ul. Biskupia 4, Gdańsk

Zespół

Zespół

Scenarzysta i reżyser filmu:

Grzegorz Karbowski – absolwent dziennikarstwa, reporter i  wydawca prasowy i TV, dokumentalista, specjalizuje się w ekonomii, ekologii i tematach społecznych, realizował m.in. filmy: „Jak sobie radzić z molestowaniem seksualnym? i „Uwaga stereotyp!” (dla Ministerstwa Obrony Narodowej), „Parlament Europejski bez tajemnic” (dla Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Warszawie), „Rozmowy kontynentalne”, „Gmina Europa” i „Urządzanie Europy” (dla b. Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej), „Kasę mieć czyli Pana Grosika rozmowy o pieniądzach” i „Zdrożało-potaniało czyli pana Grosika rozmowy o cenach” (dla Narodowego Banku Polskiego), „Zatoka Pucka i my”, „Wybrzeże Słowińskie jakiego nie znamy” i „Żurawie szlaki” (dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku), „Zawód – pracownik socjalny”, „Opieka plus praca – to się opłaca”, „Planowanie kariery”, „Kalejdoskop zawodów” i wiele innych.

Konsultanci/eksperci:

dr Ewa Baniecka – absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie i Uniwersytetu Gdańskiego, doktor literaturoznawstwa. Pracowała jako redaktorka i korektorka w Wydawnictwie Uraeus oraz jako redaktorka w Gdańskim Wydawnictwie Psychologicznym, w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej (GWSH) jako główna specjalistka ds. wydawnictwa, reklamy i promocji oraz redaktorka prowadząca punktowanego czasopisma naukowego „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”. Sprawowała również funkcję sekretarza Kolegium Redakcyjnego GWSH. Autorka artykułów naukowych dotyczących takich zagadnień, jak socjolingwistyczne spojrzenie na role kobiet i mężczyzn w polskim życiu publicznym czy problem aborcji i poronienia w polskiej literaturze i publicystyce współczesnej. Autorka powieści dla młodzieży pt. „Jośka – pamiętnik maturzystki” i „Rok wieloryba” oraz książek, rozpraw, publikacji naukowych i recenzji literackich w czasopiśmie „Książki. Magazyn Literacki”. Recenzentka czasopisma branżowego „Magazyn Literacki Książki”. Redaktorka czasopisma „Obywatelka” –  rocznika, poruszającego kwestie równościowe, genderowe i antydyskryminacyjne. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z przedmiotu „Literatura dla dzieci”, „Elementy kultury współczesnej” „Stylistyka i kultura języka” czy „Wiedza o literaturze”. Członkini Stowarzyszenia WAGA, w którym zrealizowała wiele projektów równościowych i antydyskryminacyjnych, w tym działań na rzecz rewitalizacji gdańskiego osiedla Biskupia Górka. Organizatorka proekologicznej akcji na Biskupiej Górce w ramach ogólnopolskiego projektu „Cała Polska Chodzi Boso” i debaty poświęconej konieczności wszczęcia działań na rzecz ratowania Biskupiej Górki przed dalszą dewastacją. Członkini Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej KomuKulturka, działającego na rzecz społeczności lokalnej gminy Kolbudy. Koordynatorka projektu „Rusz Brzuch”, uczestniczka wielu inicjatyw lokalnych – artystycznych, prozdrowotnych itp.

 

dr Barbara Kijewska – adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku, adiunkt w Instytucie Politologii  Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowo zajmuje się tematyką genderową i komunikowaniem politycznym, w tym szczególnie problematyką udziału kobiet w przestrzeni publicznej i politycznej. Współorganizowała konferencje pn.”Kobiety w przestrzeni publicznej” (pierwsza z nich była inspiracją dla projektu „Kobieta bez przestrzeni”), koordynowała wiele grantów badawczych w dziedzinie szeroko rozumianej komunikacji społecznej, w szczególności komunikowania medialnego. Poszukuje i próbuje ustalać związki mediów z polityką i płcią kulturową, określać rolę mediów w percepcji nauki i technologii. Jej zainteresowania medioznawcze od rozprawy doktorskiej po publikacje, udział w konferencjach i projektach badawczych odnoszą się do tych trzech obszarów. Obecnie jest wykonawcą w projekcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Analiza społecznych uwarunkowań wdrożenia technologii HTR” w Polsce  oraz członkiem zespołu Public Understanding Technology, badającego społeczną percepcję zastosowania w życiu codziennym tego, co jest efektem postępu naukowo-technicznego. Współpracuje z organizacjami promującymi równość i polityczną aktywność kobiet. Autorka wielu publikacji m.in. „Obecność polityków w pismach kobiecych w okresie kampanii wyborczej 2005 roku” w zbiorze „Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce” (red. T. Sasińska-Klas), „Dyferencjacja świata płci w koncepcjach filozoficzno-społecznych” w zbiorze „Stawiać pytania. Szukać odpowiedzi” (red. A. Chodubski, E. Polak), „Media jako element społecznie naznaczający wzorce płciowe: przegląd stanowisk” w zbiorze „Dzieci, młodzież, dorośli w systemie edukacji” (red. J. Żerko).

dr Jarosław Och – adiunkt w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, badacz m.in. polskiego systemu politycznego i kultury politycznej, marketingu politycznego, aktywności polityczno-społecznej kobiet we współczesnych państwach demokratycznych. Autor ponad 60. artykułów naukowych i uczestnik ponad 30. konferencji naukowych.  Odbył staż studyjny na Uniwersytecie Messyńskim we Włoszech. Promotor ok. 150 prac magisterskich i ok. 140 prac licencjackich z zakresu problematyki aktywności polityczno-społecznej kobiet we współczesnych państwach demokratycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku, współpracownik Instytutu Spraw Publicznych oraz Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, kierownik Podyplomowego Studium Politologii na Uniwersytecie Gdańskim, opiekun Koła Naukowego Kratos. Laureat Nagrody Mrongowiusza za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i nagrody Radiowa Osobowość Roku Radia Gdańsk. Komentator wydarzeń politycznych w mediach polskich i zagranicznych. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje także wokół teorii i praktyki konstytucjonalizmu.

Produkcja/ koordynacja projektu:

Elżbieta Jachlewska – absolwentka europeistyki, działaczka feministyczna, wiceprzewodnicząca Partii Kobiet, prezeska Stowarzyszenia WAGA. Organizowała projekty równościowe: „Bilet do równości” i „Anty-Koncepcja”, doświadczona w pracy z różnymi grupami społecznymi, w działaniach na rzecz równości i równouprawnienia kobiet i mężczyzn, z szeroką siecią kontaktów eksperckich. Redaktorka naczelna rocznika „Obywatelka”, poruszającego kwestie równościowe, genderowe i antydyskryminacyjne. Organizatorka cyklicznych „Rozmawialni” (z udziałem m.in. Danuty Wałęsy, Olgi Krzyżanowskiej, Izabelli Filipiak, Magdy Mierzewskiej, Barbary Piórkowskiej, Henryki Krzywonos-Strycharskiej), koordynatorka projektów realizowanych  z funduszy British Council i Gdańsk 2016. Współorganizatorka Partnerstwa dla Biskupiej Górki i projektów „Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki na Biskupiej Górce” oraz „Barwy Biskupiej Górki”, koordynatorka projektów „Poczta z widokiem na Biskupią Górkę” i „Darcie Pierza”.

Joanna Pacana – absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej i Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i PR na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła międzynarodowe szkolenie dla operatorów kultury, organizowane przez brukselskie Association Marcel Hicter pour la Democratie culturelle ASBL oraz Narodowe Centrum Kultury, uzyskując dyplom menedżera kultury. Prowadziła kilkadziesiąt projektów kulturalnych, edukacyjnych i obywatelskich, realizowanych w Video Studio Gdańsk we współpracy z administracją publiczną od szczebla europejskiego do lokalnego. Producentka ponad 150 filmów/programów TV dla różnych anten telewizyjnych.