Klauzula dostępności

Działania Stowarzyszenia WAGA uwzględniają dostępność społeczną zgodnie z ustawą z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w tym: dostępność architektoniczną, cyfrową i komunikacyjno-informacyjną. Nasze działania cechuje dbałość o środowisko naturalne oraz otwartość i szacunek dla uczestniczek i uczestników bez względu na  wiek, płeć, orientację psychoseksualną, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne i narodowe,… Czytaj dalej: Klauzula dostępności