ul. Biskupia 4, Gdańsk

Jesteś osobą bezrobotną i mieszkasz w Gdańsku?

Jesteś osobą bezrobotną i mieszkasz w Gdańsku?

Zgłoś się do Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej na Biskupiej Górce w Gdańsku. Możesz poprzez kursy pozyskać nowe kwalifikacje, odbyć płatny staż lub wolontariat zawodowy i lepiej odnaleźć się na rynku pracy. 

Każda osoba zakwalifikowana do projektu otrzyma indywidualne doradztwo zawodowe, pomoc w poszukiwaniu pracy, a także wsparcie zawodowe asystenta/asystentki. Można skorzystać również z konsultacji psychologicznych oraz rozwijać umiejętności komunikacji i autoprezentacji.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a liderem projektu jest Miasto Gdańsk.

Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej na Biskupiej Górce, ul. Biskupia 4, Gdańsk

tel. 513 811 295