ul. Biskupia 4, Gdańsk

Relacja z I Forum Kobiet Pomorza

Relacja z I Forum Kobiet Pomorza

Stowarzyszenie WAGA było jednym ze współorganizatorów I Forum Kobiet Pomorza, które odbyło się 26 maja 2012 r. w Hotelu Kuracyjnym w Gdyni. Główny inicjator  Forum, Robert Biedroń witając uczestniczki i uczestników, zauważył licznie przybyłych mężczyzn, podkreślając, że to właśnie do mężczyzn kobiety składają swoje postulaty dotyczące równości i propozycje działań antydyskryminacyjnych w Sejmie, tylko ¼ to posłanki. –

Nie ma demokracji bez równouprawnienia kobiet i mężczyzn – zauważyła Ewa Graczyk z Porozumienia Kobiet dla Pomorza, współorganizującego Forum. Małgorzata Tarasiewicz ze Stowarzyszenia NEWW, innego współorganizatora Forum,  odczytała list od  Katarzyny Kądzieli , dyrektorki Fundacji  im. Izabeli Jarugi-Nowackiej, , w którym przypomniała działania tej znanej polityczki i feministki na rzecz kobiet, także na Pomorzu. – Izabela Jaruga-Nowacka byłaby z nas dumna – zaakcentował poseł Biedroń.

Ustalenia I Forum Kobiet Pomorza skoncentrowały się przede wszystkim na sprawach stworzenia komisji, która przygotuje propozycje wprowadzenia zmian z zakresu równości płci do Strategii Województwa Pomorskiego, w którym – jak zauważył Robert Biedroń – temat równouprawnienia kobiet i mężczyzn nie pojawia się, a słowo „kobieta” występuje tylko na jednej stronie (s. 32) , w miejscu dotyczącym wzrostu poziomu aktywności zawodowej mieszkańców.  W skład komisji weszły/weszli: posłowie Robert Biedroń i Piotr Bauć, Ewa Graczyk, Małgorzata Tarasiewicz, Ewa Gromada  a także Elżbieta Jachlewska i Grażyna Knitter ze Stowarzyszenia WAGA. Konsultacje społeczne dla projektu Strategii trwają do 22 czerwca br.

Innym wymiernym efektem Forum była inicjatywa zorganizowania spotkania przedstawicieli i przedstawicielek samorządów lokalnych Pomorza z organizacjami, które działają na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć. Celem tego spotkania byłoby m.in. przekonanie lokalnych decydentów do wprowadzenia Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Istotne jest by samorządy lokalne planowały swoje budżety pod kątem płci( gender budget).

Uczestniczki i uczestnicy Forum zauważyli szereg wyzwań związanych z aktualną sytuacją kobiet w Polsce, są to m.in.

– prostytucja i przemoc wobec kobiet w okresie zbliżającego się Euro – wiadomo, że to zjawisko nasili się w tym okresie i trzeba działać, by zminimalizować konsekwencje,

– odrzucenie ratyfikacji konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet – treść konwencji stała się tematem politycznym,

– równouprawnieniem w zakresie naliczania emerytur – potrzebne są takie mechanizmy naliczania emerytur, aby kobiety otrzymały je w takiej wysokości  jak  mężczyźni na tym samym stanowisku. Istnieje potrzeba zrównania płac i kobiet i mężczyzn i odprowadzania godnych składek za okres kiedy kobieta wychowuje dziecko, o zrównanie wskaźników naliczania  – nie można karać kobiet za to że żyją statystycznie dłużej.

– brakiem reformy w programach edukacyjnych  w obszarach równości płci, w tym pokutujących w podręcznikach stereotypów ról kobiecych i męskich  – nauczyciele i nauczycielki nie są przygotowani do edukacji równościowej, a to od nich powinny rozpocząć się zmiany w tym zakresie.

Innymi poruszanymi tematami w trakcie I Forum Kobiet Pomorza były: tworzenie instytucjonalnych instrumentów przełamywania barier utrudniających kobietom wejście do polityki i wspieranie partnerskiego modelu rodziny poprzez zabezpieczenie finansowe matek i kobiet sprawujących opiekę nad osobami zależnymi.

3aW Forum udział wzięła Wanda Nowicka, Wicemarszałkinia Sejmu VII kadencji oraz poseł na Sejm RP Piotr Bauć. Wanda Nowicka zainteresowała się podjętą przez Stowarzyszenie WAGA inicjatywą organizacji ogólnopolskiej konferencji dot. Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Nadal w Polsce tylko Nysa przyjęła Kartę i wprowadziła Równościowy Plan Działania.

Piotr Bauć zauważył, że działamy w świecie zdominowanym przez mężczyzn i wiele jest do zrobienia żeby przywrócić równouprawnienie i warto to robić już na poziomie lokalnych rad – dzielnic i osiedli.

W I Forum Kobiet forum wzięły udział członkinie i członek Stowarzyszenia WAGA, przedstawicielki Porozumienia Kobiet dla Pomorza, współpracowniczki Biura Posła Roberta Biedronia, przedstawicielki Partii Kobiet oraz przedstawiciele i przedstawicielki z Ruchu Janusza Palikota.

 

Autorka relacji: Grażyna Knitter, fot. K. Ejsmont