ul. Biskupia 4, Gdańsk

Siedziba Wagi po modernizacji

Siedziba Wagi po modernizacji

Dnia 29 lipca 2019 r. odbyło się uroczyste przekazanie kluczy do zmodernizowanego lokalu przy Biskupiej 4, w którym aktywnie działają Stowarzyszenie WAGA oraz Stowarzyszenie Biskupia Górka.

Aleksandra Dulkiewicz, Prezydentka Miasta Gdańska oraz Maria Galewska, przedstawicielka Komisji Europejskiej przekazały symboliczne klucze do lokalu Annie Butrym, prezesce Stowarzyszenia WAGA oraz Krystynie Ejsmont, prezesce Stowarzyszenia Biskupia Górka.

W tym ważnym dla nas wydarzeniu uczestniczyli także Piotr Grzelak, wiceprezydent Miasta Gdańska, Jan Szymański i Agnieszka Surudo, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Michał Glaser, dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, Alina Suska z Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, oraz Przemysław Piotr Guzow – Dyrektor Gdańskich Nieruchomości, a także przedstawiciele Rady Miasta Gdańska,  jednostek miejskich, organizacji pozarządowych oraz sympatyków i sympatyczek naszego Stowarzyszenia. 

–  Zacytuję zdanie śp. prezydenta Pawła Adamowicza, które zawsze powtarzał przy podobnych okazjach: dziękuję podatnikom Unii Europejskiej. To jest jeden z tych radosnych dni, kiedy przypominamy sobie, że Unia Europejska to wartości, wspólnota, ale to także zasadnicze zmiany w naszym życiu. Pokazujemy w Gdańsku, że można połączyć różne kapitały: ludzki, finansowy z dobrym pomysłem i działać na rzecz społeczności lokalnej, a także wartości, które były bliskie ojcom założycielom Unii Europejskiej. Życzę wam, abyście byli domem dla każdego – mówiła podczas otwarcia wyremontowanego lokalu Prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

 

Fot. D. Sowińska

Spotkanie prowadziła Ewa Pielak, zastępczyni dyrektora BRG, kierowniczka Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego.

– Biskupią Górkę czekają ogromne zmiany. To pod wieloma względami wyjątkowa część Gdańska, położona na trudnym terenie. Bez wcześniejszego zabezpieczenia osuwisk remonty nie byłyby możliwe. Umacnianie skarp dobiega końca i wchodzimy w etap realizacji zadań przewidzianych w projekcie rewitalizacji. Jako pierwszy został wyremontowany lokal przeznaczony na działania społeczne, w drugim kwartale przyszłego roku powinny rozpocząć się remonty dróg – mówiła Ewa Pielak.

Po części oficjalnej goście zwiedzili wyremontowane pomieszczenia. – Zyskaliśmy nową kondygnację i wiele udogodnień, które pomogą zarówno pracownikom, jak i wszystkim uczestnikom naszych projektów – mówi Anna Butrym, prezeska Stowarzyszenia WAGA.

W lokalu zamontowano windę, która umożliwia dostęp do lokalu osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Nadal przy Biskupiej 4 będą działały Dom Sąsiedzki, Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej oraz Klub Senioryci.

W wyremontowanym lokalu Stowarzyszenie WAGA będzie realizować także nowe projekty. Centrum Wsparcia Seniora będzie skierowane przede wszystkim do osób niesamodzielnych oraz starszych. Seniorzy będą mogli tutaj ciekawie spędzić czas, wziąć udział w zajęciach czy skorzystać z konsultacji psychologicznych.

Fot. D. Sowińska

Przy Biskupiej 4 będzie również działał jeden z siedmiu punktów wsparcia dla osób doświadczających dyskryminacji

– Gdańskie Centrum Równego Traktowania.

Remont lokalu komunalnego przy ul. Biskupiej 4 został wykonany w ramach projektu rewitalizacji, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu miasta. Prace zostały przeprowadzone przez Gdańskie Nieruchomości. Koordynatorem projektu rewitalizacji jest Biuro Rozwoju Gdańska.

Stowarzyszenie WAGA i Stowarzyszenie Biskupia Górka czują się mocno związane z historią Biskupiej Górki, tutaj działamy od 2012 roku. Od początku promujemy to miejsce, uznając jego wyjątkowość i unikatowe dziedzictwo. Cieszymy się, że Biskupia Górka podlega rewitalizacji i jesteśmy przekonani, że stanie się modnym miejscem, gdańskim Montmartre.