ul. Biskupia 4, Gdańsk

Rusza II cykl szkoleń w ramach pilotażowego projektu „Lider Dostępności”

Rusza II cykl szkoleń w ramach pilotażowego projektu „Lider Dostępności”

Projekt kierowany jest do organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na zlecenie Miasta Gdańska na podstawie zawartej z nim umowy.

Aby wesprzeć organizacje pozarządowe w zwiększaniu dostępności działań, Gdańsk zlecił zadanie publiczne Stowarzyszeniu WAGA i Fundacji RC, utworzenia konsorcjum organizacji – ekspertów jako Lidera w zakresie każdego rodzaju dostępności. 

 Do końca 2022 roku zadaniem Lidera będzie m.in. doradztwo i edukowanie w czterech obszarach dostępności tj. architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej oraz zgodnie z gdańskimi politykami miejskimi również dostępności społecznej. 

Zapraszamy na kolejny najbliższy cykl 4 dniowych bezpłatnych szkoleń.

Terminy: 

  • 26 października / środa – dostępność informacyjno-komunikacyjna
  • 27 października/ czwartek – dostępność architektoniczna
  • 28 października/piątek – dostępność cyfrowa
  • 31 października/ poniedziałek – dostępność społeczna

 Godziny: 9.00-15.00

 Celem szkoleń jest edukowanie i podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, wspieranie ich w zakresie realizacji wniosków o zapewnienie dostępności składanych do nich przez osoby uprawnione, prowadzenie konsultacji i szkoleń dla organizacji, które w ramach realizacji swoich zadań chcą zapewnić lub zwiększyć ich dostępność.

 Dlaczego warto być na szkoleniu?

  1. Po pierwsze – dzięki temu będziesz docierać ze swoimi działaniami do szerszego grona odbiorców. Włączysz osoby, które w wielu przypadkach nie mogą korzystać z powszechnych środków komunikacji.
  2. Po drugie – dowiesz się, jak możesz przygotować siedzibę swojej organizacji, otoczenie, wydarzenie, aby zapewnić komfort osobom z niepełnosprawnościami. Możliwe, że też pomoże to lepiej funkcjonować Waszym pracownikom. 
  3. Po trzecie – Twoje inicjatywy będą bardziej widoczne dla innych osób. Nauczysz się pisać proste komunikaty i tworzyć przystępne grafiki dla osób niedowidzących. 
  4. Po czwarte – poznasz wiele użytecznych ciekawostek i zrozumiesz lepiej świat osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki temu dowiesz się, jak warto przeorganizować niektóre swoje działania, aby włączyć w nie te osoby, które do tej pory były wykluczone

 Miejsce szkolenia:

Stowarzyszenie Waga ul. Biskupia 4 /parter – wejście od ulicy/

Kontakt i zgłoszenia w sprawie szkoleń:

UWAGA! Zapisy obowiązują na cały cykl, czyli wszystkie dni szkoleniowe. Szkolenie jest bezpłatne, ale obowiązują zapisy przez formularz: https://forms.gle/wrMhEMChRASHfcVH9

Lider Dostępności prowadzi punkt konsultacyjno – informacyjny dla organizacji pozarządowych od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00, kontakt telefoniczny: 58 344 40 39 lub 504 871 478 , kontakt email: kontakt@liderdostepnosci.org

 Projekt „Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska”