ul. Biskupia 4, Gdańsk

Kobiety! RatujMY demokrację

Kobiety! RatujMY demokrację

Nie ma demokracji bez udziału obywateli! To słowa Jana Nowaka – Jeziorańskiego,  motto 2.  Gdańskiego Tygodnia Demokracji.  Trójmiejska Akcja Kobieca wzbogaca je przesłaniem:  Demokracja bez kobiet, to połowa demokracji! Zapraszamy w niedzielę, 17 września,  w godz. 11-16, do  Europejskiego Centrum Solidarności na debaty pod tytułem „Kobiety! RatujMY demokrację”,  z udziałem prof. Moniki Płatek, prof. Ewy Graczyk, Doroty Warakomskiej, dr Barbary Kijewskiej, dr Anny Strzałkowskiej, Elżbiety Rutkowskiej, Adrianny Halman, Anity Czarnieckiej, Lidii Makowskiej,  Magdaleny Milewskiej, Piotra Kowalczuka

Będziemy rozmawiać o  tym, dlaczego równoprawny udział kobiet i mężczyzn w budowaniu demokracji jest niezbędny dla demokratycznego społeczeństwa. Przyjrzymy się korzyściom,  jakie mamy z włączania zasad równości do życia publicznego, do zarządzania i współdecydowania  o państwie, samorządach, przedsiębiorstwach, uczelniach. Będziemy szukać motywacji, by brać sprawy we własne ręce.

21317601_1386294264752717_3314848395747236202_n

Wydarzenie zamyka 2. Gdański Tydzień Demokracji, a podsumuje je wiceprezydent Miasta Gdańska Piotr Kowalczuk.

Skupimy się na pytaniach, czy głos kobiet jest równoprawnie obecny w debacie publicznej? Czy kobiety mają realny wpływ na decyzje polityczne? Dlaczego wśród osób komentujących wydarzenia w mediach, kobiety stanowią zaledwie 13%? Aktualnie można jedynie snuć przypuszczenia, czy demokracja w Polsce byłaby mniej zagrożona, gdyby kobiet w życiu publicznym było więcej. Jedno wiadomo na pewno, parafrazując motto Jana Nowaka-Jeziorańskiego: Nie ma demokracji bez udziału obywatelek!

Program
Audytorium Europejskiego Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1

  • 11.00 – Występ Chóru TAK (Trójmiejskiej Akcji Kobiecej)
  • 11.10 – Otwarcie debaty Kobiety! RatujMY demokrację i powitanie gości: Lidia Makowska i Magdalena Milewska w imieniu Trójmiejskiej Akcji Kobiecej oraz Basil Kerski / Patrycja Medowska – dyrekcja Europejskiego Centrum Solidarności
  • 11.25  – Krótki przegląd działań:  Jak w Gdańsku wzmacniamy demokrację: dr Anna Strzałkowska – współprzewodnicząca Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, członkini Tolerado oraz Elżbieta Rutkowska, członkini Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych, kierowniczka Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście
  • 11.35  –  Występ Chóru TAK (Trójmiejskiej Akcji Kobiecej)
  • 11.45 – Siła Kobiet! mowy motywacyjne z perspektywy trzech kobiet: Doroty Warakomskiej –Prezeski Stowarzyszenia Kongres Kobiet, Adrianny Halman  – studentki Uniwersytetu Gdańskiego, członkini TAKu i Anity Czarnieckiej – członkini Inicjatywy Rodziców Zatrzymać Edukoszmar, Komitetu Obrony Demokracji/Region Pomorze oraz Fundacji Damy Radę.
  • 12.30 – 13.00 przerwa
  • 13.00  – Kobiecy desant na patriarchalną agorę – wystąpienie profesor Ewy Graczyk, moderacja dr Barbara Kijewska
  • 14.00 – 14.15  Przerwa
  • 14.15 – Prawo ma płeć! XX-lecie konstytucji RP – wystąpienie profesor Moniki Płatek
  • 15.30 Zakończenie i podsumowanie 2. Gdańskiego Tygodnia Demokracji – Piotr Kowalczuk , wiceprezydent Miasta Gdańska

Wstęp wolny – obowiązuje rejestracja.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie WAGA oraz Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście we współpracy z Trójmiejską Akcją Kobiecą oraz Europejskim Centrum Solidarności oraz Miastem Gdańsk. Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Osoby do kontaktu: