ul. Biskupia 4, Gdańsk

Dodatkowe granty w Konkursie Gdańskiego Funduszu Równości

Dodatkowe granty w Konkursie Gdańskiego Funduszu Równości

Gdańsk Miastem Równości
Dodatkowa pula w Konkursie Gdańskiego Funduszu Równości.
Dzięki dofinansowaniu przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) przeznaczonych na integrację dzieci i młodzieży polskiej i ukraińskiej zamieszkujących na terenie Gdańska, będzie można zrealizować dwa dodatkowe granty po 7000 zł każdy oraz 5 minigrantów po 700 zł.
Masz pomysł na wspieranie inicjatyw lokalnych dotyczących różnorodności, równości praw człowieka i swobód obywatelskich o charakterze aktywizacyjnym i integrującym dzieci i młodzież
polską oraz ukraińską zamieszkującą na terenie Gdańska.
Zapraszamy do składania wniosków. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 31 marca 2023 r.
Gdański Fundusz Równości (GFR) dofinansowano ze środków Miasta Gdańska. Jest on realizowany w ramach kampanii Gdańsk Miastem Równości.
 

Додаткова можливість у конкурсі Гданському фонді Рівності. 

Завдяки фінансуванню для підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) для інтеграції польських та українських дітей та молоді, які проживають у Гданську, можна буде реалізувати два додаткових гранти по 7000 злотих кожен та 5 міні-грантів по 700 злотих кожен. 

Маєте ідею підтримати місцеві ініціативи щодо різноманітності, рівних прав людини та громадянських свобод активізаційного та інтеграційного характеру для дітей та молоді. Поляки та українці, що живуть у Гданську. 

Запрошуємо подавати заявки. Чекаємо на ваші заявки до 31 березня 2023 року. 

Гданський фонд Рівності (GFR) співфінансує місто Гданськ. Він реалізується в рамках кампанії Гданськ як місто Рівності. 

 
Szczegółowe informacje oraz dokumenty znajdziesz: