ul. Biskupia 4, Gdańsk

Uroczyście ogłaszamy zakończenie projektu Pomorskie z Ukrainą

Uroczyście ogłaszamy zakończenie projektu Pomorskie z Ukrainą

Celem projektu było wsparcie obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium województwa pomorskiego w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, a także trwałe wzmocnienie ich postaw społecznych, zawodowych, edukacyjnych i kulturalnych.

Projekt był realizowany od 01.12.2022r. do 31.08.2023r.

W ramach projektu „Pomorskie z Ukrainą” wsparcie otrzymało 36 osób (32 kobiety i 4 mężczyzn) i zrealizowaliśmy następujące działania:

 1. DZIAŁANIA O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM – warsztaty, w których wzięło udział blisko 100 osób. Był to niesamowity czas, podczas którego między innymi były śpiewy, rozmowy, prace kreatywne, prace plastyczne, zajęcia w stylu boho, torby eko, biżutera, robiliśmy kosmetyki takie jak peelingi do ciała, przygotowywaliśmy się wspólnie do Świąt Wielkanocnych, uczciliśmy obchodzone na Ukrainie Święto Medowego Spasa (Miodowego Zbawcy), ten dzień nazywa się również Świętem Makoweja. Największą nagrodą dla nas były słowa naszych uczestniczek które stwierdziły, że bardzo lubią przychodzić do Wagi bo mogą się zrelaksować, poznać nowe osoby, nawiązać przyjaźnie, pośmiać, czasami nawet popłakać i podzielić swoimi  troskami, choć na chwilę oderwać się od problemów życia codziennego.

Dodatkowo:

 • W Domu Sąsiedzkim na Biskupiej Górce współorganizowaliśmy plenerowy piknik „Pierwszy dzień wiosny – polsko – ukraińskie spotkanie integracyjne”, który odbył się 21.03.2023 r. przy siedzibie naszego Stowarzyszenia
 • W Domu Sąsiedzkim na Biskupiej Górce współorganizowaliśmy z Fundacją MIRORO oraz Kamilą Chomicz plenerowy piknik „Przy wspólnym stole w światowy dzień pszczół”, który odbył się 20.05.2023 r. przy siedzibie Stowarzyszenia WAGA
 • Nasze uczestniczki i uczestnicy brali też udział w innych wydarzeniach organizowanych w Domu Sąsiedzkim na Biskupiej Górce

 

 1. DZIAŁANIA O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM I ZAWODOWYM – w ramach której nasze uczestniczki i uczestnicy wzięli udział w:
 • Kursach zawodowych i kwalifikacyjnych – nasze uczestniczki i uczestnicy wzięli udział w 15 kursach mających na celu wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Możemy nasze uczestniczki pochwalić, ponieważ po ich odbyciu 3 osoby otrzymały oferty pracy.
 • Stażach zawodowych – których celem była pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru zawodu, wyposażenie ich w kompetencje i kwalifikacje zawodowe. 6 osób odbyło staże zawodowe, z czego 3 osoby otrzymały zatrudnienie w miejscach, gdzie je odbywały. 
 1. DZIAŁANIA O CHARAKTERZE KULTURALNYM – zorganizowaliśmy dwa wyjścia na różnorodne przedstawienia. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę, bo oprócz niepowtarzalnych wrażeń artystycznych, integracji i wspólnie spędzonego czasu była to fantastyczna lekcja języka polskiego. A wyjście do opery było dla wielu osób wydarzeniem, w którym mogli uczestniczyć po raz pierwszy w życiu.
 • spektakl teatralny „Pomoc domowa”
 • opera „Aida” w Operze Bałtyckiej

Dodatkowo:

 • Zorganizowaliśmy w BOTO w Sopocie wernisaż prac dwóch zdolnych malarek z Ukrainy Lilii Zhukovej oraz Eleny Zhuravel gdzie przez miesiąc można było oglądać ich prace.
 • Nasze uczestniczki przygotowały prace, które zostały zaprezentowane na Festiwalu Kultury w Europejskim Muzeum Hanzy w Lubece o nazwie „Pod klonem”.

 

 1. DZIAŁANIA O CHARAKTERZE PROFILAKTYKI WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO – kolportaż 36 szt. voucherów po 160,00 zł do hipermarketu Leclerc, dla osób które nie mogą ze względu na wiek czy zdrowie, opiekę nad osobami zależnymi podjąć pracy lub nie mają środków na zakup produktów spożywczych czy pierwszej potrzeby. Dzięki nim mogli oni zakupić rzeczy, które są im naprawdę potrzebne np. naczynia, środki czystości, bielizna itp. Z tym, że 4 osoby otrzymały po dwa vouchery. Były to osoby w wieku emerytalnym, które mają szczególny problem ze znalezieniem pracy lub ze względów zdrowotnych nie mogą podjąć się pracy.

 Dodatkowo:

 • W Gdańskim Centrum Integracji, które powstało przy współpracy Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji IOM Poland oraz Stowarzyszenie WAGA nasze beneficjentki i beneficjenci mogli skorzystać z kursów językowych oraz doradztwa zawodowego

Największą radość sprawiły nam cztery osoby, które dzięki wsparciu projektowemu zdobyły zatrudnienie. Atmosfera wśród uczestniczek i uczestników była prawie rodzinna, sprzyjała integracji i motywowała do nauki języka i aktywności społecznej. Projekt był bardzo potrzebny a jego realizacja została wysoko oceniona przez uczestników i uczestniczki.

Projekt Pomorskie z Ukrainą był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 14 Integracja Imigrantów, Działania 14.1 Integracja Imigrantów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacji celowej z budżetu krajowego.