ul. Biskupia 4, Gdańsk

Otwarta dla publiczności prezentacja koncepcji zagospodarowania Biskupiej Górki

Otwarta dla publiczności prezentacja koncepcji zagospodarowania Biskupiej Górki

Już nie tylko architekci i urbaniści zagospodarują fortyfikacje Biskupiej Górki, 40 uczestników, reprezentujących 9 uczelni, 4 narodowości, tworzących 11 zespołów, projektowych zaprezentuje mieszkańcom i dziennikarzom koncepcje zagospodarowania Biskupiej Górki.

Konkurs odbędzie się w  dniach 3 – 5 października w zabytkowych murach Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.

Otwarta dla publiczności prezentacja koncepcji nastąpi w Ratuszu Staromiejskim, 6 października, od godz. 10.00.

Międzykulturowe zespoły stworzą interdyscyplinarne koncepcje zagospodarowania Biskupiej Górki. Urokliwe, zabytkowe przestrzenie wymagają wielowątkowego spojrzenia. Młodzi twórcy projektując uwzględnią wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i planu zagospodarowania przestrzennego. Będą myśleć o promocji, korzyściach dla miasta i mieszkańców walorach: przyrodniczych, architektonicznych, historycznych.

Wiedzę merytoryczną przekażą pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Saxion University (Holandia). Warsztaty terenowe przeprowadzone przez przyrodników, architektów, lokalnych przewodników po Biskupiej Górce ułatwią poznanie terenu. Uczestnicy większość czasu poświęcą pracy zespołowej tworząc autorskie koncepcje.

Patronat honorowy – Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego, Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów w Gdańsku. Organizator i pomysłodawca konkursu – Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej Gdańskiej Fundacji Wody. Partnerzy merytoryczni: Politechnika Gdańska – Wydział Architektury, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Uniwersytet Gdański – Wydział Biologii, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Stowarzyszenie „WAGA”, Partnerstwo dla Biskupiej Górki, Instytut Kultury Miejskiej, Nadbałtyckie  Centrum Kultury. Patronat medialny – portal urbanistyka.info. Konkurs wspierają WFOŚ w Gdańsku, PGNiG S.A. oraz GIWK Sp. z o.o.

Kapituła Forum Odpowiedzialnego Biznesu doceniła  formułę konkursu i jest on opublikowany w 10, Jubileuszowej Edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2011. Dobre praktyki”

 

info: Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku