ul. Biskupia 4, Gdańsk

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu

Stowarzyszenie WAGA przygotowuje się do podsumowania projektu System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II, łączącego elementy aktywizacji społecznej i zawodowej, którego celem było nabycie kompetencji lub kwalifikacji oraz powrót na rynek pracy osób wykluczonych. Różnorodne formy wsparcia motywują uczestniczki/uczestników do aktywizacji społeczno – zawodowej i odnalezieniu się na rynku pracy w zakresie zgodnym z ich dążeniami oraz aktualnym rynkiem pracy. W ofercie są: kursy i szkolenia, doradztwo zawodowe, treningi umiejętności społecznych, płatne staże zawodowe, wsparcie psychologiczne, sesje coachingowe, fundusz wizerunkowy i medyczny. Ponieważ projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, jego realizacja została przedłużona do końca sierpnia 2023 r. 

Do dnia dzisiejszego – 27.07.2023 r. z różnych form wsparcia w naszej siedzibie przy ul. Biskupiej 4 skorzystało  90 osób. Projekt pt. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.