ul. Biskupia 4, Gdańsk

„Gdańsk Miastem Równości Kobiet i Mężczyzn”

„Gdańsk Miastem Równości Kobiet i Mężczyzn”

7.o4. 2011 w Sali Herbowej UM odbyło się seminarium pt. „Gdańsk Miastem

Równości Kobiet i Mężczyzn”z naszym licznym udziałem.

 

Seminarium poświęcone było analizie działań mających na celu poprawę sytuacji kobiet w Gdańsku oraz wskazanie w jaki sposób  stworzenie rynku pracy oferującego równe szanse dla obu płci, planowanie społeczne uwzględniające potrzeby wszystkich obywateli, czy zwalczanie przemocy wobec kobiet  pozwoli poprawić standard życia mieszkańców, a z miast uczynią centra społecznego i ekonomicznego rozwoju.

 W seminarium wzięli udział eksperci Komisji ds. Kobiet i Mężczyzn Związku Miast Bałtyckich, Uniwersytetu Gdańskiego, Urzędu Miasta Gdańska, Rady Gmin i Regionów Europy, organizacji pozarządowych i MY.