ul. Biskupia 4, Gdańsk

Nasze działania z Fundacją Batorego

Nasze działania z Fundacją Batorego

W konkursie ogłoszonym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu: Fundusz Solidarnościowy „Działaj Dalej”  Stowarzyszenie WAGA  otrzymało dotację  – bezcenne wsparcie finansowe na podtrzymanie realizacji priorytetowych celów związanych z troską o równe  traktowanie wszystkich osób, w  tym szczególnie kobiet oraz przeciwdziałanie różnorodnym przejawom wykluczenia.

Od 2009 r. Stowarzyszenie WAGA prowadzi wiele szeroko rozumianych działań  na rzecz  równego traktowania, w tym: aktywne starania o wprowadzenia Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym (m.in. Bilet do Równości; tłumaczenie Przewodnika wdrożeniowego Karty), przedstawicielstwo w Gdańskiej Radzie ds. Równego Traktowania, współpraca w ramach Gdańskiego Modelu na Rzecz Równego Traktowania, lider pilotażowego projektu Gdańskiego  Centrum Równego Traktowania, budującego rzecznictwo idei  równościowych wraz  z 6 organizacjami partnerskimi.

W ramach promowania wartości szczególnie ważnych dla Stowarzyszenia WAGA  zrealizowano wiele różnorodnych form, w tym m.in.: filmy dokumentalne, wydawnictwo książkowe i prasowe, spektakle teatralne zaangażowane społecznie, konferencje i seminaria we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim.  Na przestrzeni wielu lata zaangażowanej działalności Stowarzyszenie WAGA podejmowało także inne wyzwania, takie jak: zbiórka podpisów pod projektem obywatelskim „Ratujmy Kobiety”, badania dotyczące przemocy seksualnej wobec kobiet w woj. Pomorskim w ramach współpracy z Fundacją STER. 

Wyzwania i problemy związane z pandemią koronawirusa przesunęły możliwości  kontynuacji działań w ramach projektu Gdańskiego Centrum Równego Traktowania, a bardzo nam zależy na kontynuowaniu wsparcia udzielanego osobom dyskryminowanym w Gdańsku, co wiąże się m.in. z utrzymaniem stanowiska pracy dla Specjalistki ds. Wsparcia, koordynującej i nadzorującej działania. Ten ważny proces wsparcia, fachowej, zindywidualizowanej pomocy osobom w kryzysie, umożliwia skuteczne zredukowanie kosztów psychicznych osób doświadczających nierównego traktowania, odbudowując ich poczucie godności i własnej wartości. 

WAGA pozyskuje środki na tego rodzaju działania w głównej mierze z darowizn i dotacji, dlatego dzięki dotacji z Fundacji Batorego Stowarzyszenie WAGA otrzymało możliwość zrefundowanie części kosztów administracyjnych, co pozwala uniknąć braku płynności finansowej naszej organizacji. Dodatkowo – część środków zostanie przeznaczona na rozwój kompetencji  zespołu Stowarzyszenia WAGA.

 W trosce o osoby, które w  Stowarzyszeniu WAGA na co dzień pracują bezpośrednio z beneficjentami/-tkami i w związku z tym spotykają się z wieloma tragediami ludzkimi, które pandemia jeszcze pogłębiła – zapewnimy spotkania  superwizyjne. Systematycznie prowadzone superwizje umożliwią osobom zaangażowanym w procesy wsparcia i pomocy przepracowanie trudnych emocji w bezpiecznych warunkach i w adekwatny sposób poradzenie sobie z nagromadzonym napięciem, co z pewnością korzystnie wpłynie na jakość i wydajność ich pracy Zespołu.