ul. Biskupia 4, Gdańsk

Konferencja „Przełamać tabu”

Konferencja „Przełamać tabu”

Konferencja „Przełamać tabu – prawa ofiar przemocy seksualnej”.

Podczas konferencji zostaną przedstawione wyniki badań ilościowych i jakościowych na temat przemocy seksualnej, jakie w 2015 roku przeprowadziła Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Kobiet VICTORIA z Rzeszowa i Stowarzyszeniem WAGA z Gdańska, a także wyniki monitoringu funkcjonowania nowych przepisów dotyczących ścigania przestępstwa zgwałcenia. Badania i konferencja są częścią projektu „Przełamać tabu – prawa ofiar przemocy seksualnej”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji i finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele i przedstawicielki Policji, Prokuratury i Sądownictwa, jak również organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet oraz media. Celem jest nie tylko przedstawienie wyników badań, ale przede wszystkim wspólne zastanowienie się, w jaki sposób należałoby usprawnić system ścigania przestępstwa zgwałcenia i zapewnić skuteczniejszą pomoc osobom mającym za sobą doświadczenie gwałtu.

Na kanwie badań powstał spektakl teatralny „Gwałt. Głosy”, na podstawie sztuki Sylwii Chutnik, w reżyserii Agnieszki Błońskiej, który został wystawiony w grudniu ub. roku w warszawskim Teatrze Powszechnym.

12998743_694820730659877_5464740165230438359_n

PROGRAM:

11.00-11.15 – otwarcie konferencji:
Prof. Zbigniew Machaliński, Rektor Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej
dr Magdalena Grabowska, Agnieszka Grzybek – Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
Elżbieta Jachlewska, Stowarzyszenie WAGA

11.15-12.15 – Powszechność i trwałość przemocy seksualnej wobec kobiet: wyniki badań ilościowych i jakościowych
dr Magdalena Grabowska, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
Marta Rawłuszko, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Moderacja: Elżbieta Jachlewska, Stowarzyszenie WAGA

12.15-13.45 – „Szara strefa przemocy seksualnej” – panel dyskusyjny
Elżbieta Jachlewska, Stowarzyszenie WAGA
Marta Kosińska, psycholożka, terapeutka
Katarzyna Dułak, Poradnia Zdrowia Psychoseksualnego „BezTabu”
Zofia Nawrocka, autorka książki Gwałt. Głos kobiet wobec społecznego tabu
Moderacja: Agnieszka Grzybek, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER

13.45-14.30 – lunch

14.30-16.30 – Nowy tryb ścigania przestępstwa zgwałcenia – wyniki monitoringu
dr Magdalena Grabowska, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
Agnieszka Grzybek, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
prokurator Agnieszka Gorczyńska, Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa w Gdańsku
Inspektor Jarosław Rzymkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku
Sędzia Jerzy Lemke, Przewodniczący IV Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Gdańsku (udział niepotwierdzony)
Agnieszka Śliwińska-Woźniak, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku
Moderacja: Elżbieta Jachlewska, Stowarzyszenie WAGA

16.30-17.00 – podsumowanie i zamknięcie konferencji