ul. Biskupia 4, Gdańsk

Kategoria: O nas

Klauzula dostępności

Działania Stowarzyszenia WAGA uwzględniają dostępność społeczną zgodnie z ustawą z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w tym: dostępność architektoniczną, cyfrową i komunikacyjno-informacyjną. Nasze działania cechuje dbałość o środowisko naturalne oraz otwartość i szacunek dla uczestniczek i uczestników bez względu na  wiek, płeć, orientację psychoseksualną, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne i narodowe,… Czytaj dalej: Klauzula dostępności

Waga organizacją pożytku publicznego (OPP)

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie WAGA znajduje się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Zapraszamy do wspierania naszych działań przy okazji rozliczania PITu. Stowarzyszenie WAGA – KRS 0000339979  

Komunikat o aktualnych zaleceniach epidemiologicznych

  Informujemy, że przy realizacji zadań publicznych, zlecanych do realizacji przez Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, stosujemy się do obowiązujących obostrzeń, ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii COVID-u, zgodnie z aktualnymi i aktualizowanymi na bieżąco przepisami prawa a także informacjami, zamieszczanymi regularnie na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Gdańskie Centrum Równego Traktowania (GCRT)

Gdańskie Centrum Równego Traktowania (GCRT) już działa i oferuje kompleksowe, specjalistyczne wsparcie dla osób doświadczających wszelkich form dyskryminacji i przemocy z nienawiści w Gdańsku. Nagłaśnianie przejawów dyskryminacji wobec osób z 6 grup przesłankowych sprawia, że coraz lepiej rozumiemy, na czym polega cierpienie i wykluczenie, które im towarzyszą. Szczególnie w obecnej, bardzo trudnej sytuacji, gdy rośnie… Czytaj dalej: Gdańskie Centrum Równego Traktowania (GCRT)

Nasze działania z Fundacją Batorego

W konkursie ogłoszonym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu: Fundusz Solidarnościowy „Działaj Dalej”  Stowarzyszenie WAGA  otrzymało dotację  – bezcenne wsparcie finansowe na podtrzymanie realizacji priorytetowych celów związanych z troską o równe  traktowanie wszystkich osób, w  tym szczególnie kobiet oraz przeciwdziałanie różnorodnym przejawom wykluczenia. Od 2009 r. Stowarzyszenie WAGA prowadzi wiele szeroko rozumianych działań  na rzecz  równego traktowania, w tym: aktywne starania… Czytaj dalej: Nasze działania z Fundacją Batorego

RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Stowarzyszenie WAGA, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 4 adres e-mail: stowarzyszenie.waga@gmail.com Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie przy  wypełnianiu Formularza Zgłoszeniowego na potrzeby projektów realizowanych przez Stowarzyszenie WAGA. Cel i podstawa prawna: Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ… Czytaj dalej: RODO

WAGA – co robimy i dlaczego?

Stowarzyszenie WAGA powstało z inicjatywy kilkunastu kobiet i ich niezgody na dyskryminację kobiet w Polsce. Naszym celem było wprowadzenie perspektywy feministycznej do polityki miejskiej i ogólnopolskiej oraz wsparcie osób wykluczonych. Statutowym celem WAGI jest działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Od 2009 r. WAGA przeprowadza akcje na rzecz wprowadzenia Europejskiej Karty Równości Kobiet i… Czytaj dalej: WAGA – co robimy i dlaczego?

Statut Stowarzyszenia WAGA

  POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I Stowarzyszenie, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, nosi nazwę „WAGA”. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas… Czytaj dalej: Statut Stowarzyszenia WAGA