leżą wartości równości i solidarności społecznej. Od wielu lat jest zaangażowana w działania równościowe prowadzone na terenie Gdańska. Dzięki nominowanej Trójmiejska Akcja Kobieca nawiązała kontakt z Kongresem Kobiet, co zaowocowało organizacją regionalnych Kongresów Kobiet Pomorza w Gdańsku, w których organizację Elżbieta Rutkowska jest od samego początku zaangażowana. Włączyła się w budowę od podstaw Gdańskiego Centrum Równego Traktowania i współorganizowała działania edukacyjne dla migrantów z Ukrainy.

? IV Gdańska Nagroda Równości

W tej edycji nagrody, za działania w 2020 roku, zgłoszono 9 osób. Wszystkie odznaczają się wizjonerstwem, bohaterstwem, wytrwałą codzienną pracą w dziedzinie równości, sprawiedliwości i przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkanek i mieszkańców Gdańska.

Statuetkę Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza, dyplom oraz nagrodę pieniężną za działania w 2020 roku otrzymały:

?Adriana Dadci Smoliniec – polska judoczka, mistrzyni Europy i olimpijka. Członkini Gdańskiej Rady Sportu, Prezeska Klubu Sportowego UKS ADA JUDO FUN. Prowadzi zajęcia JUDO dla każdego dziecka, bez względu na stopień sprawności ruchowej, również dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowisk osób z niepełnosprawnością intelektualną, seniorów, młodzieży i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej w 2020 roku razem z Magdaleną Mendyk powołały Sportową Platformę Społeczną.

?Khedi Alieva – ekspertka w obszarze integracji i dialogu międzykulturowego. Brała udział w pracach nad Modelem Integracji Imigrantów i Modelem na rzecz Równego Traktowania. Współzałożycielka Fundacji „Kobiety Wędrowne”. Uszyła wraz z siostrą tęczową flagę na Marsz Równości w Gdańsku w geście solidarności z osobami LGBT+. Koordynowała wspólne szycie flagi Polski podczas obchodów 4 czerwca w 2019 roku. W 2020 roku zainicjowała i koordynowała jedną z największych akcji szycia maseczek w Gdańsku, w której sama uczestniczyła i własnoręcznie je szyła.

?Izabela Duczyńska – radca prawna, od 2012 roku współpracująca z Fundacją Centrum Praw Kobiet i innymi organizacjami pozarządowymi. Udziela porad prawnych, prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące tematyki przeciwdziałania przemocy oraz praw osób doświadczających przemocy. Laureatka tytułu honorowego „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2017”. Od 2020 roku członkini Komisji ds. Edukacji prawnej i pro bono Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. W 2020 roku udzielała bezpłatnych porad prawnych w ramach dyżurów prawnych stacjonarnych oraz telefonicznych, m.in. dla kobiet doświadczających przemocy.

Źródło: www.gdansk.pl

Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Wiceprezydent Piotr Kowalczuk wręczył w 2017 roku po raz pierwszy Gdańską Nagrodę Równości, dla działaczy i działaczek praw człowieka w Gdańsku.