ul. Biskupia 4, Gdańsk

O nas

Stowarzyszenie „WAGA” powstało w 2009 roku jako organizacja działająca na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, stąd jedną ze specjalizacji WAGI jest lobbowanie na rzecz Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Poza działalnością na rzecz lokalnej społeczności Biskupiej Górki, WAGA realizowała ogólnopolskie projekty takie jak filmy dokumentalne „Kobieta bez Przestrzeni” (projekt Video Studio Gdańsk) oraz „Założę czerwone spodnie”, czy pierwsze polskie tłumaczenie i wydanie książki Gérarda Guégana „Polki. Powrót do wnętrza Polski”. Wydawnictwo WAGA jest też wydawcą gazety „Obywatelka”.

„Bilet do Równości”, „Rozmawialnia”, „Etat Tata – lubię to”, „Mama-Ma-Pomysł”, „Darcie pierza” „Lider – tak to ja” – to tylko niektóre projekty społeczne, w które zaangażowane były członkinie i członkowie Stowarzyszenia WAGA.

Od 2016 roku ze Stowarzyszenia WAGA wyodrębniło się Stowarzyszenie Biskupia Górka, które prowadzi portal www.biskupiagorka.pl i podejmuje wiele działań dla zachowania dziedzictwa tej wyjątkowej części miasta.

Stowarzyszenie WAGA obecnie bierze udział w gdańskim programie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem, a także prowadzi Dom Sąsiedzki i Klub Senioryci przy ul. Biskupiej na Biskupiej Górce. Ostatnimi produkcjami filmowymi WAGI są: „Po drugiej strony bramy” oraz „Ebenezer z BG”.

Na Biskupiej 4 działa też Gdańskie Centrum Równego Traktowania (GCRT) oferując kompleksowe, specjalistyczne wsparcie dla osób doświadczających wszelkich form dyskryminacji i przemocy z nienawiści w Gdańsku.

Więcej o działalności Stowarzyszenia WAGA dowiecie się również na Facebooku