ul. Biskupia 4, Gdańsk

Nowy projekt „Założę czerwone spodnie”

Nowy projekt „Założę czerwone spodnie”

Projekt „Założę czerwone spodnie” dotyczy kobiet starszych i przypisanych im stereotypowo ról (np. babci). Za cel stawiamy sobie zmianę postrzegania starości w społeczeństwie polskim. Projekt ma zwrócić uwagę masowego widza na te zjawiska i ukazać skutki realizowanej w ten sposób (między innymi przez media, w ramach podążania śladami tradycji) stygmatyzacji osób starszych.

Inspiracją do powstania pomysłu była akcja Trójmiejskiej Akcji Kobiecej ” Tak. Odważę się”, podczas której kobiety wypisywały na kartkach afirmację czynności na które się odważą. Jedna z uczestniczek – osoba starsza, napisała „Odważę się założyć czerwone spodnie!”.

Chcemy, poprzez pokazanie odważnych i aktywnych kobiet 60+, pobudzić polskie seniorki do podjęcia odważnych kroków. Może to być krok mały – jak założenie czerwonych spodni, lub też duży – np. start w wyborach samorządowych.

Narzędziem będzie film dokumentalny, zrealizowany w ramach projektu. Prezentowany on będzie na pokazach w większych miastach i małych miejscowościach. Planowane jest też rozpowszechnianie poprzez emisję telewizyjną, publikację w internecie i dystrybucję DVD.