ul. Biskupia 4, Gdańsk

Regulamin zasad publikowania zdjęć

Regulamin zasad publikowania zdjęć

Regulamin zasad publikowania zdjęć na stronie www.stowarzyszeniewaga.pl oraz profilu Stowarzyszenie WAGA na Facebooku

 

  1. Stowarzyszenie WAGA dokonuje publikacji zdjęć na potrzeby dokumentowania swoich zadań statutowych oraz tworzenia dokumentacji koniecznej w związku z realizowanymi projektami.

 

  1. Stowarzyszenie WAGA nie bierze odpowiedzialności za wykorzystywanie i przetwarzanie zamieszczonych zdjęć dla celów innych niż wymienione w ust. 1, w szczególności przez osoby obce.

 

  1. Zgodnie z art. 81 ust. 2 Ustawy z dn. 04.02.1994 r. osoby uwiecznione na zdjęciach stanowią element wydarzenia publicznego lub ich wizerunek jest wykorzystywany w związku z pełnieniem funkcji publicznej lub społecznej

 

  1. Każda osoba uwieczniona na zdjęciu ma prawo do żądania zaniechania wykorzystywania jej wizerunku za pomocą pisemnego ogłoszenia takiego sprzeciwu za pośrednictwem portalu na FB (jako wiadomość prywatną), na adres mailowy: waga@gmail.com lub pocztą na adres: 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 4.

Po otrzymaniu takiego żądania, Stowarzyszenie WAGA zobowiązane jest do natychmiastowego usunięcia wskazanego zdjęcia.

Klauzula braku zgody

Załącznik 1

 

Nie wyrażam zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez publikacje mojego zdjęcia na stronie www.stowarzyszeniewaga.pl lub profilu Stowarzyszenia Waga na Facebooku

 

Data……………………                  Imię i Nazwisko  …………         ………………