ul. Biskupia 4, Gdańsk

Równość zapanuje w samorządach – Konferencja 8 lutego w Sopocie

Równość zapanuje w samorządach – Konferencja 8 lutego w Sopocie

Fundacja Feminoteka, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Instytut Laudator oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji proponują samorządom współpracę w ramach projektu „Równość standardem dobrego samorządu”.

Ma on na celu zapoznanie urzędników i urzędniczek samorządów z założeniami polityki równości i przeciwdziałania dyskryminacji w świadczeniu usług publicznych.

O tym, jak bardzo jest to potrzebne mówią sami urzędnicy. Na potrzeby projektu w ponad 110 urzędach przeprowadzone zostało badanie. Wynika z niego, że dziś aż 92% urzędników i urzędniczek uważa, że przeciwdziałanie dyskryminacji i promowanie równości powinno być ważnym zadaniem urzędu. Jednocześnie zaledwie 17% samorządowców wysoko ocenia swoją wiedzę w tym kluczowym obszarze. Tylko 12% ankietowanych urzędów prowadziło w 2010 r. działania skierowane do mieszkańców, które miały na celu promowanie zasady równości. Tylko 37 na 117 (31%) przebadanych urzędów zadeklarowało istnienie określonej wewnętrznej struktury odpowiedzialności za przeciwdziałanie dyskryminacji i promowanie zasady równości. Żaden z przebadanych urzędów nie posiadał planu równościowego.

Tymczasem według 85% Polek i Polaków równe traktowanie niezależnie od płci, wieku, stopnia sprawności, orientacji seksualnej, wyznania, przynależności etnicznej czy narodowości powinno być zadaniem jednostek samorządu terytorialnego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i problemom samorządowców pomysłodawcy projektu proponują im szkolenia oraz specjalnie opracowane i gotowe do użycia narzędzia: Indeks i Standard Równości, dzięki którym możliwe – i łatwe – będzie realizowanie polityki równości. Akces do projektu zgłosili już samorządowcy z województwa łódzkiego i mazowieckiego. To oni, jako pierwsi, wezmą udział w szkoleniach i poznają instrumenty, dzięki którym praca ich urzędów spełniać będzie równościowe standardy.

Projekt i jego założenia zostaną zaprezentowane podczas konferencji 8 lutego w Sopocie (Sala konferencyjna, Bayjonn Hotel Sopot, ul. Powstańców Warszawy 7, mapka: https://g.co/maps/wraas) w godzinach 11.00-14.00.

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorki projektu:

Anna Dryjańska: annad@feminoteka.pl, tel. 0-22 392 94 76.
Magdalena Kicińska magdalenak@feminoteka.pl, tel. 0-695 223 023

Więcej informacji znaleźć można także na stronie: www.rownoscwsamorzadzie.pl