ul. Biskupia 4, Gdańsk

Herstoryczna Czytelnia Metropolitanki

Herstoryczna Czytelnia Metropolitanki

Grupa społeczna Metropolitanka przy Instytucie Kultury Miejskiej zaprasza do udziału w otwartych spotkaniach z książkami, które utrwaliły herstorie, z ang. “her story” – „jej historia”, w przeciwieństwie do “his story” – „jego historia”. Chcemy przywołać pamięć o kobietach Trójmiasta i Pomorza, bohaterkach dnia codziennego i tych, które zmieniały bieg zdarzeń, wpłynęły na losy regionu i Polski.

Metropolitanka gromadzi herstorie i poszukuje formuł narracyjnych, które pokazują prawdziwy, rzetelny i pełny obraz kobiet. Herstoryczna Czytelnia Metropolitanki ma być okazją do spotkań i dyskusji o sposobie prezentacji postaci kobiet w publikacjach naukowych i beletrystyce.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do podjęcia rozmów o tym, jak pisać historie kobiet, by bohaterki były podmiotem narracji, by ich dokonania opisywać bez warunkowania kontekstem męskim (córka, żona, matka). Chcemy poszukiwać sposobów i środków badawczych i literackich, uwzględniających wrażliwość genderową, biorącą pod uwagę kulturowo-społeczne uwarunkowania płci.

Wszystkie spotkania odbywają się w Instytucie Kultury Miejskiej przy Długim Targu 39/40 w Gdańsku w godz. 18:00- 19:30:

Czwartek 8 sierpnia 2013 r.

Anna Maria Mydlarska

Gabriela Skoracka

Herstorie w zbiorach ECS

Zbiory Europejskiego Centrum Solidarności to wiele tysięcy różnego rodzaju materialnych wytworów pamięci. W archiwach ECS można znaleźć zarówno ulotki, plakaty, książki, fotografie, materiały filmowe czy suwnicę, na której pracowała Anna Walentynowicz. Gabriela Skoracka, kierującą biblioteką ECS, postara się znaleźć odpowiedź na pytanie jaki obraz kobiet wyłania się z osobistych narracji uczestniczek wydarzeń w sierpnia 1980 roku oraz opozycji posierpniowej. Podejmie też próbę pokazania miejsca kobiet w polskiej publicystyce i historiografii.  Z kolei, Anna Maria Mydlarska pokaże doświadczenie kobiet Solidarności zawarte w filmach dokumentalnych wyprodukowanych przez ECS oraz w notacjach filmowych, czyli wywiadach nagranych z kobietami uczestniczącymi w działalności opozycyjnej i w Solidarności. Wiele z tych filmowych świadectw powstało dzięki zaangażowaniu ich autorek.

Europejskie Centrum Solidarności zostało powołane w 2007 roku. Sercem budynku powstającego przy placu Solidarności stanie się wystawa stała dedykowana idei Solidarności. Z biblioteki, czytelni czy archiwum będą mogli korzystać zarówno naukowcy, jak i wszyscy zainteresowani czytelnicy. Sala konferencyjna i inne pomieszczenia – jak ogród zimowy na parterze – staną się miejscem debat czy koncertów, służyć będą nie tylko projektom ECS, ale również stowarzyszeniom, fundacjom i inicjatywom lokalnym działającym na rzecz dobra wspólnego. ECS już dziś prowadzi różne projekty kulturalne, edukacyjne, naukowe i wydawnicze.

ecs.gda.pl

facebook.com/solidaritycentre