ul. Biskupia 4, Gdańsk

Nominacja „Okulary Równości” dla WAGI

Nominacja „Okulary Równości” dla WAGI

Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej po raz kolejny przyznała nominacje i nagrody „Okulary Równości”. W tym roku zauważono i doceniono działania Stowarzyszenia WAGA za działania na rzecz osób starych, a w szczególności za wyprodukowanie filmu „Założę czerwone spodnie”.
Otrzymaliśmy nominację w kategorii Prawa człowieka i zwalczanie dyskryminacji z powodów innych niż płeć, w której znalazło się zacne grono wyróżnionych osób i instytucji.

Okulary Równości w tej kategorii otrzymali:

  • Marzena Frąckowiak i jej partnerka Dorota Walicka – sołtyska wsi Grzebieniska i jej partnerka; za łamanie tabu i stereotypu o zaściankowości i nietolerancji polskiej wsi.
  • Łukasz Włodarczyk i jego mąż Łukasz Ciężadło – sołtys z Bobrownik i jego mąż– za otwartość i czynny sprzeciw wobec dyskryminacji osób LGBT w ich prawie do zawierania małżeństw. Za zwalczanie stereotypu i pokazanie, że prawo do miłości i bycia w związku jest prawem człowieka, w każdym miejscu i czasie, także na polskiej wsi.

 

Pozostałe nominacje w tej kategorii:

  • Spółdzielnia Socjalna Wola – za działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych kobiet.
  • Dorota Pudzianowska – za stworzenie i kierowanie programem Antydyskryminacyjnym „Artykuł 32” HFPC, za konsekwentną obronę praw wszystkich mniejszości.
  • Krzysztof Śmiszek – za wytrwałą, konsekwentną i upartą pracę na rzecz praw mniejszości, a w szczególności za osobiste zaangażowanie się w akcję popierania karmienia piersią w miejscach publicznych.
  • JCC Centrum Społeczności Żydowskiej – za działanie na rzecz zbliżania ludzi do siebie i mądre pokonywanie barier pomiędzy ludźmi.

 

Nominację „Okulary Równości” dla WAGI odebrały Anna Butrym, prezeska Stowarzyszenia WAGA oraz Grażyna Knitter, członkini WAGI

Gala wręczenia wyróżnień i nagród odbyła się  19 kwietnia 2017r. w Domu Artysty Plastyka w Warszawie.

Dziękujemy Fundacji im. Izabeli Jarugi-Nowackiej za dostrzeżenie i docenienie naszej czteroletniej aktywności na rzecz seniorów i seniorek, którą obecnie wieńczy Klub Senioryci w Domu Sąsiedzkim przy ul. Biskupiej 4 w Gdańsku, a także filmu dokumentalnego „Założę czerwone spodnie” httpss://www.youtube.com/watch?v=FBR5DgCmNgc&t=11s, zrealizowanego w 2016 roku we współpracy z Video Studio Gdańsk

Reżyserką filmu jest Elżbieta Rutkowska, a pomysłodawczynią i współscenarzystką – Elżbieta Jachlewska.

IMG_20170419_170328 IMG_20170419_172551 IMG_20170419_181007 IMG_20170419_181131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKULARY RÓWNOŚCI – POZOSTAŁE NOMINACJE i NAGRODZENI/NAGRODZONE 2017

W kategorii: Prawa kobiet i zwalczanie dyskryminacji z powodu płci:
1. Krystyna Janda – za udowodnienie ile znaczy głos jednej kobiety, który usłyszą wszystkie i wszyscy. Za zainicjowanie powszechnej akcji sprzeciwu wobec odbierania kobietom praw, wolności i godności.
2. Maja Ostaszewska – za konsekwentne wspieranie wszystkich akcji na rzecz praw kobiet, aktywne zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem „Ratujmy kobiety”, odwagę sprzeciwiania się pogardzie i nienawiści.
3. Marta Abramowicz – za oddanie głosu tym, które milczały przez wieki – za książkę „Zakonnice odchodzą po cichu”
4. Nieformalna grupa „Marsz Godności” – za obudzenie tych, które dotąd stały z boku i nie działały
5. Nieformalna Grupa „Ogólnopolski Strajk Kobiet” i NIeformalna grupa„Międzynarodowy Strajk Kobiet” – za usłyszenie głosu Krystyny Jandy oraz skuteczne zorganizowanie i wykorzystanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego na rzecz walki o prawa kobiet w Polsce i na świecie.
6. Nieformalna grupa „Dziewuchy – dziewuchom” – za skuteczne organizowanie wszystkich kobiet w sieci, samokształcenie i edukację kobiet.
Okulary równości w tej kategorii otrzymały Krystyna Janda i Maja Ostaszewska
W kategorii: Sprawiedliwość społeczna i zwalczanie ubóstwa
1. Teatr Powszechny w Warszawie – za konsekwentną wizję „teatru, który się wtrąca”, obronę wolności słowa i wolności tworzenia, a w szczególności za przedstawienia: Kuroń, pasja wg. św. Jacka oraz Klątwa.
2. Stowarzyszenie Obywatele Solidarnie w Akcji – za stworzenie przestrzeni obywatelskiej debaty, sprzeciwianie się łamaniu prawa i pozbawianiu społeczeństwa głosu, wsparcie zbiórki podpisów pod projektem „Ratujmy kobiety” i pomoc wszystkim inicjatywom społecznym poprzez wzmacnianie głosu obywatelek i obywateli – poprzez udostępnianie nagłośnienia.
3. Agnieszka Siekiera – za działanie na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej, a przede wszystkim za osobiste zaangażowanie się w pomoc bezdomnej pani Paulinie i jej 2 psom – od zorganizowania pierwszej pomocy do uzyskania mieszkania socjalnego.
4. Stowarzyszenie Lekarze Nadziei – za zorganizowanie i prowadzenie od 1991 roku przychodni lekarsko-pielęgniarskiej dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych, Wolska 172

Okulary równości w tej kategorii: Teatr Powszechny oraz Agnieszka Siekiera

Kapituła przyznała także SUPER OKULARY RÓWNOŚCI dla:

  • Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny– za 25 lat organizowania walki w obronie praw reprodukcyjnych, edukację społeczną i wsparcie wszystkich kobiecych protestów 2016 roku.
  • Centrum Praw Kobiet– za 25 lat walki z przemocą wobec kobiet, edukację społeczną na temat przemocy wobec kobiet, niezłomność i konsekwencję w każdych warunkach i okolicznościach.
  • Ewa Dąbrowska-Szulc– za niezłomność, konsekwencję w działaniu, za umiejętność zachowania optymizmu w najgorszych okolicznościach, za wieczną młodość ducha i umiejętność łączenia pokoleń kobiet i za bycie Wielką Kronikarką walki kobiet o nasze prawa.

Antynagrodę, „Skierowanie do okulisty” otrzymał minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.