ul. Biskupia 4, Gdańsk

Spotkania konsultacyjne w sprawie rewitalizacji

Spotkania konsultacyjne w sprawie rewitalizacji

Halo mieszkańcy Biskupiej Górki zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, na którym zostaną zaprezentowane ostateczne projekty rewitalizacji Podwórek Sąsiedzkiej Energii. Sprawdź, kiedy odbędą się spotkania.
TWÓJ GŁOS JEST WAŻNY!
 czwartek, 3 grudnia, godz. 17:00 podwórko między SP21 a ul. Salwator
 czwartek, 3 grudnia, godz. 18:30 podwórko w okolicy schodów ul. Biskupia 11 i 17
Projekt realizowany jest przez Fundacja Gdańska ze środków Gminy Miasto Gdańsk w ramach realizacji projektów: „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku” oraz „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.