ul. Biskupia 4, Gdańsk

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Od 2009 r. WAGA przeprowadza akcje na rzecz wprowadzenia Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym (Karta), dokumentu, który stanowi dedykowane narzędzie dla Miasta na rzecz niwelowania dyskryminacji mieszkańców i mieszkanek. Mimo braku funduszy WAGA swoimi działaniami (m.in. Bilet do Równości 2010/11; przetłumaczenie Przewodnika wdrożeniowego Karty, przedstawicielstwo w Gdańskiej Radzie ds. Równego Traktowania) wprowadziła Kartę do agendy prac nad Modelem na Rzecz Równego Traktowania (Model), którego celem jest opracowanie polityk równościowych możliwych do realizacji z pozycji miasta.

Jednym z naszych ważniejszych działań jest Gdańskie Centrum Równego Traktowania /GCRT/ oferujące kompleksowe, specjalistyczne wsparcie dla osób doświadczających wszelkich form dyskryminacji i przemocy z nienawiści w Gdańsku.
 
Oto 4 rzeczy, które możemy zrobić z rodziną z okazji Dnia Praw Człowieka