ul. Biskupia 4, Gdańsk

Zatrudnimy osobę do przeprowadzenia warsztatów kompetencji społecznych i zawodowych dla dzieci