ul. Biskupia 4, Gdańsk

OBYWATELKA – SŁOWO WSTĘPNE

OBYWATELKA – SŁOWO WSTĘPNE

„Obywatelka. Pismo Egalitarne”

„Obywatelka. Pismo Egalitarne”, jak sama nazwa wskazuje, jest z założenia dla wszystkich, nikogo nie chce wyróżniać, nikogo wykluczać, z nikim szczególnie się bratać. Jesteśmy zdania, że każdemu obywatelowi i każdej obywatelce należy się solidna wiedza na temat spraw obywatelskich, takich jak demokracja, równość wszystkich obywateli, równouprawnienie płci czy walka z dyskryminacją. Użycie w tytule formy żeńskiej ma zwrócić uwagę na to, że „Obywatelka” to pismo tworzone w przeważającej mierze przez kobiety, kierowane zaś zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn, choć z perspektywy kobiecej świadomie konstruowane.

Interesują nas zagadnienia społeczne, polityczne, a także kwestie szeroko pojętej kultury w ujęciu, by tak rzec, nacechowanym płciowo, gdyż płeć – jako fenomen społeczno-kulturowy (gender) – determinuje według nas te wszystkie sprawy, nadaje im szczególny charakter. Postawienie zaś w centrum płci żeńskiej i budowanie wokół niej naszej narracji wynika z poczucia silnej obecnie potrzeby definiowania tejże, tworzenia kobiecej podmiotowości, rysowania mapy współczesnej kobiecości i związanych z nią problemów, z zaznaczaniem na niej szczególnie istotnych punktów.

Zachęcamy do lektury!