ul. Biskupia 4, Gdańsk

Pokaż mi równość wobec prawa!

Pokaż mi równość wobec prawa!

W dniach od 8 marca do 30 czerwca 2017 roku w Bibliotece Prawnej Uniwersytetu Gdańskiego prezentowana będzie wystawa pt. Równość wobec prawa. Wczoraj – dziś – perspektywy. Ekspozycja jest wspólnym przedsięwzięciem Biblioteki Prawnej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania.

Na wystawie zaprezentowano podstawowe akty prawne odnoszące się do zasady równości wobec prawa, w tym zakazu dyskryminacji. Można również zapoznać się z najciekawszymi publikacjami książkowymi poświęconymi rozmaitym zagdanieniom znaczącym dla równości wobec prawa, takim jak między innymi: dyskryminacji w miejscu pracy, równego traktowania
w zatrudnieniu, zatrudniania osób niepełnosprawnych, praw mniejszości narodowych i etnicznych, praw kobiet, praw osób starszych, praw osób transpłciowych, praw osób należących do mniejszości seksualnych. Literatura poświęcona problematyce równości wobec prawa, zarówno polska, jak i zagraniczna, jest niezmiernie różnorodna, dlatego warto zapoznać się chociażby z podstawowymi

plakat_do_maila_web

publikacjami.

Wystawa: Równość wobec prawa. Wczoraj – dziś – perspektywy

Termin: 8 marca 2017 – 30 czerwca 2017

Organizatorzy: Biblioteka Prawna UG, Gdańska Rada ds. Równego Traktowania

Kuratorzy wystawy: Joanna Glaza (Biblioteka Prawna UG), dr Tomasz Snarski (Wydział Prawa i Administracji UG, Gdańska Rada ds. Równego Traktowania)

Miejsce: Biblioteka Prawna Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Prawa i Administracji UG, ul. Jana Bażyńskiego 6, 80 – 309 Gdańsk