ul. Biskupia 4, Gdańsk

Pomorskie z Ukrainą

Pomorskie z Ukrainą

Ruszamy z nowym projektem pt.: Pomorskie z Ukrainą realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 14 Integracja Imigrantów, Działania 14.1 Integracja Imigrantów, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacji celowej z budżetu krajowego.

Celem projektu jest wsparcie obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium województwa pomorskiego w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, a także trwałe wzmocnienie ich postaw społecznych, zawodowych, edukacyjnych i kulturalnych.

Projekt „Pomorskie z Ukrainą” realizujemy od 01.12.2022r. do 31.07.2023r. W ramach projektu powierzane będą granty na działania ukierunkowane na integrację społeczną imigrantów ze społecznością lokalną, a także związane z kompleksową integracją społeczną i zawodową imigrantów. Ponadto, możliwa będzie także realizacja inicjatyw związanych m.in. ze wsparciem o charakterze bytowym, opiekuńczym, kursami zawodowymi i językowymi, tłumaczeniami i doradztwem zawodowym.

W ramach projektu planujemy wsparcie dla minimum 24 osób.