ul. Biskupia 4, Gdańsk

Wykład „Założenia przestrzenne Stoczni w Gdańsku”

Wykład „Założenia przestrzenne Stoczni w Gdańsku”

Grupa społeczna Metropolitanka przy Instytucie Kultury Miejskiej zaprasza w poniedziałek 23 września o godz. 18.00 do Instytutu Kultury Miejskiej na trzeci wykład Akademii Stoczni w Gdańsku. Wykład „Założenia przestrzenne Stoczni w Gdańsku” wygłosi dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Prof. PG

Przemysł stoczniowy w Gdańsku rozwijał się równolegle z ewolucją struktury miasta. Od czasów średniowiecza zakłady związane z produkcją ówczesnych statków znajdowały się w rejonie Starego Przedmieścia. Dopiero początek XIX wieku i zmiany w zakresie technologii morskich spowodowały konieczność poszukania nowej lokalizacji dla tej działalności. Wybór padł wówczas na podmokłe łąki zajmowane niegdyś przez Młode Miasto. I tak, od lat 40-tych XIX wieku przestrzeń ta stała się areną niezwykłego rozwoju struktur przestrzennych stoczni, najpierw – Klawittera, później – królewskiej, następnie – cesarskiej, a od czasu Wolnego Miasta – po prostu gdańskiej. Równolegle rozwijały się inne zakłady, w tym – zakłady stoczniowe Schichaua czy Fabryka Wagonów. Wszystkie te obszary stanowią obecnie przestrzeń ekspansji struktur miejskich i w niedalekiej przyszłości staną się zapewne jednym wielkim placem budowy. W trakcie wykładu przedstawiony zostanie m.in. proces ewolucji struktury przestrzennej tego obszaru a także historia planowania jego przekształceń – sięgająca (o czym mało kto wie) już początku XX wieku.

dr hab.inż. arch. Piotr Lorens, Prof. PG

Architekt i urbanista, kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych. W swojej pracy naukowej i projektowej zajmuje się zagadnieniami rewitalizacji struktur miejskich ze szczególnym uwzględnieniem terenów tzw. frontów wodnych miast. Temu zagadnieniu poświęcił m.in. swoją pracę doktorską. Od początku swej aktywności zawodowej związany z planowaniem przekształceń Młodego Miasta – współtworzył m.in. pierwsze studia i koncepcje poświęcone temu obszarowi. Jest także autorem szeregu artykułów poświęconych historii urbanistyki Gdańska, w tym rozwojowi i przekształceniom jego Śródmieścia. W 2012 roku prowadził proces przygotowania społecznej koncepcji zagospodarowania tej dzielnicy (w ramach projektu "Centrum – Reaktywacja").

Informacja także na stronie: https://metropolitanka.ikm.gda.pl/dzialania/akademia_stoczni

Organizator: Instytut Kultury Miejskiej

Partner: Europejskie Centrum Solidarności

Patronaty medialne: Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Gazeta Wyborcza Trójmiasto

Patronaty honorowe: Politechnika Gdańska, Stocznia Gdańsk S.A.