Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia WAGA z 2021 roku

I Centrum Aktywizacji Społeczno Zawodowej Finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny oraz fundusze miejskie Miasta Gdańska, termin realizacji: od 01.03.2017 do 30.09.2022 r. Projekt realizowany jest w dwóch kategoriach: Aktywna Integracja oraz Usługi Społeczne, w partnerstwie z sześcioma organizacjami pozarządowymi; liderem projektu jest Miasto Gdańsk. Aktywna Integracja 6.1 skierowana jest do ponad 140 uczestników biernych zawodowo, zagrożonych… Czytaj dalej: Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia WAGA z 2021 roku