ul. Biskupia 4, Gdańsk

Program konferencji „Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym w Gdańsku"

Program konferencji „Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym w Gdańsku"

Konferencja pt. „Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym” odbyła się 21 kwietnia br. w godz. 10.00 – 13.30 w Nowym Ratuszu w Gdańsku.

Zastanawialiśmy się jakie korzyści na wizerunek Gdańska i nasze wspólne życie społeczne, gospodarcze, kulturalne i polityczne może mieć wprowadzenie zasad Karty.

Jesteśmy przekonani, że część tych zasad już w Gdańsku funkcjonuje, ale wciąż brakuje systemowego podejścia do tematu równych szans w lokalnej społeczności i ustawodawstwie. Karta nie propaguje wyłącznie równości kobiet i mężczyzn. Apeluje o zniesienie stereotypów i dyskryminacji w bardzo szerokim ujęciu, m.in. dotykających osób niepełnosprawnych, starszych, o odmiennym wyznaniu religijnym, kolorze skóry.