ul. Biskupia 4, Gdańsk

V Kongres Ruchów Miejskich w Katowicach

V Kongres Ruchów Miejskich w Katowicach

20 maja 2017r. w ramach V Kongresu Ruchów Miejskich w Katowicach nasza członkini Barbara Kijewska uczestniczyła jako ekspertka w panelu Miasto Równych Szans. Idea panelu zawierała się w potrzebie wprowadzenia strategii równościowych do miast, rozumianych jako dynamiczne i progresywne wspólnoty. Podczas panelu nasza ekspertka przedstawiła założenia oraz korzyści jakie dla gminy niesie wprowadzenie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Panel zgromadził licznych uczestników, wśród nich dwóch prezydentów miast – Jacka Jaśkowiaka (Poznań) i Roberta Biedronia (Słupsk), którzy rozumieją idee równościowe, czego potwierdzeniem jest przyjęcie przez nich Karty Różnorodności – dokumentu promującego równość kobiet i mężczyzn opracowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

WAGA nie ustaje w działaniach na rzecz przyjęcia Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Karta Równości jest narzędziem wprost skierowanym do gmin bowiem jej założenia wpisują się w funkcjonowanie i kompetencje samorządu.

Obecność problematyki równościowej na V Kongresie Ruchów Miejskich, które miasto traktują jako przestrzeń życia i działania kobiet i mężczyzn pokazuje, że ruchom miejskim nie jest obca idea równości.

edyta3edyta1

edyta4