ul. Biskupia 4, Gdańsk

O "Europejskiej Karcie Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym"

O "Europejskiej Karcie Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym"

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym została wprowadzona w maju 2006 roku przez Radę Gmin i Regionów Europy. Karta ta adresowana jest do władz lokalnych i regionalnych Europy. Władzom zaproponowano podpisanie niniejszego dokumentu i tym samym wprowadzenie jego postanowień na ich terytorium

W chwili obecnej jedyna jednostka samorządowa, która podpisała i wdrożyła kartę na swoim obszarze jest Gmina Nysa ( 2008). W 2010 roku w Olsztynie Rada Miasta głosowała nad podpisaniem Karty. Pomimo zniesienia dyscypliny partyjnej podczas głosowania – większość głosów była przeciw przyjęciu Karty.

Członkinie naszego Stowarzyszenia podczas wyborów samorządowych przepytały kandydatów na Radnych ze znajomości karty, a także śledziły programy wyborcze kandydatów. Znikoma ilość wiedziała o istnieniu takiego dokumentu, treść przeczytała dopiero po długich namowach. Osoby, które zapoznały się chociażby z fragmentem Karty odnosiły się  pozytywnie do jej postulatów.

Wdrożenie Karty w Nysie pozwoliło na takie kierowanie środków aby nierówności społeczne zostały zniwelowane ( np. w obszarze zajęć pozalekcyjnych – gdzie dyskryminowane były dziewczynki, Uniwersytetu Trzeciego  Wieku – gdzie dyskryminowani byli mężczyźni).