ul. Biskupia 4, Gdańsk

Rusza Nowy Projekt “Lider- Tak, to ja!”

Rusza Nowy Projekt “Lider- Tak, to ja!”

 

Adresaci: liderzy i liderki organizacji pozarządowych w Gdańsku

Czas trwania projektu: kwiecień-października 2014 r.

Miejsce: Gdańsk

Organizator: Stowarzyszenie „WAGA”

Partner: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku

Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Gdańsk

 

Szkolenia, spotkania z ekspertami, sesje coachingowe – zapraszamy liderów i liderki organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Gdańsku do udziału w projekcie „Lider – tak, to ja!”.

Projekt będzie trwał od 9 kwietnia, a zakończy się spotkaniem podsumowującym i wręczeniem dyplomów 15 października 2014 roku. Wszystkie zdarzenia projektu będą odbywały się w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, która po raz kolejny włącza się w projekt społecznie zaangażowany.

– Głównym celem projektu „Lider – tak, to ja!” jest wsparcie doskonalenia osób, które pracują lub współpracują z organizacjami pozarządowymi w Gdańsku i są ich formalnymi, bądź nieformalnymi liderami, autorytetami, osobami, które mają wpływ na swoje środowisko, są inicjatorami zmian – mówi Grażyna Knitter, koordynatorka ze Stowarzyszenia „WAGA”, które jest organizatorem projektu.

– Często dla tych osób dostęp do płatnych szkoleń i kursów jest utrudniony, choćby ze względu na wysokie koszty. Projekt zakłada, że wiedza zdobyta w trakcie cyklu spotkań będzie przez liderów i liderki kaskadowana do organizacji, a zmiana w liderach wpłynie pozytywnie na organizacje, w których działają – mówi Grażyna Knitter.

 

Atutem projektu są sesje coachingowe, które organizatorzy proponują liderom i liderkom w projekcie. Każda z osób będzie mogła skorzystać z trzech spotkań z coachem. Osoby uczestniczące w projekcie podczas indywidualnych spotkań będą miały okazję lepiej przyjrzeć się mocnym stronom, określić swoje cele rozwoju i stać się liderami bardziej skutecznymi w działaniu.

– Mamy nadzieję, że po zakończeniu projektu liderzy i liderki nie tylko lepiej będą motywowali siebie i innych do działania, profesjonalnie prowadzili spotkania, porozumiewali się z otoczeniem i wiedzieli skąd można pozyskiwać fundusze na działania organizacji, ale dodatkowo wzmocnią swoje kompetencje liderskie, poprzez lepsze poznanie siebie, swoich możliwości i postaw – wyjaśnia Grażyna Knitter.

 

Poza coachingiem i szkoleniami, osoby uczestniczące w projekcie „Lider – tak, to ja!” spotkają się z ekspertkami: Edytą Petelską, radną Dzielnicy Siedlce, która przedstawi możliwości współpracy organizacji pozarządowych z radami dzielnic i osiedli w Gdańsku. Spotkanie „Mediacje, rozwiązywanie sporów – alternatywa dla spraw sądowych.” poprowadzi Magdalena Grabarczyk – Bródka, mediator z Gdańskiego Centrum Mediacji, które działa przy Fundacji Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych. Wolontariat, jako sposób na zaangażowanie społeczne zaprezentuje Agnieszka Buczyńska, wolontariuszka, wiceprezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

Do projektu „Lider – tak, to ja!” można już zgłaszać się. Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin projektu są dostępne na stronie www.stowarzyszeniwaga.pl. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 4 kwietnia 2014 r. W projekcie może uczestniczyć 10 osób.