ul. Biskupia 4, Gdańsk

Gdańskie Centrum Równego Traktowania (GCRT)

Gdańskie Centrum Równego Traktowania (GCRT)

Gdańskie Centrum Równego Traktowania (GCRT) już działa i oferuje kompleksowe, specjalistyczne wsparcie dla osób doświadczających wszelkich form dyskryminacji i przemocy z nienawiści w Gdańsku.

Nagłaśnianie przejawów dyskryminacji wobec osób z 6 grup przesłankowych sprawia, że coraz lepiej rozumiemy, na czym polega cierpienie i wykluczenie, które im towarzyszą.
Szczególnie w obecnej, bardzo trudnej sytuacji, gdy rośnie napięcie społeczne, a nastroje są podsycane przez media i polityków, ogromnie ważne jest, abyśmy wszyscy byli uważni na siebie nawzajem.

Mając świadomość problemu i oczy szeroko otwarte – dostrzegajmy i zgłaszajmy przypadki agresji i dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną, pochodzenie, czy wyznanie.

Dzięki GCRT możemy tworzyć bezpieczną przestrzeń do życia dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska – z dostępem do specjalistycznych form wsparcia dla każdej osoby doświadczającej dyskryminacji i przemocy z nienawiści.

Zauważyliście/-łyście przypadki nierównego traktowania lub przemocy motywowanej uprzedzeniami?

Zgłoście je nam – kontakt@gcrt.pl

Doświadczyliście/-łyście przemocy/dyskryminacji motywowanej nienawiścią?
Zgłoście się po wsparcie
+48 519 544 485
+48 577 772 832
kontakt@gcrt.pl

Projekt Gdańskie Centrum Równego Traktowania jest dofinansowany ze środków Miasto Gdańsk